loader image

TUIASI a premiat un elev cu rezultate excepționale la Olimpiana națională de Mecanică, în cadrul Galei Excelenței în Educație, dedicată lui Gheorghe Asachi

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a premiat unul dintre elevii merituoși, cu rezultate excepționale la învățătură, în cadrul celei de-a zecea ediții a Galei Excelenței în Educație. La manifestarea organizată pe scena mare a Teatrului Național din Iași, joi, 16 februarie 2024, a participat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector al TUIASI, care a oferit premiul din partea universității pentru tânărul Ilie Nagrineac, de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, ce a luat premiul I anul trecut la Olimpiada națională de Mecanică.

Întreaga ediție a Galei Excelenței în Educație, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, a stat sub semnul lui Gheorghe Asachi, patronului spiritual al TUIASI fiindu-i dedicată cea de-a X-a ediție pentru a marca faptul că acesta a fost principalul întemeietor de școli și instituții de cultură, acum 200 de ani, în Moldova. Din acest motiv, toți profesorii premiați cu această ocazie au primit cartea „Gheorghe Asachi – un spirit enciclopedic”, editată de TUIASI anul trecut, la împlinirea a 210 ani de la primele studii de inginerie în limba română, susținute de Gheorghe Asachi la Iași.

„Este un act natural, firesc, ca această ediție să fie în cinstea lui Gheorghe Asachi, avându-se în vedere contribuția sa la dezvoltarea culturii în principate și la înființarea de instituții de învățământ. E vorba de Școala de Hotărnicie, cea de cadastru de la 1813, apoi de Academia Mihăileană, înființată alături de Benjamin Costachi și principele Mihail Sturdza, care a fost germenele din care au apărut toate universitățile ieșene de astăzi. Este un act de recunoaștere față de Gheorghe Asachi, pe care-l putem considera întemeietorul învățământului modern în Moldova”,

a declarat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este editorul coordonator al acestui volumul colectiv „Gheorghe Asachi – un spirit enciclopedic”, în care au semnat membri din întreaga comunitate academică a Iașului universitar. Acest volum i-a fost oferit și elevului premiat, alături de o diplomă de excelență și de volumul „Fundamentele creației tehnice”, o carte scrisă de doi profesori renumiți ai Politehnicii ieșene, Vitalie Belousov și Boris Plahteanu, ce a fost distinsă cu premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.