loader image

Cursuri de antreprenoriat în 11 laboratoare renovate printr-un proiect de 8 milioane de lei la TUIASI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a obținut fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman pentru finanțarea unui proiect de aproximativ 8 milioane de lei pentru a dezvolta cultura antreprenorială a studenților de la inginerie și arhitectură.

idei de afaceri.jpg

Astfel, în cadrul proiectului „AntreprenorIng”, vor fi dezvoltate rețele de centre de pregătire în universitate în perioada 2019-2021, urmând a fi renovate, mobilate și dotate 11 spații, unul la fiecare facultate în parte, unde studenții vor urma cursuri de antreprenoriat.

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de educației și participare în procesul didactic pentru elevi, studenți și cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, fiind asigura sprijin financiar pentru studenți și elevi, crescându-se atractivitatea ofertei educaționale și îmbunătățindu-se competențele cadrelor didactice. În mod concret, se vor oferi pachete integrate de sprijin corelate cu nevoile pieței muncii pentru 500 de studenți, ce vor beneficia de activități de informare-consiliere și de dobândire de competențe relevante din domeniul antreprenorial. 80 de cadre didactice își vor îmbunătăți competențele în vederea proiectării și susținerii de cursuri antreprenoriale, vor fi dezvoltate patru domenii de specializare inteligentă și vor fi create cele 11 spații, amenajate cu cele mai moderne condiții de învățare.

„Miza noastră, ca universitate, este ca fiecare student din fiecare facultate să aibă posibilitatea de a urma cursuri de antreprenoriat finalizate cu obținerea unui certificat care să ateste dobândirea de competențe în acest domeniu pe parcursul celor trei semestre. Toți studenții de la toate facultățile vor avea această facilitate, de a participa la cursuri în această rețea de laboratoare, care sunt spații existente, renovate, mobilate și dotate cu calculatoare și cu o bibliotecă relevantă. Avem deja un concept pregătit, sunt făcute în colaborare cu colegii de la Facultatea de Arhitectură”


a declarat prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică la Politehnica ieșeană.

Studenții vor elabora planuri de afaceri, de sustenabilitate post-studii la care vor contribui atât profesorii, cât și tutori din mediul economic. Prezentarea planurilor se va face în fața unei comisii mixte constituite din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare și ai partenerilor sociali din învățământul superior sau din medii publice și private. Prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin spune că tinerii vor căpăta cunoștințe de a-și monetiza ideile, ca cele mai valoroase concepte ale tinerilor să nu rămână puse deoparte din lipsă de sprijin material sau teoretic, aplicativ.

„Asta nu înseamnă că vor avea toți afaceri proprii, dar dacă se vor angaja în alte părți, vor avea cunoștințele specifice de management de afaceri de antreprenoriat. Cursurile sunt cu o deschidere foarte largă, de creativitate, de comunicare, de proprietate intelectuală, e un plan de învățământ foarte generos, cu deschidere intelectuală mare”


a precizat prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin.
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.