loader image

Studenţii Facultăţii de Textile Pielărie şi Management Industrial au participat la un workshop internaţional organizat de Universitatea Tehnică din Riga, Letonia

În perioada 3 -14 martie 2013, cinci studenţi doctoranzi ai Facultății de Textile – Pielărie și Management Industrial din Iași (Corina Ciobanu, Ecaterina Vasluianu, Danko Abramiuc, Gheorghe Horga și Bogdan Sârghie), însoțiți de două cadre didactice (prof.dr.ing Mureșan Augustin, Directorul Școlii Doctorale de la FTPMI și șef lucr. dr. ing. Avădanei Manuela, Responsabil proiect), au participat la un workshop internaţional organizat în cadrul “Conducting interdisciplinary research in cross-cultural environment”, proiect coordonat de Universitatea Tehnică din Riga, Letonia.  

Cercetători, oameni de afaceri şi profesori invitaţi au susţinut o serie de prelegeri, iar activitățile studenților s-au desfăşurat în grupe de lucru multinaţionale, fiecare membru al grupului provenind de la o universitate parteneră.  Programul workshop-ului a inclus vizitarea unui modern Laborator de cercetare, inovare și dezvoltate a biomaterialelor, în cadrul căruia doctoranzi ai diferitelor universităţi europene își realizează partea experimentală și de cercetare a lucrărilor de doctorat.  

Abordarea interactivă a acţiunilor desfăşurate în cadrul workshop-ului, diversitatea subiectelor și problematica studiilor de caz au stimulat interesul studenților participanţi, dovedindu-se a fi deosebit de utile în formarea unei noi generații de tineri cercetători.

Pe 7 martie, cadrele didactice și studenții doctoranzi ai FTPMI au susținut prelegeri privind metodele de cercetare utilizate în domeniul ingineresc și posibilitatea de aplicare a acestora în domenii conexe. Subiectele prezentate au fost interesante și au stîrnit discuții, schimburi de păreri și idei privind noi posibilități de cooperare, atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice participante. Activitatea studenților  de la FTPMI a fost  deosebit de apreciată de participanţii din celelalte ţări şi a fost recompensată prin acordarea de diplome și certificate  de participare.

Prin programul Erasmus, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este partener în proiectul internaţional cu titlul “Conducting interdisciplinary research in cross-cultural environment”, proiect coordonat de Universitatea Tehnică din Riga, Letonia. Din acest consorțiu mai fac parte: Universitatea Tehnică din Brno (Cehia), Universitatea din Valladolid (Spania), Universitatea Tehnică din Tallin (Estonia) şi Universitatea Tehnică din Vilnius (Lituania).  Scopul proiectului  constă în dezvoltarea capacității studenților de a comunica şi de a aplica tehnici de cercetare  inter şi trans disciplinare, multiculturale şi transfrontaliere în diferite domenii de activitate, în vederea  rezolvării unor  probleme complexe ale societății contemporane.

Programul workshop-ului, conținutul prelegerilor și activitățile desfășurate  de participanţii din cele şase ţări partenere pot fi accesate la următoarea adresă: https://moodle.rtu.lv/public/mod/resource

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.