loader image

IN MEMORIAM – Prof. univ. dr. ing. Paulică Răileanu

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) anunță, cu regret, moartea distinsului profesorul universitar doctor inginer Paulică Răileanu, care a activat în cadrul Departamentul de Căi de Comunicații și Fundații de la Facultatea de Construcții și Instalații.

Profesorul a fost un exemplu de devotament pus în slujba învățământului superior de construcții din țara noastră.

Vreme de șase decenii, Profesorul Paulică Răileanu și-a oferit cu generozitate capacitățile de lider, calitățile profesionale și morale comunității academice și studenților săi, rămânând solidar pasiunii pe care și-o conturase încă din prima tinerețe, aceea de a descifra tainele pământului și ale materialelor de construcții pentru realizarea unor sisteme de fundare durabile.

Paulică Răileanu s-a născut pe 10 august 1938 la Poieni, comuna Schitu-Duca, județul Iași, de unde pleacă la Iași în 1952, ca elev la Școala Medie Tehnică de Drumuri și Poduri, iar după absolvirea acesteia urmează cursurile Facultății de Construcții de la Institutul Politehnic din Iași, specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole, pe care le absolvă în 1961.

Din acel an și până în 1990 parcurge toate treptele ierarhiei didactice, de la preparator la profesor, predând disciplinele de Geologie inginerească, Geotehnică și Fundații la specializările Construcții Civile, Industriale și Agricole, Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Construcții Hidrotehnice de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, dar și cursuri de specialitate la catedra de Inginerie Geotehnică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și la Universitatea Populară din Botoșani.

Cu un doctorat în 1973 în Geotehnică și Fundații pregătit la Institutul Norvegian de Geotehnică din Oslo, a fost din 1990 conducător de doctorat. A fost secretar științific al Facultății de Construcții, ulterior al Senatului Universității Tehnice, Decan al Facultății de Construcții și Arhitectură (mai apoi Facultatea de Construcții și Instalații) în două mandate, șef  catedră Căi de Comunicații și Fundații.

Ca cercetător, profesorul Paulică Răileanu a fost autorul a 10 brevete de invenție, director la 75 de contracte de cercetare dintre cele 250 la care a participat, a publicat 30 de cărți, peste 200 de lucrări științifice în reviste de specialitate din țară și de peste hotare și a organizat conferințe, simpozioane și congrese cu participare internațională. Ca verificator de proiecte și expert tehnic a realizat 75 de proiecte de consolidare de teren și peste 60 de expertize. A fost vicepreședintele Societății Române de Geotehnică și Fundații pe care a reprezentat-o în numeroase schimburi de experiență și manifestări științifice în țară și în străinătate, membru în Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare

Pedagog și dascăl iubit și apreciat de studenți pentru metodele de predare și pentru imboldurile încurajatoare, exemplu și mentor respectat pentru toți cei care au avut șansa să învețe din inteligența-i fină și atitudinea înțeleaptă, profesorul Paulică Răileanu se înscrie ca profesionist desăvârșit printre personalitățile legendare ale Școlii superioare de construcții ieșene. Inginer înnăscut, cercetător talentat și expert iscusit, sfatul profesorul Paulică Răileanu a fost întotdeauna solicitat și urmat de foștii studenți în căutare de soluții la provocările întâlnite în practica de șantier, cărora le acorda multă atenție și dăruire, pe care îi trata cu răbdare, dragoste și respect. 

Cu creionul în mână, Profesorul Paulică Răileanu petrecea plăcută vreme explicând vreun detaliu de execuție ori vreo subtilitate de calcul, umplând cu scris mărunt și o mulțime de desene foaia de hârtie pe care o avea întotdeauna la îndemână. Eram bucuroși că ne dădea soluții, nu realizam atunci că Profesorul ne schița foaie cu foaie un caiet cu amintiri pe care noi, colegii și discipolii săi, îl vom răsfoi din când în când cu ochii memoriei spre a-i păstra vie prezența. Sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune familiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.