loader image

Reputatul profesor Vasile Merticaru s-a stins din viață

Pe 29 martie 2019 s-a stins din viață profesorul Vasile Merticaru, decanul Facultăţii de Mecanică din Iaşi în perioada 1984-1990, prodecan al Facultăţii de Mecanică în perioada 1974-1984, întemeietorul şi şeful Catedrei de Teoria Mecanismelor şi Robotică, în perioada 1990-2000, personalitate marcantă a Școlii de Inginerie Mecanică din Iaşi, cu largă recunoaştere ştiinţifică în ţară şi în străinătate.

Profesorul Vasile Merticaru s-a născut pe 29 iulie 1937 în comuna Rediu, județul Neamţ. A absolvit Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Iaşi în anul 1961, obţinând diploma de inginer mecanic, specialitatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini. În toamna anului 1961 își începe activitatea de preparator în cadrul Catedrei de Organe de maşini şi Mecanisme şi parcurge toate treptele universitare, până la cea de profesor universitar (titlu pe care îl obţine în anul 1980). În anul 1971 obţine titlul ştiinţific de doctor inginer, cu o teză privind dependenţa zgomotului angrenajelor de condiţiile constructive, de execuţie şi de exploatare.

Profesorul a colaborat sau a condus peste 65 de contracte de cercetare – proiectare, cu întreprinderi industriale, institute de cercetare – proiectare, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. A publicat, în colaborare sau ca unic autor, peste 230 de lucrări ştiinţifice. A obţinut un număr de 14 brevete de invenţie, toate din domeniul mecanismelor şi maşinilor. De asemenea a publicat, în edituri consacrate, peste 20 de monografii privind cinematica şi dinamica mecanismelor precum şi manuale sau îndrumare de laborator şi proiect pentru studenţi.

A fost distins, în anul 1984, cu ordinul Meritul Ştiinţific clasa a III-a şi cu aprecierea Ministerului Educaţiei, de conferenţiar evidenţiat (1975) si profesor evidenţiat (1987). În paralel cu munca didactică şi de cercetare, profesorul Vasile Merticaru a îndeplinit importante sarcini administrative: director educativ (1972 – 1973), prodecan al Facultății de Mecanică (1974 – 1984), decan al Facultății de Mecanică (1984 – 1990), consilier local al Municipiului Iaşi (1992 -1996). În cadrul acestor sarcini a avut o contribuţie substanţială la dezvoltarea bazei materiale a catedrei şi a Facultăţii de Mecanică, prin construirea de noi spaţii de învățământ şi laboratoare. De asemenea, a pus bazele noii catedre de Teoria Mecanismelor şi Robotică şi a condus această catedră între anii 1990 – 2000. A avut contribuţii personale remarcabile în completarea şi modernizarea conceptului de sinteză a mecanismelor, în studiul dinamicii şi cinematici mecanismelor. A fost prezentat în mai multe ediţii ale enciclopediei biografice din seria Who`s Who, a fost membru al mai multor societăţi ştiinţifice (Asociaţia Română pentru Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor – ARoTMM, Asociaţia Română de Robotică – ARR, Asociaţia Română de Tribologie), a făcut parte din Research Board of Advisors of American Biographical Institute – ABI – calitate în care a recomandat mai multe personalități române pentru a fi luate în atenţia acestei instituţii.

Profesorul Vasile Merticaru a fost conducător de doctorat în domeniul Ingineriei Mecanice, având un număr de 8 doctori ingineri atestaţi. Prin dispariţia sa, comunitatea academică şi ştiinţifică suferă o mare pierdere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Slujba de înmormântarea va avea loc luni, 1 aprilie 2019, de la ora 12.30, la Biserica „Petru și Pavel”.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.