loader image

Lansarea alianței pentru competențe sectoriale de instruire și practică a agenților de vânzări de produse de îngrijire a sănătății și suplimente alimentare (H-CARE)

Proiect: „Lansarea alianței pentru competențe sectoriale de instruire și practică a agenților de vânzări de produse de îngrijire a sănătății și suplimente alimentare (H-CARE)”

No. 540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP

Website: https://healthcaresales.eu
Subprogram: Leonardo da Vinci
Acțiune: Proiecte Multilaterale pentru Dezvoltarea Inovării – Alianțe pentru competențe sectoriale
Data de început: 1 ianuarie 2014
Data de încheiere: 30 iunie 2016
Durata: 30 de luni

Care sunt organizațiile care alcătuiesc consorțiul proiectului?

 • Istanbul Regional Education Directorate, Turcia – Coordonator de proiect
 • European Medical Association, Belgia
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România
 • BFI National Institute for Vocational Training, Austria
 • National Agency for Vocational Education and Training, Bulgaria
 • Consultancy company „ZGURA-M”, Bulgaria

Cine poate beneficia de acest proiect?

 • Adulți (18+) absolvenți neangajați care sunt interesați de găsirea unui loc de muncă în sectoarele de îngrijire a sănătății și suplimente alimentare.
 • Angajați actuali în sectoarele mai sus menționate care doresc să-și îmbunătățească abilitățile și competitivitatea în vânzări.
 • Instructori VET și centre de instruire VET.
 • Companii comerciale (IMM-uri) din domeniul îngrijirii sănătății.

Ce oferă proiectul?

După identificarea decalajului dintre cerinţele pieţii şi ceea ce este accesibil, cursurile VET (Vocational Education and Training = Educaţie şi Formare Profesională) ale proiectului intenţionează să dezvolte un program de instruire complex pentru calificarea profesională a unui nou loc de muncă, „Agent de vânzări de produse de îngrijire a sănătăţii şi suplimente alimentare”. El este destinat persoanelor adulte (18+), respectiv şomeri şi angajaţi în sectorul de vânzări de produse pentru îngrijirea sănătăţii.

O privire de ansamblu realizată de partenerul EMA (P2) evidenţiază lipsa unor materiale de instruire ICT (Information and Communications Technology = Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) în domeniu, precum şi importanţa H-CARE EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training = Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formarea Profesională) (care reuneşte toate abilităţile şi cunoştinţele necesare) ca instrument necesar inovativ. Mai mult, această profesie nu există în cadrul reţelei de Clasificări Naţionale Pentru Ocupaţii din ţările Uniunii Europene (UE).

Proiectul va oferi descrieri ale calificărilor naţionale prin rezultatele instruirii ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training = Sistemul European de Transfer al Creditelor pentru Educaţie şi Formare Profesională) şi le va reuni în „Cadrul de competenţe integrate pentru dezvoltarea forţei de muncă în domeniul sănătăţii publice” (promovat în 20.12.2011) şi cu EQF (European Qualifications Framework = Cadrul European al Calificărilor), astfel încât calificările existente în domeniu vor deveni mai transparente şi comparabile.

Care sunt produsele proiectului?

 • Analiza comparativă calitativă şi cantitativă a rezultatelor la nivel național legate de necesităţile de formare profesională şi lacunele privind cunoștințele și competențele actualilor şi viitorilor agenţi de vânzări de produse de sănătate;
 • Rezumat al raportului (WP2)
 • Curriculum HCARE unitar (bazat pe ECVET);
  • M1. Introducere în domeniul îngrijirii sănătăţii
  • M2. Ghiduri de prevenire a sănătății
  • M3. Comercializarea de echipamente medicale (EM) & tehnologii asistive (TA)
  • M4. Comercializarea de suplimente alimentare (SA)
  • M5. Comunicarea şi activitatea cu clienţii cu dizabilităţi
  • M6. Abilităţi de management în vânzări
  • M7. Abilităţi antreprenoriale
  • M8. E-comerţ (EM, TA şi SA)
  • M9. Practică
 • Platforma e-learning multilingvă (conform WCAG 2.0 SCORM);
 • Instrument de control H-CARE (bazat pe EQAVET);
 • Profilul ocupaţional de bază “Agent de vânzări de produse de îngrijire a sănătăţii şi suplimente alimentare”
 • Raport grad de utilizare

Manager de proiect – TUIAȘI
Prof. univ. dr. chim. Margareta Gabriela CIOBANU

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.