loader image

Zilele Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 2012

Universitatea Tehnică „Gheor­ghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) organi­zea­ză în perioada 12 – 17 noiembrie Zilele Uni­versității.

Cu prilejul acestora se va desfășura un simpozion științific de is­to­rie a tehnicii, se vor premia profesorii seniori și cei cu merite științifice deo­se­bite și se va proiecta pe clădirea Tea­trului Național „Vasile Alecsandri” o peliculă care va prezenta momente sem­nificative din viața instituției

„De ziua ei, universitatea lansează un film în ca­re realizările ei devin vizibile și pentru co­munitate, într-un mod luminos. Mi-ar plăcea să cred că tinerii care se plimbă sîmbăta prin centrul Iașului vor poposi să privească proiecțiile”, a declarat conf. univ. dr. Irina Lungu, prorector pe re­lații internaționale și imagine universitară la TUIAȘI.

În aceeași perioadă, Po­litehnica va coordona și prima ediție din acest an a Zilelor Porților Desc­hi­se pentru elevii de liceu. 

Premierea profesorilor seniori şi emeriţi

Joi, 15 noiembrie, începînd cu ora 10.00, în Sala de Conferințe din Cor­pul T al Politehnicii, va avea loc un Senat Festiv. În cadrul acestuia se va face omagierea a 17 profesori seniori care împlinesc vîrste rotunde și se vor acorda 14 diplome de Professor Eme­ri­tus unor cadre didactice recent pensionate cu merite deosebite în educație și cercetare.

„Fiindcă legea ne permite, este o plăcere că putem să ne expri­măm recunoașterea într-un cadru festiv față de niște profesori care, pe lîngă me­ri­te­le deosebite obținute, își leagă întreaga via­ță și activitate de universitate”, a precizat prof. univ. dr. Irina Lungu.

Tot cu prilejul Senatului Festiv se va face premierea cercetării științifice din universitate pe baza evaluării activității de cercetare din perioada 2009 – 2011. Ast­fel, se vor acorda „Premiul pentru cer­ce­tătorul cu cele mai bune performanțe în cercetarea științifică”, „Premiul pentru tînărul cercetător cu cele mai bune performante în cercetarea științifică”, „Premiul pentru cele mai bune performanțe în inovare și transfer tehnologic” și „Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fon­duri pentru cercetare”. 

Răsfoiţi broşura de Omagiere a Profesorilor Seniori.

Sim­pozionului de Is­to­ria Învățămîntului și Științelor Teh­nice, Ediţia a IV-a

În ziua următoare, vineri, 16 no­iem­brie, de la ora 9.00, se va deschide sesiunea de prezentare a lucrărilor Sim­pozionului de Is­to­ria Învățămîntului și Științelor Teh­nice, aflat la cea de-a patra ediție. Aces­ta va avea loc în Sala de Conferințe a TUIAȘI și este organizat de Universitate în colaborare cu Muzeul Științei și Tehnicii din IașiAcademia Ro­mâ­nă, Filiala Iași, Aca­demia de Științe Teh­nice din Ro­mâ­nia, Filiala Iași și Aca­de­mia Oamenilor de Știință din Ro­mâ­nia, Filiala Iași.

La simpozion vor participa 30 de au­tori, cu 16 lucrări. „Avînd în vedere că în ultima vreme nu­mărul manifes­tă­ri­lor științifice a crescut, faptul că acest sim­pozion rezistă înseamnă că există o plă­cere în a vorbi despre așa ceva”, a mai spus prorectorul. 

Răsfoiţi şi descărcaţi de aici Programul Simpozionului

Iaşii în carnaval se joacă pentru TUIAŞI

Proiecțiile luminoase pe clădirea Tea­trului Național vor rula sîmbătă, de la ora 17.00, la ora 00.00 şi reprezintă cea mai importantă manifestare din cadrul Zilelor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asa­chi” din Iași. Filmul va cuprinde secvențe și fotografii menite să surprindă experimente științifice, crea­ții ale profesorilor și studenților și mo­men­te din viața organizațiilor studențești. „Această manifestare se adresează în primul rînd elevilor de liceu, pe care sperăm să-i convingem să vină la universitatea noastră, dar și pentru a de­veni mai vizibili în comunitate”, a ex­plicat prorectorul.

Tot sîmbătă, de la ora 19.00, studenții și profesorii TUIAȘI vor asista la piesa „Iașii în carnaval”, care se va juca pentru aceștia cu ușile în­chi­se. 

Lansarea Pendulului lui Foucault şi experimente de chimie distractivă

Cu prilejul Zilelor Porților Des­chise, facultățile vor desfășura diverse activități de prezentare specifice profi­lului instituției. Astfel, la Facultatea de Construcții și Instalații, se va realiza vineri, 16 noiembrie, de la ora 12.00, o si­mulare de cutremur pe platforma seismică. În aceeaşi zi va fi inaugurat Pendulul lui Fou­cault. Acesta va fi amplasat în Corpul A, la Instalaţii. „Fiind singurul din Iași, dorim ca acesta să devină un punct de atracție al ora­șului”, a mai precizat pro­rectorul. 

Vizitaţi pagina de Facebook a evenimentului pentru detalii
 Joi, la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului se va desfăşura între orele 8.00-14.00 un experiment demonstrativ de „Obţinere a foilor de hârtie din maculatură”, în laboratorul 48 al secţiei de celuloză. De asemenea, la aceeaşi facultate, joi şi vineri se vor realiza pentru elevi experimente distractive: Gheaţa fierbinteCerneala invizibilăFloarea de argintVulcanul chimic

Ediția din acest an a Zilelor Uni­versității Tehnice „Gheorghe Asa­chi” din Iași marchează împlinirea a 199 de ani de la înființarea primei școli de ingineri cu predare în limba ro­mâ­nă.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.