loader image

In memoriam prof. univ. dr. ing. Cezar Oprișan

Pe 11 Septembrie 2018, a plecat dintre noi unul dintre cei mai iubiți si stimați colegi, Decanul Facultăţii de Mecanică în perioada 2008-2016, Prorector al Universitătii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași din anul 2016, Profesorul CEZAR OPRIȘAN.

Cu lacrimi în ochi, întreg colectivul profesoral și studenții Facultății de Mecanică deplâng plecarea la cele veșnice, prematură și fulgerătoare, a distinsului Dascăl și Om, Profesorul Cezar Oprișan, cel care a slujit Facultatea de Mecanică cu dăruire și devotament până în ultima zi.

Personalitate marcantă a Politehnicii Ieșene, Profesorul Cezar Oprișan a dat dovadă de calități umane rar întâlnite, cu sensibilitate și disponibilitate remarcabile față de toți cei din jurul său. Aceste calități l-au făcut să fie iubit și prețuit de toți colegii din facultate, de miile de studenți și absolvenți ai Facultății de Mecanică.

Născut într-o frumoasă zi de aprilie, 27, în 1955, într-un sat de răzeşi de pe malul Moldovei, tânărul Cezar Oprişan a urmat cursurile Școlii generale din satul natal, Tupilaţi, urmând apoi Liceul real „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ, între anii 1970-1974. În anul 1974 intră cu brio la Facultatea de Mecanică din Iaşi, secţia TCM, iar după efectuarea stagiului militar redus, obligatoriu în acea perioadă, urmează cursurile Facultăţii de Mecanică, între anii 1975 – 1980. Efectuează stagiul de 3 ani în producţie, ca inginer tehnolog, la binecunoscuta Întreprindere de ţevi de la Roman. În anul 1982 intră prin concurs pe post de asistent universitar la Facultatea de Mecanică, în Catedra de Organe de maşini şi mecanisme, cu activitate preponderent în domeniul mecanismelor, a dinamicii maşinilor şi, ulterior, în domeniul roboţilor. În 1991 promovează, prin concurs, pe post de şef lucrări în Catedra de Teoria Mecanismelor şi Robotică, în anul 1998 devine conferenţiar universitar şi apoi, în anul 2000, profesor universitar la aceeaşi catedră.

Remarcat prin seriozitatea întregii activităţi didactice şi de cercetare, prin colegialitate şi discreţie, Profesorul Cezar Oprişan este ales în anul 2000 Prodecan al Facultăţii de Mecanică, funcţie pe care a ocupat-o timp de 8 ani, fiind responsabil cu activitatea socială a studenţilor, cu acreditări de noi specializări, cu admiterea. În anul 2008 este ales Decanul Facultăţii de Mecanică, funcţie pe care a desfăşurat-o cu deosebită responsabilitate, devotament şi dăruire, fiind apreciat de întreg corpul profesoral, dar mai ales de miile de studenţi care au urmat cursurile Facultăţii de Mecanică şi pentru care avea întotdeauna un cuvânt prietenos, încurajator, reuşind să devină unul dintre cei mai iubiţi decani ai Facultăţii de Mecanică. În egală măsură, a vizitat an de an toate liceele din Moldova, reuşind să crească în mod considerabil numărul de studenţi din Facultatea de Mecanică, să acrediteze noi specializări, să pună în funcţiune noi săli de laboratoare, amfiteatre, săli de seminar, să doteze toate sălile facultăţii cu tehnică modernă de predare. Fiind remarcat în universitate prin spiritul său de foarte bun organizator şi negociator, neconflictual şi disponibil la orice activitate în folosul comunităţii academice, Profesorul Cezar Oprişan este ales, în primăvara anului 2016, Prorector responsabil cu activitatea cu studenţii, funcţie pe care a onorat-o cu dăruire până în ultima zi.

Dumnezeu să-l aibă în grijă!

Deşi a desfăşurat o bogată şi rodnică activitate de conducere, Profesorul Cezar Oprişan s-a remarcat ca un strălucit dascăl în domeniul mecanismelor, al dinamicii maşinilor şi în special al roboţilor, cu numeroase realizări pe plan ştiinţific, cu largă recunoaştere în ţară şi în străinătate. A publicat 9 manuale şi tratate în ţară şi în Republica Moldova, peste 50 de lucrări în reviste ISI şi BDI, peste 100 de lucrări în alte reviste şi volume ale unor conferinţe din ţară şi din străinătate. Profesorul Cezar Oprişan a fost coordonator şi membru în 9 proiecte POSDRU, 10 granturi de cercetare CNCSIS şi MCT, 10 contracte cu parteneri industriali, membru în două proiecte FP6 în domeniul roboţilor, dintre care unul cu partener din Suedia. A activat ca membru în Societatea Română de Robotică – SRR şi Societatea Română de Știința Mecanismelor şi Maşinilor – ARoTMM, fiind președintele filialei Iași a acestei societăți. A fost Chairman la Conferinţele Internaţionale ACME 2014, 2016 şi 2018, a coordonat Simpozioanele CUCUTENI 5000 REDIVIVUS în anii 2009, 2011, 2015, 2017, toate acestea  desfăşurându-se în cadrul Facultăţii de Mecanică.

Avea o dragoste profundă faţă de istoria zbuciumată a neamului românesc, cunoştea în detaliu evenimente istorice ca nimeni altul şi a ţinut ca anul trecut, în luna august, când se împlineau 100 de ani de la eroicele lupte de la Mărășești,  Mărăști, Oituz, să depună o jerbă de flori la Mausoleul de la Mărăşeşti. Mergea des în satul natal să-şi vadă mama, să discute cu oamenii din sat, să-i ajute. Această legătură strânsă cu locul de naştere i-a fost răsplătită cu onorabilul titlu de Cetățean de Onoare al Comunei Tupilaţi.

Plecarea Profesorului Cezar OPRIŞAN lasă un gol imens în inimile noastre, a celor care l-am cunoscut, l-am preţuit, l-am iubit ca pe un frate.

Să-i privim chipul luminos, cu zâmbetul discret și să-i păstrăm memoria întru veșnicie!

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.