loader image

TUIASI a obținut cea mai mare sumă dintre universitățile din Iași în cadrul programului Erasmus KA171, fiind pe locul al șaselea din țară

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a obținut fonduri record pentru proiectele Erasmus depuse în cadrul programului Erasmus KA171. TUIASI a obținut aproape 310.000 de euro în urma apelului de proiecte, fiind cea mai mare sumă obținută de o universitate din Iași și aflându-se pe locul al șaselea la nivel național în ceea ce privește finanțarea primită.

Programul KA171 este o continuare a programului Erasmus+ KA107 prin care sunt prevăzute mobilități ale studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ în baza unor acorduri inter-instituționale semnate cu universități din spațiul non-UE. Acesta va fi implementat pe perioada 2021 – 2027.

„Programul Erasmus, extins începând cu anul 2016 în aria de cooperare din afara spațiului european, s-a dovedit o inițiativă de succes în primii săi 5 ani de implementare, fiind astfel parte a noului program în perioada 2021-2027. Pe baza rezultatelor din ultimii ani, TUIASI a câștigat, prin competiție națională, finanțare pentru o nouă rundă cu derulare în următorii 3 ani, pentru consolidarea parteneriatelor deja stabilite în toate regiunile lumii”,

a declarat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector responsabil cu relațiile internaționale

Candidatura TUIASI a fost depusă în luna februarie a acestui an, iar rezultatele au venit la finalul lunii septembrie 2022. Perioada de derulare a contractului este de 36 de luni.

Suntem convinși că indicatorii de succes vor continua să crească, prin participări comune atât în domeniul educației, cât și al cercetării și inovării, dovedind că este necesar ca ingineria și arhitectura să reprezinte domenii intersectate astfel încât să poată fi aduse contribuții importante în ecosistemul socio-economic actual. Urmărim ca TUIASI, întreaga noastră comunitate academică, să aibă opțiuni deschise îmbogățirii prin multiculturalitate, a diversității și incluziunii sociale, ca valoare europeană educațională esențială”,

a completat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu

Studenții, profesorii și personalul administrativ al TUIASI vor avea posibilitatea de a accesa mobilități în 32 de țări, unde există parteneriate încheiate de Politehnica ieșeană cu instituții de învățământ superior. La fel, vor exista mobilități incoming, studenții, profesorii și personalul administrativ de la universitățile respective urmând a veni la Iași în cadrul proiectului.

Țările cu care există parteneriat sunt: Bhutan, India, Indonezia, Japonia, Malaysia, Phillipine, Thailanda, Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistan, Brazilia, Columbia, Costa Rica, Mexic, Peru, Iran, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Maroc, Kenya, Madagascar, Mauritius, Africa de Sud, Canada, Statele Unite ale Americii și Albania.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.