loader image

Educația inginerilor în secolul XXI, dezbătută la TUIASI în cadrul Conferinței Naționale CREDING, ediția a șasea

Cea de-a șasea ediție a Conferinței Naționale CREDINGunul dintre cele mai importante evenimente științifice care au ca scop corelarea educației inginerești cu dezvoltarea științifică la nivel mondial, desfășurându-se în premieră la Iași, a debutat azi, joi, 11 mai 2017, în Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), începând cu ora 9.30.

Tema de anul acesta a evenimentului organizat de Coaliția Română pentru Educația în Inginerie (CREDING), în parteneriat cu TUIASI, este „Educația inginerilor in secolul XXI”.

„Este o onoare și un privilegiu pentru instituția noastră să găzduiască o astfel de manisfestare științifică ce vine să întregească acest ansamblu al preocupării legate de perfecționarea, de dezvoltarea mediului academic din România. Era nevoie cu siguranță de o astfel de entitate care să vegheze în plus asupra a tot ceea ce înseamnă specificul educației în inginerie”, a declarat în deschiderea evenimentului prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității la TUIASI.

Acesta a amintit în discursul său de lectura din 1959 a lui Charles Snow la Cambridge, în cadrul Rede Lectures, unde a vorbit despre conflictul celor două culturi, cea umanistă și cea a științelor, și de dilema legată de rolul inginerului ca intelectual în societate. „Fără îndoială că societatea este într-o schimbare greu previzibilă, aproape imposibil de prezis. Aceste schimbări se datorează tehnologiei și învățământul ingineresc este cel care generează tehnologie, este cel care generază acei specialiști înalt calificați, care își fac din tehnologie un mod de viață și este absolut firesc ca școala de inginerie să fie pregătită să genereze specialiști în acord cu provocările lumii contemporane și cu această dinamică pe care este foarte greu să o anticipăm și trebuie să existe această atenție pe care specialiștii în educația în inginerie să o acorde felului în care școala reacționează și se adaptează în acord cu aceste schimbări care se produc la nivelul societății”, a adăugat prorectorul.

Profesorul Ioan Dumitrache, președintele CREDING, a luat cuvântul, vorbind în continuare despre rolul inginerului în societate. „Economia nu se poate reconstrui fără ingineri, inginerii sunt creatorii civilizației și, în consecință, rolul și locul lor este deosebit de important pentru dezvoltarea acestei țări. Suntem martorii apariției și dezvoltării unei noi revoluții industriale, revoluție care se bazează în esență pe conceptul modern de cyber-physical systems. Întrebarea pe care ne-o punem cu toții, suntem pregătiți pentru a participa la noua revoluție industrială? Sunt subiectele pe care le punem în discuție, încercăm să găsim soluții și să le transferăm către cei care decid și astfel școala românească să pregătească viitori ingineri”.

Președintele CREDING a insistat pe importanța relansării economiei românești și pe reindustrializarea țării, lucruri care pot fi atinse doar cu ajutorul unei educații inginerești adaptate la vremuri, și doar așa, peste 20-30 de ani, vom putea vorbi de o societate românească modernă și capabilă să facă față provocărilor secolului XXI. „Cred că aceste două zile ne vor permite să analizăm toate aceste aspecte și să ieșim din această conferință cu un mesaj transmis către cei care decid, astfel încât sistemul de educație în inginerie să contribuie la dezvoltarea României așa cum ne-o dorim cu toții”, a încheiat cuvântarea profesorul Ioan Dumitrache.

Radu Botez, viceprimar al Iașului, le-a adresat în continuare câteva cuvinte celor prezenți în Aula TUIASI. „Deja la Iași am avut discuții cu mai multe firme care doresc în viitorul apropiat să angajeze în diferite domenii, și nu doar în cel al calculatoarelor, iar Primăria încearcă să fie un mediator între partea economică și universități, să identifice problemele actuale și eventual să găsească rezolvări”, a declarat Radu Botez, amintind și de câteva provocări pe care le-a întâlnit până acum în această relație între mediul de afaceri și cel academic.

Luând cuvântul, Lucian Puiu Georgescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării și Inovării, a spus că „complexitatea educației inginerești este o chestiune care se vede zi de zi. Tendința de scădere a numărului de studenți la inginerie nu înseamnă că aceste domenii sunt mai puțin importante, ci dimpotrivă. Tendința aceasta de criză ar trebui să atragă atenția nu numai celor care sunt aici, ci și factorilor de decizie, și cel puțin din punct de vedere personal, este o preocupare importantă a mea”.

Secretarul de stat a subliniat importanța discuțiilor raționale, care țin cont de tradiție, de școală, de ce se întâmplă peste granițe și de necesitățile absolvenților instituțiilor de studiu superior.

Iordan Petrescu, președintele Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), după ce a subliniat importanța ingineriei în dezvoltarea societății, a vorbit despre necesarul de forță de muncă la nivel național și european, care este deosebit de mare. „O statistică de acum vreo trei-patru ani arăta că la nivelul Europei sunt libere pentru oameni cu pregătire terțiară mai mult de două milioane de locuri de muncă, dintre care peste o sută și ceva de mii în inginerie. Cele mai multe, culmea, în Germania, care produce mai puțini ingineri decât producem noi, dar au nevoie de ei”, a subliniat Iordan Petrescu.

Președintele ARACIS a vorbit despre una dintre problemele esențiale în viziunea sa ale învățământului superior românesc. „ARACIS până acum a făcut evaluare după modelul: avem bază materială, avem bază umană, avem laboratoare, și mai puțin s-a uitat în bucătăria celui în care se desfășoară procesul didactic. Rugămintea pe care am făcut-o și la Consiliul Național al Rectorilor este să ne uităm puțin la criteriile de promovare. Prea am exacerbat către partea de cercetare și cadrele didactice trebuie să fie super-cercetători și apoi cadre didactice, când de fapt misiunea unei universități prima este didactică, începem s-o uităm și nu știu de ce, doar de dragul de a fi într-un anumit clasament.

După deschiderea oficială, evenimentul a continuat cu sesiunile programate, cu discuții despre Impactul Programului Bologna asupra pregătirii inginerilorPregătirea în ciclul al doilea – masterat – pentru o societate bazată pe cunoaștereProvocările secolului XXI și formarea viitorilor ingineriLegătura învățământului tehnic cu mediul economic și alte dezbateri.

În cadrul zilei de vineri, 11 mai 2017, vor avea loc două mese rotunde, cu tema Aspecte ale evaluării și acreditării programelor de studii tehnice, respectiv Pregătirea interdisciplinară a inginerilor, urmate de o sesiune de concluzii și rezoluție a conferinței.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.