preloder

Informații privind desfășurarea concursurilor pe posturi didactice – semestrul I, an universitar 2020/2021

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași organizează concursuri pentru ocuparea mai multor posturi didactice începând cu semestrul I, anul universitar 2020-2021.

Mai multe informații pot fi descoperite la linkurile de mai jos.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.