loader image

Tabără de vară pentru studenții TUIASI care vor să devină antreprenori de succes

22 studenţi ai Universitǎţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) au participat la tabǎra de varǎ „StartING-Up Camp” organizatǎ de cǎtre Societatea Antreprenorialǎ Studenţeascǎ ȋn cadrul proiectului FDI „Antreprenori de succes în SAS TUIASI”.

Participanţii, studenţi provenind de la majoritatea facultǎţilor din universitate, au beneficiat ȋn perioada 22 – 26 iulie 2019, la Braşov, de un program de dezvoltare a competențelor şi abilitǎților antreprenoriale prin exemple, coaching și mentorat.

„Programul furnizat a urmǎrit dobândirea de cǎtre viitorii ingineri a competenţelor transversale specifice spiritului antreprenorial şi a ȋmbinat activitǎţile de formare teoreticǎ cu cele cu conţinut practic relevant, de exemplu validarea ideilor s-a realizat ȋn cadul discuţiilor cu poteţialii clienţi ȋntr-o deplasare la Râşnov, urmǎrind atât dezvoltarea personalǎ cât şi a competenţelor de integrare şi lucru ȋn echipǎ dar şi familiarizarea cu instrumentele specifice startup-urilor: Ideea Canvas, Business Model Canvas, instrument care permite transpunerea ideii de afacere ȋntr-o formǎ vizualǎ ca etapǎ precedentǎ elaborǎrii planului de afacere”

a precizat conf. univ. dr. ing. Cristiana Istrate, preşedinte al Consilului Executiv al Societǎţii Antreprenoriale Studenţeşti, organizatorul taberei

Un obiectiv al universităţii este acela de a oferi studenţilor şansa de a-şi materializa proiectele ȋn colaborare cu companii, ONG-uri sau instituţii locale. Pentru ideile dezvoltate pe parcursul taberei, aceştia vor avea ocazia sǎ primeascǎ un feed-back din partea mediului de afaceri, ȋn noiembrie, ȋn cadrul evenimentului startup weekend START YOUR BUSINESS@TUIASI, aflat la a doua ediţie ȋn cadrul universitǎţii noastre.

„Se acordă atenţie stabilirii unei legături între proiectele studenţilor pe de o parte şi mediul de afaceri şi comunitatea localǎ, pe de altă parte, astfel ȋncât studenţii sǎ fie mult mai bine pregătiţi pentru a participa pe piaţa muncii după finalizarea studiilor”

a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, rectorul TUIASI

Coordonatorul proiectului este conf.univ.dr.ing. Lidia Gaiginschi, prorector responsabil cu relaţia cu studenţii.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.