loader image

Președintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, va deveni Doctor Honoris Causa al Politehnicii ieșene

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) îi va acorda titlul de Doctor Honoris Causa, cea mai înaltă distincție academică pe care o poate oferi o instituție de învățământ superior, profesorului universitar doctor inginer Cătălin Fetecău, președintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Ceremonia va avea loc în cadrul unei ședințe festive a Senatului TUIASI programată pentru ziua de vineri, 31 martie 2023, de la ora 13.00, propunerea fiind făcută de Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Născut în Galați, prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău a ajuns să se remarce în cariera sa prin rezultatele deosebite în domeniul tehnologiilor de fabricaţie, cu particularitate în prelucrarea şi caracterizarea materialelor plastice. În Laudatio întocmit de comisia care a decis acordarea titlului, profesorul este apreciat pentru implicarea susţinută în dezvoltarea sistemului educaţional şi de cercetare din învăţământul superior tehnic din Romȃnia.

„Profesorul Cătălin Fetecău a dezvoltat cercetări ştiinţifice în următoarele direcţii principale: prelucrarea și caracterizarea materialelor polimerice; modelarea şi simularea proceselor de prelucrare a materialelor polimerice; aşchierea metalelor; perfecţionarea constructiv-funcţională a sculelor aşchietoare; teoria generării suprafeţelor prin înfăşurare; biomecanică. În anul 2007 a înfiinţat împreună cu conf. univ. dr. ing. Felicia Stan Laboratorul de prelucrare materiale plastice, iar în 2011 a iniţiat crearea Centrului de Excelenţă Cercetare şi Dezvoltare în Modelare şi Simulare Numerică CE-CDMSN din cadrul Facultăţii de Mecanică”

se menționează în textul Laudatio

Pȃnă în prezent, prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău a publicat 211 articole ştiinţifice dintre care 46 ȋn reviste cotate ISI, 30 ȋn „conference proceedings” cotate ISI, 69 în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, 66 în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Are 38 de lucrări premiate (dintre care 14 medalii de aur, două medalii de argint, două medalii de bronz la saloane de inventică). Este autor a opt cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute şi nouă capitole publicate în volume colective.

Are cinci brevete de invenţie acordate ca prim autor, patru ȋn calitate de (coautor) şi două cereri de brevet de invenție. A fost director sau responsabil în 16 proiecte naţionale.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.