loader image

In memoriam Gheorghe Zet

Domnule profesor, multă recunoştinţă!

În astfel de momente e greu să te aduni şi să vorbeşti despre cel care ţi-a fost profesor, mentor şi conducător de doctorat. Domnul profesor Zet a predat fizica peste 35 de ani studenţilor de la Automatică şi Calculatoare. Sunt unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai dumnealui şi doresc să evoc dascălul, omul de ştiinţă şi omul Gheorghe Zet.

Nu ne este dat foarte des în viaţă să întâlnim oameni pasionaţi până la obsesie de ceea ce fac. Generaţia mea a avut şansa să-l întâlnească pe profesorul Zet. Din primul an de facultate, modul de predare clar, concis şi riguros, suplimentat de o răbdare deosebită, ne-a făcut să înţelegem legile fizicii şi importanţa ei în gândirea inginerească. Ne-a motivat să ne stabilim idealuri înalte şi să atingem acele idealuri. Era convins că fără muncă nu se poate obţine performanţă. Muncea enorm cu studenţii şi rezultatele s-au văzut. Timp de câţiva ani, studenţii de la Automatică şi Calculatoare au luat majoritatea premiilor la Concursul Naţional Studenţesc „Traian Lalescu”, secţiunea fizică. Datorită dumnealui eram mândri că suntem studenţi la Iaşi.

Pentru mine, colaborarea a continuat şi după facultate. Modelul Gheorghe Zet a fost cel care m-a adus în Catedra de Fizică în 1989. De la dumnealui am învăţat că, pentru studenţi, profesorul trebuie să fie un model, să constituie repere de moralitate şi nu să fim simpli transmiţători de cunoştinţe.

După ce a primit conducerea de doctorat am început intens colaborarea pe linie ştiinţifică. Dumnealui a fost cel care ne-a introdus pe noi, doctoranzii, în domeniul teoriilor gauge (teorii de etalon). A fost convins că, dacă se vor putea descrie unitar câmpurile din univers, acest lucru se va face printr-o teorie gauge. Acum, privind în urmă, pot spune că un profesor etalon s-a ocupat de teorii de etalon.

Rezultatele obţinute în domeniul de cercetare l-au consacrat ca specialist de talie internaţională, fiind invitat mai mulţi ani la Centrul International de Fizică Teoretică din Trieste sau, în ultimii 10 ani, la Universitatea din Helsinki. Odată cu dumnealui şi noi, colaboratorii, am avut şansa să ştim ce este aceea o revistă internaţională de top.

Cred că acum, foştii studenţi şi colaboratori trebuie să ne înclinăm cu respect în fața omului Gheorghe Zet, care ne-a certat de fiecare dată când am greșit, ne-a susținut atunci când i-am cerut ajutorul și, înainte de toate, niciodată nu a rămas nepăsător față de solicitările și propunerile noastre.

Mi-ar plăcea să ştiu, domnule profesor, că acum aveţi posibilitatea să lucraţi fără restricţii cu împletituri de stringuri şi miniaturi de cuarci, iar atunci, când ne vom reîntâlni să ne arătaţi simplitatea şi frumuseţea legilor universului.

Pentru dedicarea dumneavoastră, cu multă recunoştinţă, vă mulțumim!
Drum bun domnule profesor!

Prof. univ. dr. ing. Vasile Manta

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.