loader image

DocTalent4EU – TUIASI, partener într-un consorțiu european care urmărește îmbunătățirea capacității de angajare a studenţilor doctoranzi

TUIASI a câştigat un nou proiect în cadrul Horizon Europe – WIDERA, în calitate de partener într-un consorţiu format din șapte instituții de învățământ superior din șase țări și o rețea universitară (EUF) dintr-o a șaptea țară.

Proiectul va dezvolta acreditări digitale sub marca europeană „DocTalent4EU credentials”, licențiate sub CC-BY-NC, pentru a permite recunoașterea pe scară largă a abilităților și competențelor transferabile pe care le-au obținut studenţii doctoranzi şi cercetătorii la început de carieră (ECR), cu referire la clasificarea ESCO.

ESCO este o clasificare multilingvă a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor creată de Comisia Europeană pentru a îmbunătăți furnizarea de informații privind cererea de competențe pe piața muncii. Acesta este conceput pentru a ajuta indivizii, angajatorii, universitățile și furnizorii de formare, oferindu-le informații actualizate și standardizate despre competențe.

Pentru a asigura conformitatea cu standarde înalte și asigurarea calității, acreditările DocTalent4EU vor fi create și eliberate sub îndrumarea unui Comitet științific format din șapte reprezentanți ai sectorului academic (directori CSUD sau de școli doctorale pentru fiecare partener academic din consorțiu), precum și șapte reprezentanți ai sectorului non-academic (dintre companiile partenere).

Acest comitet științific va evalua acordarea acreditărilor DocTalent4EU candidaților doctoranzi care doresc să-și vadă abilitățile transferabile dobândite recunoscute oficial.

„Scopul general al proiectului este de a îmbunătăți capacitatea de angajare a studenţilor doctoranzi printr-un sistem de recunoaștere puternic, vizibil și inovator a celor mai solicitate competențe transferabile (bazându-se pe cadrul ESCO) pe care cercetătorii la începutul carierei (ECR) le dobândesc sau le vor dobândi prin intermediul activităților de pregătire și cercetare doctorală”,

a declarat prof. univ. dr. habil. ing. Alina Adriana Minea, Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

Consorțiul va adopta o abordare multi-actor care implică părți interesate non-universitare (de exemplu, autorități publice, mediu industrial sau de afaceri) pentru a îmbunătăți formarea de competențe transferabile și pentru a dezvolta centre locale de management a talentelor. Proiectul va dezvolta, de asemenea, un nou prototip bazat pe învățarea automată pentru a sprijini ESCO în actualizarea continuă și estimarea celor mai solicitate competențe pe piața muncii, în funcție de competențele așteptate din colecțiile de oferte de locuri de muncă.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.