loader image

In Memoriam: Prof. univ. emerit dr. ing. Ioan Petru Ciongradi

„Profesorul influențează întru eternitate; nici chiar el nu poate ști unde se oprește influența sa.”

Joi, 30 iunie, a trecut pragul de dincolo marele Profesor Ioan Petru CIONGRADI. O personalitate marcantă pentru Ingineria Civilă din România, a avut darul și harul, cunoașterea și înțelepciunea, dorința și dedicarea de a forma la Iași, cu exigența-i recunoscută peste ani, numeroase generații de ingineri constructori competenți.

Născut la Roman, la 19 noiembrie 1936, a iubit Școala, acumulând enciclopedic cunoaștere și călăuzit de curiozitatea de a explora și descifra lumea ar fi putut excela în multe domenii. Fascinat de necesitatea și utilitatea cu care construcțiile devin generic ”casa” noastră cea din toate zilele, alege Facultatea de Construcții din Iași, devenind inginer constructor în 1959, absolvind în profilul Construcții Civile, Industriale și Agricole.

Practică cu exigență meseria aleasă la Trustul Regional de Construcții din Iași, fiind în scurt timp invitat să se alăture comunității academice de la Facultatea de Construcții din Iași, unde începând din 1962 parcurge treptele de afirmare științifică și didactică, devenind în 1978 profesor universitar titular.

A ales să caute cu tenacitate perfecțiunea în acea parte a ingineriei prin care structurile construcțiilor pot fi pe deplin în siguranță indiferent de magnitudinea cu care dinamica tectonicii plăcilor naște cutremure, obținând în 1971 titlul științific de doctor inginer cu teza “Contribuții privind determinarea răspunsului seismic neliniar al structurilor în cadre”.

A intuit puterea digitalizării în inginerie, înființând în 1976 Centrul de Calcul al Politehnicii ieșene pe care îl conduce și dezvoltă în următorii 8 ani, aducând vizibilitate și recunoaștere națională competenței inginerilor formați la Iași.

Deși pasionat de cercetare fundamentală, provocarea continuă iscată de dezvoltarea industriei îi concentrează energia creatoare în domeniul cercetării aplicate, conducând lucrări ce au vizat:

• analiza comportării la acțiuni seismice a unor obiective precum centralele termoelectrice de la Rovi­nari, Chiscani, Palas, București Sud, stațiile și galeriile metroului București, coșurile de fum de mare înălțime din diferitele zone ale țării;

• analiza analitică și experimentală privind conformarea și calificarea seismică a unor echipamente, instalații, utilaje și structuri ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

De asemenea, a colaborat la con­cepția, proiectarea și execuția unui set de platforme seismice de diverse capacități, ale căror principiu de funcționare a fost brevetat și care au funcționat la Filiala INCERC Iași. În acest sens, Stația de cercetări seismice, înființată în scopul exploa­tării acestor platforme de cercetări, a fost înregistrată la UNESCO, ca unitate pentru acordarea de asistență tehnică, colaborând la realizări comune cu instalații similare din străinătate, precum Italia, Iugoslavia, Venezuela, Algeria, Turcia, Grecia, Germania. Realizarea acestor platforme a constituit o activitate de pionierat pe plan mondial, deoarece, după executarea platformelor seismice de la Iași, multe alte instituții de cercetare din lume au fost dotate cu asemenea echipamente. Între anii 1983 – 1984 a acordat asistență tehnică Organismului de control în construcții al Algeriei în pro­bleme de inginerie seismică.

Și-a asumat responsabilități și în managementul organizației, fiind șeful Catedrei de Mecanica Structurilor începând din anul 1982, timp de 15 ani, iar în perioada 1990-1992 a condus, în calitate de Prorector al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, activitatea de cercetare științifică și dezvoltare la nivel instituțional.

A publicat 16 cărți și manuale didactice, peste 130 de articole științifice, a participat la realizarea a peste 100 de contracte de cercetare precum și a 3 invenții brevetate.

Din anul 1990 a devenit conducător de doctorat în domeniul Inginerie civilă, formând peste 20 de specialiști în domeniu. A fost membru al Academiei de Științe Tehnice din România, membru al mai multor asociații profesional-științifice din țară și străinătate, expert tehnic și verificator de proiecte atestat MLPAT.

Mai mult decât aceste meritorii contribuții aduse învățământului superior de construcții la nivel național, Profesorul Ioan Petru Ciongradi a fost în permanență adulat de studenți, fascinați fiind de profesionalismul, inteligența și umorul care însoțeau fiecare prelegere, reușind astfel să umanizeze și să înnobileze relația profesor-student în timpurile care mai mult rigidizau comportamentele umane. A creat amintiri de neșters pentru toți cei care l-au cunoscut, recunoștință pentru cei care au fost îndrumați, admirație pentru colegi, fiind mereu apreciat pentru modestia, responsabilitatea și onestitatea cu care și-a onorat profesia și a ales să-și trăiască viața în familia pe care a iubit-o neîncetat. 

Urmași ai Profesorului care a însoțit în permanența Omul Ioan Petru Ciongradi, trăim cu  regretul că legea firii impune această despărțire pe care nu suntem niciodată pregătiți să o acceptăm.

Vă simțim lipsa Domnule Profesor Ioan Petru CIONGRADI și vă dorim cu gând pios drum lin în lumină!

Irina Lungu

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.