loader image

Universitatea Tehnică, în topul calităţii cercetării

În urma evaluării realizate de Exerciţiul Naţional de Evaluare a Eercetării (ENEC), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIaşi) s-a clasat pe Locul 3 în rîndul tuturor universităţilor din ţară în ceea ce priveşte calitatea cercetării ştiinţifice.

Pe domenii, TUIaşi a ocupat, după cum urmează:

 • Locul 1
  • P6 – inginerie civilă şi instalaţii
  • P7 – inginerie mecanică şi mecatronică
  • P13 – inginerie industrială
  • P20 – ştiinţa şi ingineria mediului
 • Locul 2
  • P10 – inginerie chimică
  • P11 – ştiinţa şi ingineria materialelor
  • P14 – inginerie electrică
  • P15 – energetică
 • Locul 4
  • P9 – transporturi
  • P16 – electronică şi telecomunicaţii
  • P17 – ingineria sistemelor
  • P37 – arhitectură şi urbanism

Scopul proiectului

ENEC a fost desfăşurat sub egida Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior („CNCSIS” sau „promotor”) – Unitatea Executivă de Finanțare a Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (UEFISCSU), prin intermediul proiectului strategic „Doctoratului în Școli de Excelență – Evaluarea calității cercetării în universități și creșterea vizibilității prin publicare științifică”.

ENEC a avut menirea să furnizeze decidenţilor de politici, structurilor instituţionale şi cercetătorilor, un instrument de măsurare a calităţii cercetării din universităţile din România. Exerciţiul a evaluat performanţele cercetării din universităţile din România, pe domenii, precum şi mediul în care se desfăşoară activitatea de cercetare (structuri instituţionale, resurse materiale, activităţi de diseminare a rezultatelor).

Obiectivul general al acestui proiect l-a constituit elaborarea, testarea și aplicarea unei metodologii care să asigure evaluarea, la standarde internaţionale, a calităţii cercetării din universităţi, susţinerea școlilor de excelenţă, precum și creșterea capacităţii de publicare știinţifică la nivel instituţional și individual, cu impact asupra calităţii programelor doctorale în contextul implementării, pe scară largă, a sistemului Bologna şi a intrării României în Aria Europeană a Cercetării.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.