loader image

Propunerile ARUT cu privire la proiectul Legii Educației au fost agreate de minister. Rectorul Dan Cașcaval: „Universitățile tehnice sunt gata să primească și să pregătească mai mulți specialiști”

Astăzi, 12 august, a avut loc întâlnirea între Alianța Română a Universităților de Tehnologie (ARUT) și Sorin Mihai Cîmpeanu, ministr al Educației. În cadrul întâlnirii au fost discutate și agreate majoritatea propunerilor pe care alianța le-a elaborat în vederea îmbunătățirii proiectului de Lege a Învățământului Superior România Educată, propuneri care vizează întărirea autonomiei universitare, elemente care țin de funcționarea și organizarea instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare, creșterea echității și accesului în învățământul universitar, furnizarea de resursă umană calificată în domeniul științelor și ingineriei.

Rectorii universităților membre ARUT, după întâlnirea cu premierul României din iulie 2022

Dintre propunerile agreate, menționăm:

  • Înființarea Programului Național pentru Educația în domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și Matematicii PN-STIM (Science, Technology Engineering, and Mathematics – STEM), cu scopul stimulării tinerilor în vederea participării în programe de studii universitare în domenii aferente STIM, care va fi sprijinit prin creșterea burselor de studii și a alocațiilor bugetare / student;
  • Susținerea studenților pentru a se implica în programe de voluntariat;
  • Precizarea modalităților de înființare și reorganizare a unei instituții de învățământ superior;
  • Clarificarea definirii unor structuri universitare, cum ar fi filiala și extensia universitară;
  • Precizarea posibilității de preluare a institutelor de cercetare științifică în coordonarea universităților;
  • Organizarea programelor de studii de scurtă durată ca ciclu de studii universitare și recunoașterea statutului de student pentru cursanții înmatriculați în astfel de programe;
  • Clarificarea domeniilor de studii universitare în care se organizează studiile de doctorat științific și profesional;
  • Flexibilizarea cadrului de angajare a resurselor umane și de finanțare a diverselor tipuri de proiecte pe care le derulează instituțiile de învățământ superior.

„Ne bucură în mod special înființarea programului național STEM, în contextul în care piața muncii din România este afectat de un deficit puternic de ingineri, iar universitățile tehnice din țară sunt gata să primească și să pregătească mai mulți specialiști, cu condiția să existe un interes crescut din partea tinerilor. Aici intervine ministerul prin programul național și sperăm să ajungem la cât mai mulți viitori absolvenți care să înțeleagă astfel importanța specializării în domeniile ingineriei și arhitecturii”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

ARUT susține asigurarea reprezentării tuturor instituțiilor de învățământ superior, precum și a ramurilor de studii universitare, în diferite structuri și comisii consultative ale Ministerului Educației, fără a se introduce criteriul numărului de cadre didactice.

În ceea ce privește domeniul învățământului preuniversitar, ME a apreciat în mod deosebit propunerile ARUT cu privire la extinderea Programului Național Educația în domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și Matematicii, care vizează dezvoltarea de programe extrașcolare, formarea profesională a cadrelor didactice, dotarea laboratoarelor, implicarea operatorilor economici în dezvoltarea unor programe, campanii de conștientizare cu privire la importanța acestor domenii.

De asemenea, ARUT a propus flexibilizarea cadrului legal astfel încât să fie posibilă susținerea elevilor pentru implicarea în diferite proiecte în cadrul universităților.

ARUT își exprimă susținerea pentru proiectul Legii Învățământului Superior România Educată și apreciază deschiderea conducerii Ministerului Educației în ceea ce privește propunerile de modificare și completare înaintate.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.