loader image

Zilele TUIASI 2021: Cercetarea cu aplicabilitate în industrii și societate, în poveștile a zece doctori TUIASI

Conferința „Studiile doctorale în TUIASI – De la experiența personală la vocația excelenței” a avut loc miercuri, 10 noiembrie 2021, începând cu ora 11.00, și a reunit profesori, cercetători și doctoranzi într-un cadru al cărui scop a fost să pună în valoare excelența în studiile doctorale și foștii studenți doctoranzi, acum doctori care au avut determinarea și vocația să producă plusvaloare în domeniul în care activează.

„Acești oameni sunt creativi și pasionați și s-au dezvoltat în cadrul Universității noastre. Mediul este important, dar la fel de relevante sunt calitățile personale și capacitatea de a te reinventa, lucru care știm cu toții că trebuie să se întâmple în cursul studiilor doctorale”, a deschis evenimentul prof. univ. dr. ing. Alina Adriana Minea, directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

Alina Adriana Minea a adăugat faptul că educația în toate formele ei trebuie să fie prioritatea oricărei societăți, iar studiile doctorale sunt forța motrice a progresului oricărei universități, prin încurajarea performanței doctoranzilor și a conducătorilor de doctorat, având la bază concepte moderne de interdisciplinaritate și convergență în cercetare.

Principalele obiective ale CSUD TUIASI în anii care urmează sunt continuarea adaptării studiilor doctorale la situația apărută la nivel global, promovarea conceptului de interdisciplinaritate în studiile doctorale, creșterea vizibilității Universității prin creșterea calității lucrărilor studenților doctoranzi, continuarea seminariilor de training online.

„În ultimul an am reușit să comunicăm foarte bine și să înființăm în Universitate noțiunea de webinare de training pentru studenții doctoranzi, competiții de granturi interne pentru suplimentarea finanțării de bază, dublarea sumei suplimentare alocate studenților doctoranzi pentru cheltuieli de publicare sau consumabile, precum și Premiul pentru Performanță Științifică în Studiile Doctorale, care a fost decernat în cadrul festivității din debutul Zilelor Universității”

a punctat Alina Adriana Minea

Prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu, director al Școlii Doctorale a TUIASI, a spus că cea mai profitabilă investiție pe care o persoană, o instituție sau o societate o poate face este cea în oameni și în dezvoltarea lor, adică în educație. „Suntem astfel deosebit de bucuroși să constatăm că studiile doctorale din universitatea noastră se bucură de interesul tinerilor absolvenți de studii universitare de masterat sau de lungă durată și de asemenea constatăm cu satisfacție că numărul cadrelor didactice tinere care devin conducători de doctorat prin abilitare este în creștere și în felul acesta vom putea menține standardele ridicate.”

În continuarea evenimentului, foști doctoranzi TUIASI au vorbit despre proiectele lor de cercetare, de la idee la realizare, experiența reprezentată prin multă muncă și satisfacție, și relevanța lor pentru progresul societății.

Răzvan Mocanu

„Modelarea și controlul acționărilor electrice utilizate în autovehicule”
2018, Facultatea de Automatică și Calculatoare
Conducător doctorat: prof. univ. dr. ing. Alexandru Onea

Răzvan Mocanu, care a lucrat în paralel într-o companie IT în domeniul vehiculelor electrice, le spune viitorilor doctoranzi că a fost o provocare, dar și un avantaj.

„Atâta timp cât teza se potrivește cu ce faceți la locul de muncă ar trebui chiar să fie un avantaj această oportunitate. Pe mine m-a ajutat, pentru că lucram la o companie IT care realiza software pentru vehicule electrice și lucrul acesta corespundea foarte mult cu ce îmi doream să realizez la lucrarea mea de doctorat.”

Teza sa urmărește să îmbunătățească strategiile de control și diagnoză pentru conducerea mașinilor electrice rotative utilizate în propulsia electrică. Ideea a pornit de la probleme pe care Răzvan Mocanu le-a observat în industrie și pe care a încercat să le rezolve prin cercetare.

Răzvan Mocanu

Tudor – Cristian Petrescu

„The use of composites in the rehabilitation of wooden structures”
2021, Facultatea de Construcții și Instalații
Conducător doctorat: conf. univ. dr. ing. Petru Mihai

Obiectivul principal al tezei de doctorat a fost reprezentat de analiza implementării, în industria construcțiilor, a lemnului lichid, material biodegradabil. Cu datele obținute în decursul studiului, a fost analizat felul în care lemnul lichid poate fi utilizat în structuri. De asemenea, a fost analizată receptivitatea pieței construcțiilor la introducerea unui material biocompozit termoinjectabil – lemnul lichid. Alt obiectiv a fost identificarea posibilităților de folosire a acestui nou material.

Florin Chifan

„Cercetări teoretice și experimentale privind dinamica procesului de frezare a suprafețelor complexe pe mașini cu comandă numerică”
2020, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
Conducător doctorat: prof. univ. dr. ing. Cătălin Gabriel Dumitraș

Totul a plecat de la necesitatea unor parametri care sunt introduși în procesul de așchiere. În teza de doctorat am înglobat experiența de mai bine de zece ani în domeniul prelucrărilor mecanice. Bazându-mă pe experiență, am intervenit cu o serie de lucrurile pe care le-am întâmpinat în timpul prelucrărilor mecanice și am introdus o serie de parametri pe care i-am găsit nebenefici în procesul de așchiere.”

Adriana Bujor

„Cercetări privind antreprenoriatul în industriile creative”
2019, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
Conducător doctorat: prof. univ. dr. ing. Silvia Avasilcăi

„Am plecat la drum cu investigarea literaturii de specialitate privind industriile creative, apoi am identificat și explorat particularitățile antreprenoriatelor creative, identificarea factorilor decizionali principali, motivația utilizării principalelor strategii de inovare deschisă de către firmele, afacerile creative, respectiv comunități creative, și anume ce motivează mulțimea de a participa la coinovare și / sau crowdsourcing.

Conceptele identificate sunt de actualitate și ating o arie despre care diverși specialiști și organisme internaționale vorbesc și de care sunt preocupați, și anume rolul inovării deschise în creșterea performanței afacerilor prin impliarea activă a diverșilor stakeholderi plecând de la propriul client.

Adriana Bujor a mai spus că datorită doctoratului i s-a schimbat parcursul carierei profesionale și că urmează să plece cu o bursă Fulbright în Statele Unite. „După ce am intrat la doctorat punctele s-au unit.”

Alexandru Viorel Rusu

„Contribuții privind îmbunătățirea metodelor de analiză și proiectare a sistemelor de iluminat stradal”
2021, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
Conducător doctorat: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Livinț

„Baza tezei de doctorat o însumează experiența profesională, 14 ani în domeniul proiectării instalațiilor electrice, ultimii șapte ani fiind dedicați sistemelor de iluminat stradal în diferite țări. Am reușit să lucrez în Europa: Olanda, Belgia, dar și în Orientul Mijlociu, în Qatar și Bahrain, dar bineînțeles și pe teritoriul țării noastre.”

Alexandru Viorel Rusu a spus că obiectivul principal al cercetării sale a fost eliminarea unor erori și îmbunătățirea standardelor de iluminat stradal, erori pe care le-a descoperit în cei 14 ani de muncă în domeniu. Apoi și-a propus reducerea consumului de energie al instalațiilor de iluminat public, îndeplinind cerințele minime de performanțe impuse de către standarde.

Tânărul a mai spus că i-ar plăcea în viitor să le prezinte studenților și să îi pregătească în domeniile de care e pasionat, proiectarea de instalații electrice de joasă tensiune, iluminat interior și exterior și instalații de forță și automatizare.

Alexandra Crăcan Iosub

„Assessing the impact of component properties onto electric-drive application performances through systematic experiment planning”
2019, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Conducător doctorat (cotutelă): prof. univ. dr. ing. Liviu Goraș, prof. univ. dr. Georg Pelz (Infineon Technologies AG, Neubiberg, Germania)

Alexandra Crăcan Iosub a precizat că este importantă colaborarea între industrie și universitate, pentru că a avut acces la laboratoarele și uneltele celor de la compania Infineon, de la departamentul Design Methodology.

Obiectivele tezei de doctorat au plecat din contextul proiectelor din industria de automobile. „Am încercat să răspund la o provocare care a apărut în industrie, dacă aș putea să dezvolt o metodologie prin care să spun cum se comportă componentele electronice dezvoltate de companie în cadrul aplicației target. Ce se întâmplă mai exact este faptul că companiile, printre care și Infineon, dezvoltă componente electronice, le evaluează, simulează, proiectează, printr-o analiză particulară a componentei respective și nu în cadrul unei aplicații finale, acesta fiind un neajuns al metodologiei.”

Alexandra Crăcan Iosub

Andreea Gherghel

„Valorificarea sustenabilă a nămolurilor din stațiile de epurare”
2020, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”
Conducător doctorat (cotutelă): Prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, Conf. dr. habil. ing. Sabino De Gisi (Politecnico di Bari, Italia)

Teza de doctorat a Andreei Gherghel a pornit de la probleme actuale ale societății, lipsa de resurse, de apă, schimbările climatice, generarea de deșeuri, context în care un rol important îl joacă stațiile de epurare a apelor uzate municipale și de tratare a nămolurilor, prin generarea de gaze cu efect de seră sau prin consumul mare de energie.

Obiectivul principal a fost dezvoltarea și aplicarea de metodologii noi și inovative pentru a evalua performanțele stațiilor de epurare a apelor uzate municipale și de tratare a nămolului și pentru a sprijini factorii de decizie în selectarea celei mai bune variante de proiectare a stațiilor de epurare, pentru îmbunătățirea sustenabilității acestora.

Andreea Gherghel

Tudor-Marian Ulian

„Contribuții la ameliorarea performanțelor motorului cu aprindere prin scânteie prin utilizarea unui regim termic zonal”
2020, Facultatea de Mecanică
Conducător doctorat: prof. univ. dr. habil. ing. Edward Rakosi

Am ales această temă împreună cu domnul profesor coordonator deoarece în condițiile în care creșterea performanțelor și reducerea consumului energetic sunt o provocare la nivelul actual pentru constructorii de automobile. Prin cercetările efectuate în cadrul acestei teze se vizează o zonă de interes pentru autovehiculele rutiere, în special cele de tip hibrid. Pe această cale, am estimat că putem valorifica mult mai bine această soluție prin reducerea consumului de combustibil în diferite regimuri de funcționare la temperaturi scăzute sau la regimurile de pornire, respectiv oprire. Aceste aspecte contribuie într-un final la reducerea poluării, poluare care ne ocupă majoritatea timpului în cercetările noastre.”

Tudor-Marian Ulian a spus că își dorește ca în viitor să dezvolte noi metode de testare a parametrilor motoarelor cu ardere internă a autovehiculelor în scopul dezvoltării și validării a noi modele matematice pentru studiul acestora.

Tudor-Marian Ulian

Mihai Popa

„Contribuții la investigarea potențialului aplicativ al aliajelor cu memoria formei pe bază de Fe pentru dezvoltarea amortizoarelor antiseismice pasive”
2021, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
Conducător doctorat: prof. univ. dr. ing. Leandru-Gheorghe Bujoreanu

Ideea cercetărilor lui Mihai Popa a pornit de la nevoia de a dezvolta sisteme de amortizare a vibrațiilor și protecție a clădirilor civile la nivel național, știindu-se că România e zguduită periodic de seisme de diferite grade, uneori depășind chiar magnitudinea de 7 grade.

Ținând cont de numărul redus de articole care fac referire la sistemele de amortizare care utilizează aliaje cu memoria formei pe bază de Fe-Mn, teza s-a axat pe prezentarea de date noi, originale, în legătură cu transformările structurale produse de solicitările dinamice în două sisteme de aliaje, reprezentative pentru memoria mecanică și respectiv termică.

„Pentru o protecție anti-seismică a clădirilor, cea mai ieftină și mai eficientă metodă de amortizare este dotarea lor cu amortizoare pasive, care nu necesită energie suplimentară pentru activare.”

Obiectivul final al experimentelor a fost realizarea unui dispozitiv funcțional de încercări care să fie capabil să ofere soluții de limitare și amortizare a șocurilor seismice produse asupra clădirilor în cazul unor cutremure viitoare de magnitudine peste 7.

În încheierea prezentării sale, Mihai Popa a mai spus că dacă studenția este considerată de mulți cea mai frumoasă perioadă a vieții, doctoratul poate fi o prelungire a acelei perioade, „dar la un alt nivel, cu frumusețile caracteristice”. „Pentru mine a fost o perioadă intensă, cu foarte multe provocări, cu multă muncă, călătorii, experiențe frumoase, oameni noi inteligenți cunoscuți, doritori să își împărtășească cuoștințele și să te ajute să avansezi.”

Mihai Popa

Daniel-George Butnariu

„Cercetări privind modificarea în timp a malului drept al râului Prut, în zona comunei Prisăcani, județul Iași”
2018, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
Conducător doctorat: prof. univ. dr. ing. Florian Stătescu

„S-a dorit o cercetare privind modificarea evoluției în timp a liniei frontierei de stat, dar acest lucru nu poate fi pus în discuție publică și atunci am găsit această formulă”.

În cadrul cercetării, Daniel-George Butnariu a urmărit modificările malului drept al Prutului pe teritoriul comunei Prisăcani pe o perioadă de 77 de ani (1940 – 2017), printre obiective numărându-se identificarea zonelor unde sunt prezente fenomene de eroziune și depuneri de sedimente, determinarea modificării în timp a secțiunii transversale prin fenomenele de degradare și agradare sau determinarea liniei talvegului și a profilului longitudinal al albiei râului cu impact asupra liniei frontierei.

Datele obținute sunt folosite de către Ministerul de Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași și vor fi cu atât mai importante în momentul ratificării Tratatului privind frontiera de stat dintre România și Republica Moldova.

Daniel-George Butnariu

În încheiere, prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu, director al Școlii Doctorale a TUIASI, a punctat faptul că cele mai multe doctorate de la TUIASI au aplicabilitate în industrie sau în alte domenii. „Tindem spre situația pe care o dorim, aceea din universitățile europene, unde există o strânsă legătură între universitate și zona economică”.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.