loader image

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a finalizat implementarea proiectului „REABILITARE TERMICĂ IMOBIL CH”, cod MySMIS 120775

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Reabilitare termică imobil CH”, cod SMIS 120775, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate organism intermediar.

  • Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Data de începere proiect: 17.11.2016
  • Data de finalizare a proiectului: 30.04.2023
  • Valoarea totală a proiectului, inclusiv valoarea nerambursabilă: 19.291.971,91  lei
  • Valoarea contribuției comunitare a proiectului: 14.897.937,93 lei

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei cofinanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul operațional Regional POR 2014-2020, axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, operațiunea „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității infrastructurii Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și îmbunătățirea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice sectorului economic.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS 1 – Creșterea numărului de participanți la procesul de educație prin îmbunătățirea condițiilor de studiu oferite studenților.
  2. OS 2 – Adaptarea infrastructurii instituției de învățământ superior la standardele de calitate europene prin intermediul lucrărilor de reabilitare.

Investiția propusă prin proiect a avut rolul de a crea mediul propice pentru derularea în condiții optime a activității didactice în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași. Lucrările propuse prin documentația tehnică duc la creșterea participării la procesul de educație a studenților, respectiv la creșterea nivelului de calitate a pregătirii populației active.

Impactul acestei investiții a vizat creșterea calității infrastructurii existente, utilizată de către studenții și cadrele didactice care frecventează cursurile universității. Investiția a avut ca scop principal îmbunătățirea infrastructurii pentru a oferi condiții optime de studiu tuturor participanților la procesul educațional, dar a avut și un rol de promovare a ofertei și valorilor educaționale și științifice ale universității pentru creșterea atractivității sale, a vizibilității naționale și internaționale. Totodată, s-a avut în vedere și creșterea rolului universității noastre în mediul economic și social.

Rezultatele proiectului:

  • 1. Valori la începutul implementării proiectului:

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură, subiect al proiectului: 2.171.

Din care: 1.134 fete, 1.037 băieți, 0 persoane cu dizabilități, 1.282 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.

  • 2. Valori îndeplinite la finalul implementării proiectului:

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură, subiect al proiectului: 3.318.

Din care: 1.259 fete, 2.059 băieți, 6 persoane cu dizabilități, 1.630 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.

Pentru mai multe detalii despre proiect:

Manager proiect:
Prof. univ. dr. ing. Dumitru-Marcel Istrate

Bogdan Budeanu
email: bogdan.budeanu@staff.tuiasi.ro
telefon: 0232.702.429

adresa: Iași, Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, imobil T – clădirea Rectorat, parter, Registratura
www.tuiasi.ro

Comunicatul de finalizare a implementării proiectului poate fi consultat în format pdf la linkul următor.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Pentru informații detaliate despre Programul Operațional Regional 2014-2020, vă invităm să vizitați www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.