loader image

Metodologia privind organizarea taberelor studențești în 2019

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ:

  • sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
  • sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență și la programul de studii masterat;
  • sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul J);
  • sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul Caselor de Cultură Studențești, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

  • cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, rromi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând maximum 30% din locurile repartizate universităților;
  • studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studentii care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2017-2018 ), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2018-2019.
  • studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură Studențești și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către Caselor de Cultură Studențești pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale Caselor de Cultură Studențești, până cel târziu cu 5 zile înaintea începerii primei serii de tabără;
  • studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studentești, legal constituite.

Citește în continuare metodologia completă.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.