loader image

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a câștigat un proiect de cercetare de 1 milion de euro

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a obținut finanțare națională de 1 milion de euro pentru proiectul „TUIASI – COMPETE. Dezvoltarea instituțională a TUIASI prin creșterea vizibilității și a performanței cercetării”. Acesta a fost depus în cadrul competiției naționale PNCDI III, sub programul performanță instituțională, domeniul „Energie, mediu și schimbări climatice”. Doar cinci universități din România au reușit să realizeze o propunere de proiect pe acel domeniu, unul dintre proiecte a fost respins, în timp ce conceptul propus de Universitatea Tehnică a fost al doilea în urma evaluării, cu un punctaj de 82,65, pe locul I fiind Universitatea „Politehnica” din Timișoara.

Obiectivul general al planului de dezvoltare instituțională propus prin proiectul TUIASI-COMPETE este creșterea capacității și performanței instituționale de cercetare, dezvoltare și inovare a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași prin susținerea dezvoltării competențelor de cercetare și consolidarea colectivelor de înaltă performanță, precum și prin dezvoltarea capacităților de diseminare și transfer tehnologic a rezultatelor aplicabile obținute în urma desfășurării activităților în domeniul de specializare „Energie, mediu și schimbări climatice”.

„În scurta perioadă de scriere a proiectului, echipa care s-a implicat în elaborare a analizat, a reflectat și a propus un set de acțiuni spre care ar trebui să orientăm resursele proiectului pentru a compensa unele minusuri ce au fost evidențiate în etapa de evaluare. Vom pune accent pe formarea și dezvoltarea echipelor de cercetare tinere, pe deschiderea către mediul de afaceri prin intensificarea activităților de transfer tehnologic și de cunoștințe, pe intensificarea activităților de internaționalizare care vizează cercetarea”, a declarat prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector responsabil cu cercetarea la TUIASI.

Proiectul are trei priorități strategice – creșterea nivelului de excelență și vizibilitate a cercetării și inovării în cadrul universității, oferirea unui suport pentru tinerii cercetători, și creșterea impactului economic și social al activităților de cercetare și inovare ale TUIASI prin transfer tehnologic. Printre activitățile concrete desfășurate pe fiecare activitate se numără extinderea infrastructurii de cercetare a TUIASI prin implementarea unui laborator de prototipare a circuitelor electronice care valorează 200.000 de euro, dar și extinderea infrastructurii IT de cercetare printr-o investiție de 150.000 de euro. Vor fi sprijinite mai multe tipuri de mobilități de cercetare, vor fi acordate fonduri pentru a demara unele proiecte, iar echipele care vor beneficia de finanțare în acest proiect vor trebui să aibă în componența lor și doi tineri cercetători, pentru sprijinirea acestora.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.