loader image

Politehnica ieșeană se află pe locul al doilea la nivel național în competiția proiectelor finanțate în 2019 prin Fondul de Dezvoltare Instituțională

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a reușit să obțină în acest an o finanțare mai mare pentru cele șase proiecte depuse pe cele șase axe în competiția națională de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat.

În competiția organizată de Ministerul Educației Naționale, TUIASI a obținut 2,16 milioane de lei pentru cele șase proiecte, o creștere cu 13% față de anul anterior când s-au obținut 1,913 milioane de lei, în condițiile în care bugetul pentru această competiție de proiecte a rămas același.

TUIASI rămâne și în acest an prima universitate din Iași și pe locul al doilea la nivel național după pozițiile ocupate în urma clasificării în ierarhiile celor șase domenii. În același timp, proiectul depus pentru primul domeniu, privind creșterea echității sociale și accesul la învățământul superior, a obținut suma maximă ce putea fi oferită – 400.000 de lei.

„Politehnica ieșeană și-a menținut și în acest an poziția de vârf în cadrul competiției FDI, fiind universitatea din Iași cea mai bine plasată în ansamblul celor șase domenii ale competiției. Astfel, punctajele acordate proiectelor noastre ne situează în zona cu procente maxime ale finanțării, cuprinse între 90 și 100%, în funcție de domeniu, din fondurile solicitate. Mai mult, media pozițiilor obținute în ierarhia fiecărui domeniu considerat ne poziționează pe locul 2 la nivel național din cele peste 45 de universități participante. Sunt convins că prin continuarea în 2019 a direcțiilor de dezvoltare începute în universitate în anul 2017, primul an al competiției, vom accentua aspectele privind calitatea aplicațiilor acestor proiecte și vom crea premisele depunerii altor proiecte, pe alte direcții de finanțare, pentru dezvoltarea universității noastre. De aceea îi felicit pe toți colegii mei care au fost implicați în elaborarea acestor proiecte pentru punctajele obținute și pentru această nouă confirmare a excelenței Politehnicii ieșene”

a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Competiția este coordonată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) care a evaluat proiectele depuse de universități. În cadrul competiției de anul acesta, au fost vizate pentru finanțare șase domenii strategice, iar suma maximă care putea fi obținută de o universitate pentru fiecare proiect a fost de 400.000 de lei, cu două excepții, pe domeniul al treilea, doar pentru proiectele care privesc activitatea grădinilor botanice, puteau fi atrași 500.000 de lei, în timp ce pe domeniul patru, cu privire la activitatea societăților antreprenoriale studențești – SAS, nu au putut fi solicitată o sumă mai mare de 250.000 de lei.

Cele șase domenii FDI 2019 sunt:

  • domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităților;
  • domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.