loader image

Profesorii Universității Tehnice au dezbătut cu reprezentanți ai mediului de afaceri despre protejarea datelor cu caracter personal în societatea actuală

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost co-organizator al Conferinței „BHR Consulting – Evoluția de la GDPR la un Regulament ePrivacy”, care s-a desfășurat miercuri, 20 noiembrie 2019, între 10.30 și 14.30, în sala de conferințe a Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Conferința a fost organizată de compania BHR CONSULTING Iași, în parteneriat cu TUIASI, Camera de Comerț și Industrie Iași, CECCAR – Filiala Iași, Parcul Științific și Tehnologic „TEHNOPOLIS” Iași, Enterprise Europe Network și firma STABRIS SRL Iași, și a reunit specialiști din Iași și București cu competență națională în problematica prelucrării datelor cu caracter personal și ePrivacy, precum și reprezentanți ai mediului academic și a celui de afaceri.

În deschiderea manifestării, ec. dr. Cristian Obreja – managerul BHR CONSULTING, a precizat că firma pe care o conduce, specializată în consultanță GDPR, a dorit, prin inițiativa organizării acestei conferințe, „să creeze condițiile transferului de expertiză între principalii actori care pot contribui la identificarea unor soluții viabile în procesul de punere în aplicare a prevederilor GDPR: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, mediul universitar, mediul de afaceri și firme specializate în consultanță GDPR”.

La eveniment a participat și Mirela Nistoroiu, vicepreședinte al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care a vorbit despre evoluțiile actuale la nivel național și european în problematica prelucrării datelor cu caracter personal și perspectiva adoptării unui Regulament ePrivacy. De asemenea, aceasta a transmis organizatorilor aprecieri din partea ANSPDCP pentru că au reușit să creeze o punte de comunicare între autorități, mediul universitar și mediul de afaceri, în scopul dezbaterii stadiului alinierii organizațiilor la obligațiile impuse de Regulamentul (UE) 2016/6791 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a nivelului de pregătire a acestora în perspectiva intrării în vigoare a unui Regulament ePrivacy.

Universitatea Tehnică a fost reprezentată atât de prof. univ. dr. ing. Daniel Condurache, prorector responsabil cu informatizarea și comunicațiile digitale, cât și de Cătălin Mironeanu, cadru didactic al Facultății de Automatică și Calculatoare, cât și de șef lucrări dr. ing. Daniel Mătăsaru, de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Prof. univ. dr. ing. Daniel Condurache a subliniat în discursul său că Europa parcurge un moment istoric de stabilire a unor reguli unitare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cât și definitivarea unor reguli referitoare la comunicațiile digitale. Mesajul transmis de acesta a scos în evidență omniprezența datelor digitale în viața cotidiană a fiecăruia și ponderea din ce în ce mai mare a datelor cu caracter personal aflate în posesia rețelelor sociale, cu mult înainte de apariția unor reglementări în acest domeniu.

Cătălin Mironeanu – Facultatea de Automatică și Calculatoare

La rândul său, Cătălin Mironeanu a vorbit despre „Confidențialitatea și securitatea datelor – o abordare tehnică din perspectiva GDPR”, în care a prezentat problematica confidențialității datelor cu caracter personal în contextul mai larg al securității datelor, subliniind importanța existenței și respectării unei Politici de securitate la nivelul unei organizații care prelucrează date cu caracter personal ca fiind o etapă absolut necesară în pregătirea pentru conformarea la GDPR și la noul Regulament ePrivacy.

Daniel Mătăsaru a susținut o prelegere cu titlul „O nouă provocare – Suntem pregătiți pentru viitorul regulament ePrivacy?” în cadrul căreia a prezentat istoricul problematicii ePrivacy, legislația care reglementează în prezent acest domeniu la nivel european și național și modificările succesive aduse proiectului de Regulament ePrivacy. Acesta a evidențiat că Directiva 2002/58/CE consolidată nu a ținut pasul cu evoluțiile tehnologice, în contextul în care consumatorii şi firmele folosesc tot mai mult noile moduri de comunicare cunoscute sub numele de „servicii de comunicații Over-the-Top” (OTT) în locul serviciilor de comunicații tradiționale. Acest lucru a condus la o lipsă de protecție a comunicațiilor efectuate prin intermediul noilor servicii (VoIP, WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail, Skype etc.).

șef lucrări dr. ing. Daniel Mătăsaru – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Celelalte teme abordate în cadrul conferinței au fost:

  • „Evoluții în practica implementării GDPR. Semnătura grafometrică – mijloc pentru obținerea consimțământului persoanelor vizate”, susținută de Sandra Camelia Covalciuc – director executiv al BHR CONSULTING Iași, consultant specialist în protecția datelor cu caracter personal.
  • „PRIVACY BY DESIGN AND DEFAULT în proiectele de dezvoltare software. Etape și modalități de analiză a conformității cu GDPR”, întocmită de conf. univ. dr.Adrian Iftene, decan al Facultății de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași și prezentată de prodecanul acestei facultăți, lector univ. dr. Vlad Rădulescu.
  • „Semnătura electronică – Provocări legale în aplicarea Regulamentului nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (eIDAS)”,susținută de Mircea Mihai Obreja, consilier juridic în cadrul structurii centrale a BCR, cu experiență în implementarea proiectelor care au ca scop transformarea digitală a proceselor de business.
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.