loader image

IN MEMORIAM: Comunitatea academică a Universității Tehnice regretă dispariția prematură a prof. univ. dr. ing. Gabriela Maria Atanasiu

Vineri, 14 Februarie 2020, s-a stins din viață profesorul universitar Gabriela Maria Atanasiu, membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România, prodecan al Facultăţii de Construcții și Instalații de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași în perioada 2004-2008, personalitate marcantă în domenii științifice precum „Dinamica structurilor și inginerie seismică”, „Mecanică aplicată și computațională în inginerie civilă”, „Modelarea și simularea comportării structurilor cu programe automate de elemente finite”, „Managementul riscului și vulnerabilității seismice”, cu largă recunoaştere ştiinţifică în ţară şi în străinătate.

Doamna profesor Gabriela Maria Atanasiu s-a născut pe 24 iunie 1950, în municipiul Iași. A absolvit în 1969 Liceul „Costache Negruzzi” din Iași, clasa specială de Matematică, ca șef de promoție, și Facultatea de Construcții și Instalații a Institutului Politehnic din Iași în 1974, ca șef de promoție pe țară, obţinând diploma de inginer constructor.

În toamna anului 1977 își începe activitatea de asistent universitar în cadrul Catedrei de Mecanica Structurilor şi parcurge toate treptele universitare, până la cea de profesor universitar (titlu pe care îl obţine în anul 1996). În anul 1983 obţine titlul ştiinţific de doctor inginer în domeniul Construcții civile.

În perioada 1991-1993 a fost Project Research Director la Hannover University, Curt Rish Institut, Germania, iar în perioada 1996-1997 Research Visiting Professor la SUNNY at Buffalo, New York, SUA. De asemenea, a fost Visiting Professor la University of Hannover, Curt Rish Institute, în perioada 1997-1998 (6 luni), Visiting Researcher/Professor la JAERI Tokyo, Japonia, în perioada Martie-Iunie 2003, Invited Professor la Tokyo University, TITECH, Japonia, în 2003, Visiting Professor la Tokyo University of Science, Tokyo, Japan, în Octombrie 2011.

În perioada ianuarie 1999 – octombrie 1999, doamna profesor Gabriela Maria Atanasiu a fost membru în echipa de elaborare a strategiilor de reformă în Învățământul Superior din România, în domeniul educației la nivelul Ministerului Eucației și Cercetării, iar în perioada octombrie 1999 – septembrie 2000 a fost director Relații Internaționale în cadrul aceluiași minister.

Doamna profesor Gabriela Maria Atanasiu a fost director sau colaborator la peste 36 de granturi de cercetare, dintre care 15 obținute prin competiție internațională. A publicat, ca autor/coautor, peste 200 articole științifice în domeniul ingineriei civile, precum și 17 cărți/capitole în edituri recunoscute la nivel internațional și național. A fost organizator/co-organizator, membru în comitetele științifice, precum și invited speaker, la numeroase manifestări științifice internaționale și expert evaluator de programe de cercetare pentru organisme naționale și internaționale. De asemenea, doamna profesor Gabriela Maria Atanasiu a fost conducător de doctorat în domeniul Ingineriei Civile.

Prin dispariţia doamnei profesor comunitatea academică şi ştiinţifică suferă o mare pierdere. Dumnezeu să o odihnească în pace!

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.