loader image

Realizări didactice 2011-2012

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIaşi) au fost acreditate, conform H.G. 966/2011, in cadrul studiilor universitare de licenţă, începând cu anul I 2011-2012, un număr de 55 de programe de studii universitare de licenţă, în timp ce un număr de 9 programe au fost autorizate provizoriu.

În ce priveşte studiile universitare de masterat, începând cu anul I 2011/2012, au fost acreditate un număr de 77 de programe universitare de masterat, conform O.M. 5224/2011 completat cu O.M. 5483/2011.

Referitor la studiile universitare de doctorat (în conformitate cu hotărârile CNATDCU şi O.M. 3980/2011 şi 3982/2011) au fost acreditate 13 domenii de studii universitare de doctorat.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.