Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Achiziții publice

Achiziții publice

[Actualizat 14.08.2018]

 

Expertiză și proiectare privind proiectul „Rest de executat - Reabilitare, refuncționalizare și modernizare Cămin T6” - 14.08.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Achizitie Abonament, drept de utilizare, mentenanță software evidență contabilă - 14.08.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

formular de ofertă

Erată: Se prelungește depunerea ofertelor până la data de 22.08.2018 ora 9.

 

Achizitie Sistem de gestiune a bazelor de date - 14.08.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

formular de ofertă

clarificări

 

Achizitie Echipamente IT si licente software aferente Proiect CNFIS-FDI-2018-0479 - 14.08.2018

invitație de participare

 

Achizitie Aparate aer conditionat aferente Proiect CNFIS-FDI-2018-0479 - 14.08.2018

invitație de participare

 

Servicii de reparații și întreținere robot FANUC - 09.08.2018

invitație de participare

Se prelungește termenul de depinde a ofertelor in SEAP până marți 14 august, ora 14.00

 

Servicii de elaborare lingouri - SIM - 08.08.2018

invitație de participare

 

Jaluzele verticale - FICPM - 26.07.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Servicii de instalare / întreținere aparate de purificare apă - FICPM - 26.07.2018

invitație de participare

 

Mașini - 24.07.2018

documentația de atribuire

 

Aparate de aer condiționat - 24.07.2018

documentația de atribuire

 

Materiale contract cercetare program burse Eugen IONESCU - IEEI - 24.07.2018

invitație de participare

ERATĂ: Se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor în SEAP, în Catalogul electronic - Cumpărări Directe pentru LOT 1 SI LOT 2, şi de asemenea pe adresa de email: cristina.popovici@tuiasi.ro până pe data de 03.08.2018, ora.11,00.

 

Achizitie Creatie si productie de materiale audio-video de promovare a TUIASI in cadrul proiectului CNFIS-FDI-2018-0006 - 23.07.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

formular de ofertă

Se anuleaza procedura in baza art. 212 alin 1 lit c) din Legea 98/2016.

hotărâre de anulare

 

Lupă cu clești - FICPM - 23.07.2018

invitație de participare

 

Aparate electrice și conexiuni - FICPM - 23.07.2018

invitație de participare

 

Suflantă cu aer cald - FICPM - 23.07.2018

invitație de participare

 

Pompă UP 8.000 - FICPM - atribuit

invitație de participare

atribuit operatorului economic SC Laboratorium SRL Tg.Bujor ,comanda 780CH/25.07.2018, in valoare de 1069,45 lei,fara TVA.

 

Laptop și hard disk - FICPM - 20.07.2018

invitație de participare

 

Accesorii de mobilier și scări portabile - 19.07.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit operatorului economic SC Dedeman SRL Bacau,comanda 775CH/24.07.2018, in valoare de 419,34 lei,fara TVA.

 

Echipamente - 19.07.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Prelungitoare și prize – FICPM - 18.07.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit operatorului economic SC Dedeman SRL Bacau,comanda 765CH/24.07.2018, in valoare de 249,95 lei,fara TVA.

 

Pachet sistem videoproiecție SIM - 18.07.2018

invitație de participare

 

Materiale reparații - LINGUATEK - 18.07.2018

invitație de participare

 

Chitanțiere personalizate - SIM - 18.07.2018

invitație de participare

 

Accesorii pentru laminare – FICPM - 16.07.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit operatorului economic SC Sof Service SRL Bucuresti,comanda 754CH/23.07.2018, in valoare de 378,15 lei,fara TVA.

 

Serviciu de mentenanţă pentru sisteme de supraveghere video, control acces şi alarmă antiefracţie din Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu" - 16.07.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Computere și accesorii, tonere – FICPM - 13.07.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot 1 atribuit operatorului economic SC I.Q.Plus SRL Iasi,comanda nr.740CH/18.07.2018, in valoare de 3511,63 lei,fara TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC Quartz Matrix SRL Iasi,comanda 742CH/18.07.2018,in valoare de 793,09 lei, fara TVA.

Lot 3 atribuit operatorului economic SC I.Q.Plus SRL Iasi,comanda 747CH/19.07.2018,in valoare de 762,72 lei,fara TVA.

 

Lucrări de reparație și igienizare laborator OM - 13.07.2018

invitație de participare

erată - lista cu cantitățile de lucrări

 

Diverse piese și materiale - Facultatea de Mecanică - 13.07.2018

invitație de participare

 

Echipamente - Facultatea de Mecanică - 13.07.2018 - anulat

invitație de participare

Se anulează procedura de achiziție directă „Echipamente” cu invitația de participare 15312/13.07.2018, deoarece ofertele depuse au fost neconforme.

 

Materiale pentru reparații instalații electrice - 12.07.2018 

invitație de participare

 

Servicii de sinteză şi caracterizare a nanoparticulelor de magnetită/Fe3O4 şi oxid de gadolinium/Gd2O3 - 10.07.2018 - atribuit

documentație de atribuire

Contract nr.16118/26-07-2018, încheiat cu operatorul economic: Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni"-Iaşi, valoare: 19300 lei fără TVA.

 

Încărcare butelie 50 L cu azot - FICPM - 10.07.2018 - atribuit

invitație de participare

Erată: Contractul de achiziție va avea codul CPV 24111700-2 in loc de CPV 44612100-4.

atribuit operatorului economic SC Messer Romania SRL Bucuresti ,comanda 726CH/16.07.2018, in valoare de 272,60 lei,fara TVA.

 

Hartie pentru fotocopiatoare - FICPM- 10.07.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit operatorului economic SC Shatter SRL Iasi,comanda 724CH/16.07.2018, in valoare de 239,60 lei,fara TVA.

 

Audit financiar extern-proiect MARUEEB - 10.07.2018 - anulată

invitație de participare

 

Echipament IT pentru proiectul „VIPMOTION-TUIASI-GI 2018-2392”- 09.07.2018

invitație de participare

 

Tehnică de calcul și accesorii pentru computere - FICPM - 09.07.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit operatorului economic SC Quartz Matrix SRL Iasi,comanda 721CH/16.07.2018, in valoare de 4064,50 lei,fara TVA.

 

Echipament tipografic - 05.07.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Materiale și piese de schimb - 05.07.2018

invitație de participare

 

Materiale Rotaprint - 05.07.2018

invitație de participare

 

Memorii RAM - FHGIM - 05.07.2018 - atribuit

invitație de participare

ERATA:

Se adauga la Caietul de sarcini: Preturile contin toate taxele de transport si manipulare la adresa beneficiarului. Produsele sunt noi, nefolosite si nu sunt de tip refurbished integral sau componente ale lor.

S.C. MA-MI IT SOLUTIONS S.R.L. comanda nr. 15353/16.07.2018, valoare 990,00 lei.

 

Tabără de vară studenți - 8 zile pe Coasta Dalmată - 03.07.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Lucrări de igienizare spații din imobil A - 02.07.2018

solicitare de ofertă

caiet de sarcini

antemăsurătoare demisol

antemăsurătoare hol secretariat

antemăsurătoare sală bibliotecă

antemăsurătoare sală capăt bibliotecă

 

Servicii de reparare și întreținere echipamente - FICPM - 02.07.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit operatorului economic SC Labservice SRL Bucuresti,contract 15676/19.07.2018, in valoare de 1440 lei,fara TVA.

 

Pachet consumabile laborator - HEAMED - 02.07.2018 - atribuit

invitație de participare

Contract nr. 329/10.07.2018; SC METIX TEHNO SRL -20264,33 lei cu TVA

 

Accesorii tehnică de calcul, materiale de laborator şi birotică - 02.07.2018

documentație de atribuire

 

Materiale pentru reparații instalații sanitare - ARHITECTURĂ - 29.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Se prelungeste termenul de depunere oferte astfel: 03.07.2018 ora 14.00

Contract nr. 15035/10.07.2018, operator economic: S.C. URVAS COM SRL IASI

Valoare contract: 1707,28 lei fara TVA (Total - Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5).

 

Pachet mănuși și alcool - FICPM - 28.06.2018 - atribuit

invitație de participare 

SC Aquator SRL Iasi, comanda 662CH/04.07.2018, în valoare de 499,55 lei, fără TVA. 

 

Coșuri de gunoi - FICPM - 28.06.2018 - atribuit

invitație de participare 

SC Dedeman SRL Bacău, comanda 660CH/04.07.2018, în valoare de 111,88 lei, fără TVA. 

 

Produse de curățat - FICPM - 28.06.2018 - atribuit

invitație de participare

SC Shatter SRL Iași, comanda 658CH/04.07.2018, în valoare de 4.52,75 lei, fără TVA.

 

Aparat de aer condiționat - ETTI - 28.06.2018 - atribuit

invitație de participare 

Deoarece până la data și ora precizate in invitație nu s-a primitvnicio oferta, se prelungeste termenul de depunere a ofertelor până la 06.07.2018, ora 12

Atribuit, SC Q SRL, comanda nr 429/09.07.2018, valoare 2.600 lei fără TVA.

 

Materiale electrice - IEEI - 27.06.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit SC RADENERG SRL IASI-in valoare de 1388.50lei fara TVA

 

Computere, imprimante, pachete software - FICPM - 27.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Lot 1 atribuit operatorului economic SC I.Q.Plus SRL Iași, contractul nr.15462/17.07.2018, în valoare de 8.949,44 lei, fără TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC Quartz Matrix srl Iași, comanda 673/05.07.2018, în valoare de 756,85 lei, fără TVA.

Lot 3 atribuit operatorului economic SC Quartz Matrix srl Iași, comanda 672/05.07.2018, în valoare de 2.185 lei, fără TVA.

 

Chitantiere personalizate - ETTI - 27.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit, SC ALPHA GROUP SRL, comanda nr 418/05.07.2018, valoare 108 lei fără TVA.

 

Tabără de vară studenți - 8 zile pe Coasta Dalmată - 26.06.2018 - anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziție serviciu de constatare a defecțiunilor și de reparare mașini de spălat profesionale - 26.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

SC BILANCIA EXIM SRL, 3587,37 lei fără TVA – contract nr. 15172/12.07.2018

 

Servicii de revizie multifuncționale DELL- Arhitectură- 25.06.2018 - atribuit

invitație de participare 

Se prelungește termenul de depunere oferte astfel: până pe 02.07.2018 ora 12.00, deoarece nu s-au primit oferte în termenul stabilit anterior.

 

Comanda nr. 1054/04.07.2018, operator economic: S.C. GIROS SERVICE COMPANY SRL IASI Valoare comanda: 300,00 lei fara TVA

 

Servicii de mentenanță, drept de utilizare, abonament pachet academic Microsoft Imagine Premium pentru o perioadă de trei ani - 25.06.2018

invitație de participare

 

Achiziție „Chitanțiere - Arhitectură”- 25.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 1046/03.07.2018

Operator economic: S.C. ALPHA GROUP SRL IASI, valoare comanda: 24,50 lei fara TVA

 

Achiziție „Jaluzele - FHGIM” - 25.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

S.C. SOLEDO S.R.L. Iasi, valoare 1.814,75 lei cu TVA

 

Achiziție diverse echipamente de protecție - 25.06.2018 - atribuit

invitație de participare

erată

SC INTERBABIS SRL, 3215,60 lei fără TVA- contract nr. 14874/09.07.2018

 

Reactivi de laborator contract 65/2017 - FICPM - 25.06.2018 - atribuit

invitație de participare

SC CCS Messyteme Control & Monitoring Systems SRL București, comanda 633H/02.07.2018, în valoare de 3.055 lei, fără TVA.

 

Pachet accesorii de birou- FICPM - 25.06.2018 - atribuit

invitație de participare

SC Shatter SRL Iasi, comanda 635CH/02.07.2018, în valoare de 1.792,12 lei, fără TVA.

 

Reactivi chimici 37PCCDI - FICPM - 22.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot 1 atribuit operatorului economic SC CCS Messyteme Control & MonitoringSystems SRL București, comanda 617CH/27.06.2018, în valoare de 1.340 lei, fără TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC SC CCS Messyteme Control &Monitoring Systems SRL București, comanda 618/27.06.2018, în valoare de 2.454 lei fără TVA.

 

 

Produse pentru organizare ECAI 2018 - ETTI - 22.06.2018

invitație de participare

 

Aparat de aer condiționat - ETTI - 21.06.2018 - anulat

invitație de participare

Deoarece nu s-a primit nici o oferta in termenul stabilit s-a anulat aceasta achizitie.

 

Achiziție de chitanțiere - 21.06.2018

invitație de participare

 

Achiziție directă stingătoare de incendiu - 21.06.2018 - atribuit

invitație de participare

SC IASISTING GRUP SRL, 4536 lei fără TVA- contract nr. 14700/05.07.2018

 

Achiziție „Reactivi de laborator" - FICPM- 20.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot 1 atribuit operatorului economic SC Laboratorium SRL Tg.Bujor, comanda nr.615/27.06.2018, în valoare de 135,22 lei, fără TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC Amex Import Export SRL Bucuresti, comanda 610/26.06.2018, în valoare de 248,61 lei.

 

 

Achiziție „Echipamente și consumabile pentru laboratoare - Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017” - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

S.C. SEPADIN S.R.L. Bucuresti, contract nr. 14551/07.07.2018, valoare 5445,44 lei.

 

 

Tabără de vară studenți - 8 zile pe Coasta Dalmată - 19.06.2018 - anulată

invitație de participare

 

Achiziții proiect PAES - 19.06.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. IASI IT S.R.L.: 9.844,00 lei fara TVA

S.C. INAS S.A.: 3.550,00 lei fara TVA

 

Reactivi chimic PNIII - FICPM - 18.06.2018 - atribuit

invitație de participare 

Lot 1 atribuit operatorului economic SC Amex Import Export SRL Bucuresti,comanda nr.590/25.06.2018 in valoare de 1029,73 lei,fara TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC Amex Import Export SRL Bucuresti ,comanda nr.586CH/25.06.2018 in valoare de 418,61 lei,fara TVA.

Lot 3 atribuit operatorului economic SC Laboratorium SRL Tg.Bujor, comanda nr.588CH/25.05.2018 in valoare de 950 lei,fara TVA.

 

Lucrări de reparații curente imobilele ETH, EN, TEX 6 0 - 18.06.2018

invitație de participare

antemăsurătoare

 

Serviciu de întreținere și reparații pentru aparatele de climatizare din oficiile IT DSS - 15.06.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Aparate de aer condiționat - DSS - 15.06.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

ERATĂ:

1.Deoarece până la data precizată în invitație nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 26.06.2018, inclusiv.

2.Termenul de livrare se modifica dupa cum urmeaza: 2 saptamani.

 

Diverse articole de feronerie tâmplărie - 15.06.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Materiale pentru organizare simpozion ELECTROSCIENTIFIC - 15.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

SC SHATTER SRL, comanda nr 252/20.06.2018, valoare 290,51 lei fara TVA

 

Ferule - 14.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.Agilrom Scientific SRL Bucuresti, comanda nr.560CH/19.06.2018,cu o valoarede 472 lei,fara TVA.

 

Servicii de verificare, reîncărcare și reparare stingătoare de incendiu - 14.06.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Materiale protecție - 14.06.2018

invitație de participare

erată

 

Materiale Rotaprint - 14.06.2018 - anulat

invitație de participare

erată

hotărâre de anulare

 

Materiale și piese de schimb - 14.06.2018 - anulat

invitație de participare

erată

hotărâre de anulare

 

Furnizare 11 bucăți ștampile Direcția Servicii Studențești - 13.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

SC BIROTICA RS SRL, Comanda nr. 855/26.06.2018, (471,33 lei fără TVA).

 

Materiale electrice - ETTI - 12.06.2018 - atribuit

invitație de participare

NOTA: Deoarece la punctul 2.3 din invitatie in tabelul cu produsele pe care dorim sa le achizitionam a fost trecuta gresit cantitatea la citeva produse, s-a inlocuit acest tabel. In Caietul de sarcini cantitatile erau trecute corect.

Atribuit SC RADENERG SRL, comanda nr 242/18.06.2018, valoare 1510 lei fara TVA

 

Produse pentru granturi interne - ETTI - 12.06.2018

invitație de participare

NOTA: Deoarece nu s-a primit nicio oferta pentru lotul 2 prelungim perioada de depunere a ofertelor pentru acest lot până la data de 20.06.2018 ora 12.

 

Ladă frigorifică electrică auto - FICPM - 11.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.DEDEMAN SRL BACAU, comanda nr.548CH/15.06.2018,cu o valoarede 151,93 lei lei fara TVA

 

Material informatic și accesorii pentru computere - FICPM - 11.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot 1,atribuit operatorului economic S.C.Quartz Matrix SRL Iasi,comanda
nr.551CH/15.06.2018, in valoarede 3216,10 lei, fara TVA

Lot 2, atribuit operatorului economic S.C.METIX TEHNO SRL Piatra Neamt, comanda nr.554CH/15.06.2018,cu o valoarede 682,80 lei fara TVA

 

Pachet consumabile laborator - BioTIT - 08.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Contract nr. 306/02.07.2018; SC METIX TEHNO SRL -17605,90 lei cu TVA

 

Aparat Soxhlet - 07.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.PRECISA SRL Sibiu comanda nr.528CH/13.06.2018,cu o valoarede 292 lei lei fara TVA

 

Transport studenti in practica la SC Delphi Diesel Systems Romania SRL - 07.06.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

Erata: Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de 14.06.2018 ora 14:00.

 

Ulei și capuri pentru motocositoare - 04.06.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Apă minerală - 04.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Operator economic: S.C. AMIA INVEST SRL IASI
Comanda nr.913/12.06.2018
Valoare comanda:843,60 lei fara TVA.

 

Pachet de cărți străine - 04.06.2018

invitație de participare

erată

clarificare

 

Motocositoare FS 55 - 04.06.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.Eurotech SRL Iasi comanda nr.498CH/08.06.2018,cu o valoarede 899 lei fara TVA.

 

Tuburi cu descărcare electrică în gaze - 04.06.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.Rosign Productie si Service SRL Fagetu, comanda nr.507CH/08.06.2018,cu o valoarede 580lei lei fara TVA.

 

Achiziție servicii cadastrale - 31.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contract nr. 13262/19.06.2018- pret 5450 lei fara TVA.

 

Materiale tehnice - 31.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 68/04.06.2018, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., valoare 122,57 lei cu TVA.

 

Materiale tâmplărie - 31.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 69/04.06.2018, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., valoare 2.608,48 lei cu TVA.

 

Achiziție „Markere MILAN pentru tablă albă - ETTI”- 30.05.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuita SC STEF SRL, comanda nr 315/06.06.2018, valoare 2702 lei fara TVA

 

Servicii de mentenanță sisteme de alarmă, supraveghere video, control acces - FHGIM- 30.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

clarificare

S.C. ROMOLD SECUTIRY S.R.L. Vaslui, valoare contract 1.942,08 lei cu TVA

 

Servicii de revizie generală, reparare și întreținere sistem de semnalizare incendii - FHGIM - 30.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

clarificare

S.C. ROMOLD S.R.L. Vaslui , valoare contract 1.456,56 lei cu TVA.

 

Servicii cazare proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER - 25.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Servicii catering proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER - 25.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Echipamente laborator pentru activitatea doctorala - IEEIA - 25.05.2018

invitație de participare

 

Aparatura, accesorii și materiale laborator aferente Proiect 110BG/2016 - 24.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Contractul pentru loturile 1 si 3 a fost atribuit operatorului economic SC AMEX IMPORT EXPORT SRL, contract nr. 12621/12.06.2018, cu o valoare de 4.667,74 lei fără TVA.
Contractul pentru loturile 2, 4 si 5 a fost atribuit operatorului economic SC EAST CORP SRL, contract nr. 12622/12.06.2018, cu o valoare de 16.958,00 lei fără TVA.

 

Scaune - mobilier didactic - ETTI - 24.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

SC DEDEMAN SRL, comanda nr 299/30.05.2018, valoare 3682,40 lei fara TVA

 

Materiale Conferință CNAE 2018 - 24.05.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit SC UNIFORM RESOURCES SRL IASI-in valoare de 2941.60 lei fara TVA.

 

Scaune - 24.05.2018

documentația de atribuire

 

Corpuri de iluminat - 24.05.2018

documentația de atribuire

 

Mașini și aparate - 24.05.2018

documentația de atribuire

 

Echipamente - 24.05.2018

documentația de atribuire

 

Servicii de revizie fotocopiatoare - Arhitectură - 24.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Operator economic - SC GIROS SERVICE COMPANY SRL IASI, comanda nr.788/30.05.2018, valoare - 300 lei fără TVA

 

Materiale, sticlărie și reactivi de laborator aferente Proiect 110BG/2016 - 23.05.2018 - atribuit

invitație de participare

răspuns solicitare clarificări

Contractul pentru lotul 1 a fost atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE-TECH SRL, contract nr. 12618/12.06.2018, cu o valoare de 17.834,25 lei fără TVA.
Contractul pentru loturile 2 si 3 a fost atribuit operatorului economic SC SOLANTIS SRL, contract nr. 12619/12.06.2018, cu o valoare de 13.504,00 lei fără TVA.
Contractul pentru lotul 4 a fost atribuit operatorului economic SC EAST CORP SRL, contract nr. 12620/12.06.2018, cu o valoare de 2.388,00 lei fără TVA.

 

Servicii de monitorizare sisteme prin dispecerat propriu și service sisteme tehnice de alarmare în caz de efracție, supraveghere video, detecție incendiu și control acces - Facultatea de Construcții și Instalații - 23.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Operator economic - S.C. GIP EST S.R.L.: 6600 lei fără TVA (12 luni).

 

Pachet de cărți românești - 22.05.2018

invitație de participare

 

Agitator cu mișcare du-te vino și accesorii - FICPM - 21.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C.Solantis SRL Bucuresti, contract nr.11989/06.06.2018,cu o valoarede 8288lei fara TVA

 

Tâmplărie aluminiu - 21.05.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Consumabile birotică proiect 61BG - ARH - 21.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Operator economic S.C. SHATTER SRL IASI, comanda nr.772/29.05.2018, valoare 73,96 lei fără TVA.

 

Materiale Rotaprint - S.A.T.- 18.05.2018 - atribuit

invitație de participare 

Contract nr. 61/22.05.2018, operator economic S.C. SHATTER S.R.L. valoare 28.664,97 lei cu TVA.

 

Coș de gunoi cu pedală, 20L - FICPM- 18.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.Varcom Business SRL Bucuresti, comanda nr.446CH/24.05.2018,cu o valoarede 68 lei lei fara TVA

 

Pachet tonere pentru imprimante - FICPM - 18.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.METIX TEHNO SRL Piatra Neamt, comanda nr.440CH/24.05.2018,cu o valoarede 2598,57 lei lei fara TVA

 

Materiale pentru organizare concurs Konteshweller - 18.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Nota 1: In invitatia de participare a fost actualizata cantitatea de produse si s-a impartit pe loturi

Nota 2: Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana joi, 24 mai 2018

Aceasta achizitie a fost atribuita dupa cum urmeaza:

LOT 1 catre SC IQ PLUS SRL, comanda nr 282/25.05.2018, valoare 1675,22 (fara TVA), iar LOT 2 si LOT 3 atribuite catre SC STEF SRL, comanda nr 284/25.05.2018, valoare 1016,80 (fara TVA)

 

Accesorii de birou și produse de îngrijire personală - FICPM- 18.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot 1 atribuit operatorului economic SC SHATTER SRL Iasi,comanda nr.424/23.05.2018 in valoare de 44,80 lei,fara TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC SHATTER SRL Iasi,comanda nr.426CH/23.05.2018 in valoare de 446 lei,fara TVA.

Lot 3 atribuit operatorului economic SC SHATTER SRL Iasi, comanda nr.428CH/23.03.2018 in valoare de 257,84 lei,fara TVA.

Lot 4 atribuit operatorului economic SC Metix Tehno SRL Iasi, comanda nr.435CH/23.05.2018 in valoare de 470,58 lei,fara TVA.

Lot 5 atribuit operatorului economic SCSHATTER SRL Iasi , comanda nr.435CH/23.05.2018 in valoare de 119,47lei fara TVA.

 

Produse pentru simpozionul studențesc ELECTROSCIENTIFIC - 18.05.2018 - atribuit

invitație de participare

catre SC METIX TEHNO SRL, comanda nr 263/23.05.2018, valoare 1888.23 (fara TVA)

 

Reabilitarea Imobil T - Rectorat al Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași - 17.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contract nr. 65/29.05.2018, operator economic S.C. CONPLAST RO S.R.L., valoare 193.057,46 lei cu TVA.

 

Computer portabil - FICPM - 17.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.IQ PLUS SRL Iasi comanda nr.412CH/22.05.2018,cu o valoarede 3385,80 lei fara TVA.

 

Servicii de transport studenți Practică - Arhitectură - 17.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Operator economic: S.C. NORD TOUR SRL IASI
Contract nr. 12466/11.06.2018
Valoare contract: 15882,35 lei fara TVA

 

Reîncărcare butelie cu azot - SIM - 17.05.2018 - atribuit

invitație de participare

 Comanda nr. 202/23.05.2018; SC METIX TEHNO SRL -498,25 lei cu TVA

 

Pachet cloruri - SIM - 17.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 203/23.05.2018; SC REDOX LIFE-TECH SRL -950,22 lei cu TVA

 

Servicii întreținere sisteme de ventilație centralizate și cazane termice pe gaz – Facultatea de Construcții și Instalații - 17.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini 

 

Atribuit S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L.: 11.160,00 lei fără TVA.

 

 

 

 

Reparații și mentenanță bariere acces auto, supraveghere video, alarmare efracție sau incendiu - 16.05.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contract nr. 63/22.05.2018, operator economic S.C. MAROCO SYSTEMS S.R.L., valoare 7.044,80 lei cu TVA.

 

„Servicii de proiectare extindere sisteme de securitate fizica- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei” - 16.05.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

SC Quartz Matrix SRL, contract nr 291/25.05.2018, valoare 3800 lei fara TVA.

 

Servicii de reparaţii tâmplărie Cămin T10 şi T11 - campus Tudor Vladimirescu- 16.05.2018 - atribuit

invitație de participare

răspuns solicitare clarificări

Atribuit către SC MELCRET S.A. - valoarea de 6.849,80 lei fărăTVA (contract nr. 12590 / 12.06.2018).

 

Curs agent DDD - 14.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contract prestari servicii nr. 11226/29.05.2018- Filiala din Iași a Fundației Învățământului Preuniversitar al Cooperativei Meșteșugărești ‘’SPIRU HARET’’- 5000 lei fără TVA.

 

Servicii de audit financiar contracte de cercetare - 14.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC AGM EXPERTAUDIT SRL, cu o valoare de 12.600,00 lei.

 

Echipamente si consumabile pentru laboratoare  - Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017 - 14.05.2018 - 1 lot anulat / 3 loturi atribuite

invitație de participare și caiet de sarcini

LOT 1  - ANULAT conform art.212, alin.1, lit. b) legea 98/2016.
 
LOT 2 , 3, 4  - contract atribuit S.C. TELECOMED S.R.L. Iasi , in valoare de 2.244,34 lei.

 

Service, operare și administrare centrală telefonică Siemens HiPath 4000 - 11.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contract nr. 59/18.05.2018, operator economic S.C. ENTERPRISE BUSINESS SYSTEMS S.R.L. valoare 18.421,20 lei cu TVA.

 

Reînnoire abonament anual pachet academic OfficeProPlusEdu ALNG - 11.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Contractul de fost câștigat de S.C. NET BRINEL S.A.: 13.660,00 lei fără TVA.

 

Pachet reactivi de laborator - 11.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic SC CHEMICAL COMPANY SRL IASI, comanda nr.373CH/16.05.2018,cu o valoarede 655 lei fara TVA.

 

Diverse articole sanitare - 11.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

contract nr. 12927/14.06.2018, SC URVAS COM SRL, 14897,43 lei fara TVA.

 

Servicii de spălătorie și curățătorie - Campus studențesc „Tudor Vladimirescu” - 11.05.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini 

NOTĂ: Deoarece până la data precizată în invitație nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 22.05.2018, inclusiv.

Atribuit operatorului economic S.C. Curățătoria Omniclean S.R.L., cu o valoare de 70000.00 lei fără TVA.

 

Scaun birou vizitator - FICPM - 10.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic SC DEDEMAN  SRL Bacau, comanda nr.370CH/16.05.2018,cu o valoarede 528,21 lei fara TVA

 

Materiale consumabile birotică - proiect 61 BG' Arhitectură - 10.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Operator economic - S.C. SHATTER SRL IASI
Comanda nr. 699/16.05.2018
Valoare - 512,23 lei fara TVA

 

Materiale pentru confectionare rame geam - 10.05.2018 - anulat

invitație de participare

NOTA: Deoarece până la data si ora precizate în invitație nu s-a primit nici o ofertă se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 18.05.2018, ora 12.00.

Aceasta achizitie s-a anulat deoarece nu a fost depusa nici o oferta.

 

Achiziţie „Laptop - FICPM” - 08.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.Metix Tehno S.R.L Iasi, comanda nr. 365CH/15.05.2018, cu o valoare de 1418,22 lei fara TVA.

 

Pachet cloruri - SIM - 08.05.2018 - anulat

invitaţie de participare

S-a anulat procedura deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

 

Materiale electrice pentru reparatii - Arhitectură -07.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare

LOT 1
Operator economic S.C. METIX TEHNO SRL Piatra Neamt
Comanda nr. 714/17.05.2018
Valoare - 127,78 lei fara TVA
LOT 2, LOT 3
Operator economic S.C. MCM Design SRL Iasi
Comanda nr. 718/17.05.2018
Valoare - 280 lei fara TVA

 

Servicii de revizie aparate aer condiţionat - Arhitectură - 07.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare 

Se prelungește termenul de postare în SICAP, astfel: termen 11.05.2018 inclusiv.

 

Operator economic - S.C. CLIMA THERM CENTER SRL IASI
Comanda nr. 720/17.05.2018
Valoare - 750 lei fara TVA

 

Achiziţie balanţă analitică - SIM - 07.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Contract nr. 201/21.05.2018; SC AMEX IMPORT-EXPORT SRL- 2305,65 lei cu TVA

 

Achiziţie încărcare butelie Argon 5.0 - SIM - 07.05.2018 - anulat

invitaţie de participare

 

Achiziţie set creuzete - SIM - 07.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Notă - Deoarece nu s-a primit nicio oferta până la data anunțată inițial, se prelungește termenul de depunere a ofertelor până la data de 14.05.2018, ora 10.00.

Comanda nr. 198/21.05.2018; SRL SARTOROM IMPEX SRL- 690,20 lei cu TVA

 

Servicii de calibrare detector gaze explozive si organice - FICPM - 07.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic SC GAS ALARM SERVICES SRL Bucuresti,comanda nr.349CH/14.05.2018,cu o valoare de 1245 lei fara TVA

 

Servicii de calibrare detector gaze anorganice - FICPM - 07.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic SC Afrisco Euro Index SRL Bucuresti,comanda nr.362CH/15.05.2018,cu o valoarede 1395 lei fara TVA

 

Achiziţie ,,SR EN ISO/IEC 17025:2018"- 07.05.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic ASRO Bucuresti comanda nr.346CH/14.05.2018,cu o valoarede 119,43 lei fara TVA

 

Achiziţie „Fir, ulei și capuri pentru motocositoare”- 04.05.2018

invitaţie de participare

 

Tâmplărie PVC- 04.05.2018 - anulat

invitaţie de participare

erată

hotărâre anulare

 

Camere de supraveghere şi acumulatori - 04.05.2018

invitaţie de participare

 

Servicii de reparaţii tâmplărie Cămin T10 şi T11- campus Tudor Vladimirescu – 04.05.2018 - anulat

invitaţie de participare

S-a hotărât anularea procedurii, deoarece oferta depusa este inacceptabila.

 

Freatimetru electric 30 m - 03.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.H&DMARK S.R.L Timisoara,comanda nr.319CH/08.05.2018,cu o valoarede 12893 lei fara TVA.

 

Pachet sticlărie laborator - 03.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.SOLANTIS S.R.L Bucuresti,comanda nr.316CH/08.05.2018,cu o valoarede 1179,23 lei fara TVA

 

Pachet reactivi - 03.05.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.ROMAQUA GROUP SA BORSEC, comanda nr.309CH/08.05.2018,cu o valoarede 1414 lei fara TVA.

 

Servicii de testare a metodelor și echipamentelor - 27.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.ROMSPECTRA IMPEX S.R.L București, comanda nr.287CH/03.05.2018, cu o valoare de 2.025 lei fără TVA.

 

Aparat de climatizare - DSS - 27.04.2018 - atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

Comanda a fost atribuita  operatorului economic S.C. KIN S.R.L., comanda nr. 63 din 24.05.2018, cu o valoare de 1658 lei fara TVA.

 

Mentenanță și suport tehnic pentru sistemul de automatizare vânzări și management al cantinei studențești - 27.04.2018 - atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit  operatorului economic S.C. VEC IMPEX S.R.L., contract nr. 12224 din 07.06.2018, cu o valoare de 9000 lei fara TVA.

 

Serviciu de întreținere și reparații pentru aparatele de climatizare din oficiile IT din căminul T17 - 27.04.2018 - anulat

Invitație de participare și caiet de sarcini

Se anulează în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile nr 98/2016, art. 212, alin. (1), lit. a), deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

 

Serviciu de expertiză - 27.04.2018 - atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

Contract nr. 9734/10.05.2018, S.C. HOTARNIC S.R.L. - 1500 lei fara TVA.

 

Fir, ulei și capuri pentru motocositoare - 27.04.2018 - anulat

Invitație de participare și caiet de sarcini

 

Table magnetice pentru săli de curs și laboratoare - 27.04.2018 - atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC SHATTER SRL, contract AC 105/27.04.2018, valoare (lei fără TVA) 7407,6

 

Pachet sistem videoproiecție - 27.04.2018 - atribuit

Invitație de participare

Contract nr. 178/14.05.2018; SC METIX TEHNO SRL – 6661,62 lei cu TVA

 

Materiale protecţie - S.A.T. -26.04.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Contract nr. 47/04.05.2018, operator economic S.C. VERTICAL TREND S.R.L., valoare 12.053,51 lei cu TVA.

 

Materiale tehnice - S.A.T. -26.04.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Contract nr. 50/07.05.2018, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., valoare 12.852,00 lei cu TVA.

 

Monitorizare a sistemului de alarmă antiefracție si interventie rapidă- 26.04.2018 - atribuit

invitaţie de participare

caiet de sarcini

SC Nord - Est Security Force SRL cu valoarea de 10.356,00 Ron/12 luni, fara TVA

 

Tehnică de calcul și pachete software – FICPM - 25.04.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini 

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C.QUARTZ MATRIX S.R.L Iasi, contract nr.9836/11.05.2018, cu o valoare de 6.802,91 lei fără TVA.

 

 

Materiale de igienizare laboratoare - Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017 - 25.04.2018 - anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

NOTA:  Deoarece nu s-a primit nici o oferta pana la data anuntata initial , se prelungeste termenul de depunere a ofertelor  pana la data de 08.05.2018, ora 14.00.

hotărâre anulare procedură

 

Pachet materiale promovare ofertă educațională - SIM - 25.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Contract nr. 171/14.05.2018; SC ADI CENTER SRL – 9999,57 lei cu TVA

 

Reabilitare Imobil T-Rectorat al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași - 25.04.2018 - anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

ERATĂ: Se elimină din Caietul de sarcini cuvintele „necesită proiectare și execuție” la următoarele secțiuni:
- I. Lucrările de arhitectură
- II. Lucrările de instalații electrice, sanitare și de climatizare
- III. Lucrările de realizare și instalare a sistemelor de alarmare antiefracție, supraveghere video și instalație date internet

ERATĂ 2: La sectiunea 1.3 din Invitația de participare se va rectifica textul și citi: „prețul unitar egal cu valoarea estimată inclusiv TVA"

Se anulează procedura pentru achiziţionarea directă a contractului de lucrari „Reabilitare Imobil T - Rectorat al Universitatii Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iasi” (publicată pe data de 25.04.2018), deoarece în Caietul de sarcini au fost omisiuni. După ce acesta va fi completat cu datele necesare, se va publica din nou pe site-ul TUIASI această procedură.

 

Refill cartușe toner ML-2010D3- SIM - 24.04.2018 - atribuit

invitație de participare

se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până pe 07 mai 2018, ora 10:00

Comanda nr. 167/10.05.2018; SC METIX TEHNO SRL – 466,48 lei cu TVA

 

Materiale pentru organizare concurs „Konteshweller” - 24.04.2018 - atribuit

invitație de participare

SC SHATTER SRL, comanda nr 176/02.05.2018, valoare 648,59 cu TVA inclus

 

„Analizor gaze ardere şi accesorii", aferent contracte de cercetare cu agenţi economici - 24.04.2018 - atribuit

documentație de atribuire

Pentru Lotul nr.1: Contract nr.9790/10-05-2018, încheiat cu operatorul economic: S.C. ARC BRAŞOV S.R.L.-Braşov, valoarea contractului: 10200,00 lei fără TVA.

 

Achiziţie publică „Materiale tehnice"- 20.04.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Comanda nr. 42/26.04.2018, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., valoare 351,05 lei cu TVA.

 

DVR - sistem supraveghere video - CI - 19.04.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. GIP EST S.R.L.: 1956,32 lei fara TVA

 

Servicii de revizie/mentenanță echipamente de securitate imobil - Arhitectură - 18.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Contract nr. 9258/07.05.2018 Operator economic - S.C. MAROCO SYSTEMS SRL IASI Valoare contract (pe 12 luni) - 1680 lei fara TVA

 

Pachet accesorii de birou, personalizate – FICPM - 18.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.STEF S.R.L Iasi,comanda nr.254CH/23.04.2018,cu o valoarede 420 lei fara TVA.

 

Echipamente, accesorii, sticlărie, reactivi de laborator – FICPM - 16.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot 1 atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL Iasi, contract nr.9080/04.05.2018 in valoare de 8704,36 lei , fara TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC SOLANTIS SRL Bucuresti, comanda nr.268CH/25.04.2018 in valoare de 1350 lei , fara TVA.

Lot 3 atribuit operatorului economic SC SOLANTIS SRL Bucuresti, comanda nr.260CH/24.04.2018 in valoare de 586 lei , fara TVA.

Lot 4 atribuit operatorului economic SC AMEX IMPORT EXPORT SRL Bucuresti, comanda nr.263CH/24.04.2018 in valoare de 170,55 lei , fara TVA.

Lot 5 atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL Bucuresti, comanda nr.258CH/24.04.2018 in valoare de 649,88lei , fara TVA.

 

Role pentru casă de marcat fiscală - 13.04.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini 

La achiziţia mai sus menţionată a fost atribuit contract, nr. 8125 din 20.04.2018, operatorului economic S.C IT GENETICS S.R.L , cu o valoare de 7140.00 lei fără TVA.

 

 

Achizitie Servicii catering proiect POCU SMARTER - 13.04.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Prestare servicii bancare de plată cu cardul prin intermediul POS - DSS și Platforma academica - 13.04.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit catre BRD- Groupe Societe Generale  SA Contractul
nr.9742/10.05.2018  cu valoarea de 92.316 lei (cota TVA 0) pentru Lotul 1
- DSS;

Atribuit catre BRD- Groupe Societe Generale  SA Contractul
nr.9772/10.05.2018  cu valoarea de 39.972,49 lei (cota TVA 0) pentru Lotul
2 - Platforma Academica;

 

Diverse scule - 12.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Lot I: Anulat- nu s-a primit nici o oferta conforma

Lot II: Atribuit - S.C. EUROTECH S.R.L.- 1554 lei fara TVA

Lot III: Atribuit - S.C. EUROTECH S.R.L.- 4167,45 lei fara TVA

Lot IV: Atribuit - S.C. EUROTECH S.R.L.- 2187 lei fara TVA

Lot V: Atribuit - S.C. PestControl Expert S.R.L- 5905,56 lei fara TVA

Lot VI: Atribuit - S.C.PestControl Expert S.R.L- 6560,78 lei fara TVA

Lot VII: Atribuit - S.C.Resonance Distribution S.R.L- 6913,17 lei fara TVA

Lot VIII: Atribuit - S.C.Resonance Distribution S.R.L- 2220,70 lei fara TVA

Lot IX: Atribuit - S.C. EUROTECH S.R.L.- 2042 lei fara TVA.

 

Materiale organizare IACSIC 2018 - 12.04.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 648,00 lei fără TVA

 

Tub polarimetru - 05.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C. Analitic Laboratoty S.R.L Bucuresti

comanda nr.214CH/13.04.2018, cu o valoare de 1.880 lei fara TVA.

 

Scaun reglabil pe înălțime, tip taburet - 05.04.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.MCM DESIGN S.R.L Iasi

comanda nr.226CH/18.04.2018, cu o valoare de 900 lei fara TVA.

 

Achiziție Servicii cazare, catering și inchiriere săli aferente proiect POCU SMARTER - 05.04.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

Erata: Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de 16.04.2018 ora 09:30.

 

Achiziție Materiale aferente proiect Erasmus+ KA103 - 05.04.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziție Multiplicare suport curs proiect POCU SMARTER - 05.04.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Materiale proiect ROSE - CIVIC - 04.04.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 5531,50 lei fara TVA

 

Materiale aferente proiect Erasmus K4F - 30.03.2018

invitație de participare

 

Birotică și papetărie - proiect POCU 82/3/7/106188 - 30.03.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Manoperă cu echipamentele prestatorului pentru Serviciul de dezinsecție - 30.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până pe 04 aprilie 2018, inclusiv.

S-a atribuit Contractul înregistrat sub nr. 7784/17.04.2018 cu prestatorul S.C. DDD COMPANY S.R.L. în valoare de 7.550 lei fără TVA.

 

Materiale publicitare pentru concursul studentesc IT MARATHON 2018 - 29.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până marti, 03 aprilie ora 12.00. 

atribuit SC SHATTER SRL, contract AC 74/16.04.2018, valoare (lei fără TVA) 1.490,26

 

„Prestare servicii bancare de plată cu cardul prin intermediul POS - D.S.S şi Platforma academică"- 29.03.2018 - anulat

invitaţie de participare

Anulata deoarece oferta depusa este inacceptabila.

 

Achiziție publică „Echipament de măsură RLC - ETTI”- 28.03.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Atribuită SC Q SRL, comanda nr. 135/03.04.2018, valoare 3305,82 cu TVA.

 

Achiziție publică „SURSE DE ALIMENTARE SI MOUSE pentru PC - ETTI”- 28.03.2018 - atribuit

Invitaţie de participare 

Atribuită SC Q SRL, comanda nr 134/03.04.2018, valoare 1178,10 cu TVA.

 

 

Achiziţie publică pentru „Service ascensor”- 28.03.2018 - atribuit

invitaţie de participare

S.C. IFMA S.A.: 200,00 lei fara TVA/luna

 

Materiale contract cercetare PN-III nr. 146CI/2017 - 27.03.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L.: 8.360,00 lei fara TVA

S.C. SHATTER S.R.L.: 461,12 lei fara TVA

 

Tonere - proiect POCU 82/3/7/106188 - 23.03.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC GIROS COMPANY SRL, contract nr. 7158/03.04.2018, cu o valoare de 5500,00 lei fara TVA.

 

Reabilitare termohidroizolație Imobil TCM Corp A - 23.03.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

 

Laptopuri Proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER - 22.03.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

răspuns la solicitare clarificări

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC DOHU CONSULTING SRL, contract nr. 7235/04.04.2018, cu o valoare de 38860,00 lei fara TVA.

 

Fereastră cu părți fixe și glisante - FICPM - 22.03.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.SUNRISE S.R.L Iasi,comanda nr.179CH/27.03.2018,cu o valoarede 700 lei fara TVA.

 

Mobilier Proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER - 22.03.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC MCM DESIGN SRL, contract nr. 7232/04.04.2018, cu o valoare de 5664,00 lei fara TVA.

 

Tehnică de calcul şi accesorii aferente contracte de cercetare - 21.03.2018 - atribuit

documentația de atribuire

- Pentru Lotul nr.1: Contract nr.7182/04-04-2018, încheiat cu operatorul economic: S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.-Iaşi, valoarea contractului : 7820,00 lei fără TVA.

- Pentru Lotul nr.2: Comanda nr.7183/04-04-2018, încheiată cu operatorul S.C.OPTIMUS DIGITAL S.R.L- Buzău, valoarea comenzii: 755,46 lei fără TVA.

 

Celule edometrice și accesorii - 20.03.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. TEH COM S.R.L.: 3.961,06 lei fara TVA

 

Achiziție „Materiale de igienizare laboratoare - Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017” - 19.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Deoarece nu s-a primit nici o oferta pana la data anuntata initial pentru LOT1 si LOT6, se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pentru aceste loturi pana la data de 28.03.2018, ora 12.00.

Comanda a fost atribuită operatorului economic DEDEMAN S.A. Iași,  comanda nr.6991/02.04.2018, cu o valoare de1276,06 lei cu TVA.

 

Servicii de reparare și întreținere rețea telefonică digitală pe cablu de cupru - 16.03.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Materiale pentru montajul echipamentelor Huawei - Centrul de instruire HAINA - 15.03.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuit SC QUARTZ MATRIX SRL, contract AC 50/26.03.2018, valoare (lei fără TVA) 8.498,9

 

Amenajare spații de depozitare speciale pentru deșeuri reciclabile în campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” - 14.03.2018

solicitare de ofertă și caiet de sarcini

 

Pachet reactivi de laborator - FICPM - 14.03.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C.Chemical Company S.A. Iași, comanda nr.142CH/20.03.2018, cu o valoare de 572 lei fără TVA.

 

Serviciu constatare și reparare echipamente pentru cantina Tudor Vladimirescu din Iași - 14.03.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana la data de 21.03.2018 la ora 10.00.

 

Igienizare și reparații curente grupuri sanitare - CMMI - 13.03.2018

invitație de participare

lista cantităților de lucrări - reparații grup sanitar bărbați - imobil TCM

lista cantităților de lucrări - reparații grup sanitar bărbați - hala MUS

 

Pară cauciuc pentru pipete, 100 ml - FICPM - 13.03.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.SOLANTIS SRL
Bucuresti,comanda nr.135CH/19.03.2018, cu o valoare de 210 lei fara TVA.

 

Ușă în două canate- FICPM - 12.03.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuita operatorului economic S.C.SUNRISE SRL
Iasi,comanda nr.133CH/19.03.2018,cu o valoarede 1135 lei fara TVA.

 

Achiziție publică „SURSE DE ALIMENTARE PC - ETTI”- 12.03.2018 - anulat

invitație de participare

Nota: Deoarece nu s-a primit nici o oferta pana la data anuntata initial se prelungeste termenul pentru depunere oferte pana marti, 20.03.2018, ora 12

 

Achiziţie Echipamente IT si softuri proiect cLINK - 09.03.2018

invitație de participare

Erata: Termenul de depunere a ofertelor este pana la data de 13.03.2018 ora 11.00

 

Achiziţie publică „Hârtie copiator” – 07.03.2018 - atribuit

invitaţie de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 701,80 lei fara TVA

 

Achiziții contract cercetare PN-III nr. 140CI/2017- 05.03.2018 - atrbuit

invitaţie de participare 

S.C. ADELAIDA IMPEX S.R.L.: 1.001,76 lei fara TVA

S.C. IASI IT S.R.L.: 493,00 lei fara TVA

S.C. METIX TEHNO S.R.L.: 1.946,80 lei fara TVA

S.C. MICRONIX PLUS S.R.L: 2.045,00 lei fara TVA

S.C. SHATTER S.R.L.: 500,62 lei fara TVA

 

 

Acumulatori 200Ah - ETTI - 01.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor până luni, 12 martie ora 12.00.

Notă 2: se prelungeşte cu încă o zi termenul de depunere a ofertelor, până marți, 13 martie, ora 12.00.

atribuit SC Dedeman SRL, comanda nr 107/14.03.2018, 1668,83 lei cu TVA

 

Serviciu anual întreținere ascensoare - FICPM - 01.03.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C.MOLDOVA LIFT SRL
Iasi,contract nr.5596/20.03.2018, cu o valoarede 10.800 lei fara TVA.

 

Achiziţie publică „Serviciu de reparare a calculatoarelor aparţinând Direcţiei Servicii Studenţeşti”- 23.02.2018

invitaţie de participare

 

Achiziţie publică „Sursă şi acumulator pentru sistemul de control acces de la cantina studenţească - DSS"- 23.02.2018

invitaţie de participare

 

Achiziție publică „Materiale pentru confecţionare balustradă ETTI”- 23.02.2018 - atribuit

invitaţie de participare

atribuit SC Dedeman SRL, comanda nr 86/27.02.2018, 2695,3 lei cu TVA

 

Lucrări de reparații curente sala I.03 și birou din imobil A - 22.02.2018 - atribuit

solicitare de ofertă

caiet de sarcini

atribuit SC Izo Construct Trading SRL, contract nr 90/28.02.2018, 31.170,25 lei cu TVA

 

Achiziție publică de „microscop metalografic inversat trinocular - SIM“ - 22.02.2018

invitaţie de participare

 

Achiziție publică pentru „Achiziții contract cercetare PN-III nr. 144CI/2017” - 22.02.2018 -atribuit

invitaţie de participare 

S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L. : 1.673,04 lei fara TVA

S.C.CHEMICAL COMPANY S.A.: 525,00 lei fara TVA

S.C. CREATIVE OFFICE S.R.L.: 440,05 lei fara TVA

S.C. GERMAN ELECTRONICS S.R.L.: 1.029,43 lei fara TVA

S.C.OPTIMUS DIGITAL S.R.L.: 239,38 lei fara TVA

S.C. SOLANTIS S.R.L.: 340,00 lei fara TVA

 

 

Extindere sistem de supraveghere video imobil A - Arhitectură - 21.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Operator economic S.C. FLASH GRUP SRL VASLUI

Contract nr.5027/13.03.2018

Valoare contract - 3780 lei fara TVA

 

Hard disk - 21.02.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziție Echipamente IT proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER - 20.02.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. GIROS COMPANY S.R.L., contract nr. 5005 din 12.03.2018, cu o valoare de 11.979,00 lei fara TVA.

 

Achiziție Servicii organizare workshop proiect POCU 82/3/7/106188 - 19.02.2018 - atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Modificare / completare documentaţie - Se prelungeşte data limită de primire a ofertelor până la data de 26.02.2018 ora 10. Workshop-urile din Bacău și Onești se pot desfășura în zilele de 05.03.2018, 08.03.2018 sau 10.03.2018, iar workshop-urile din Vaslui și Bârlad se pot desfăşura în zilele de 06.03.2018, 09.03.2018 sau 11.03.2018. Ataşăm modificarea/completarea la documentaţie.

completare documentație

LOT1 - Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. AVANGARDE BUSINESS GROUP S.R.L., contract nr. 4351 din 02.03.2018, cu o valoare de 14.580,00 lei fara TVA.
LOT2 - Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. SHATTER S.R.L., contract nr. 4353 din 02.03.2018, cu o valoare de 7.813,80 lei fara TVA.

 

Serviciu constatare și reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din Iași - 19.02.2018 - anulat

invitație de participare

 

Achiziție publică „Lacăte și cilindri de siguranță” -16.02.2018 - atribuit

invitaţie de participare 

atribuita SC URVAS COM, comanda nr 70/20.02.2018, valoare 323,89 cu TVA

 

Achiziție „Servicii de reparare și de întreținere instalații climatizare - Chiller Cantina campus «Tudor Vladimirescu»” - 16.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit către SC ROTHERM GRUP SRL - valoarea de 25.862,00 lei fara TVA (contract nr. 5321 / 15.03.2018).

 

Achiziție Servicii de proiectare sistem de securitate fizică - imobil AC - 15.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC FACILITY INSTAL SRL, contract AC 35/20.03.2018, valoare (lei fără TVA) 3.650

 

Achiziție Servicii de reparare si intretinere echipamente de securitate - 15.02.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziţie publică „Birotică” - 15.02.2018

invitaţie de participare şi caiet de sarcini

 

Achiziţie sistem de marcat, case de marcat cantină – 14.02.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Notă: Se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 21.02.2018, inclusiv.

Atribuit către SC VEC IMPEX SRL- suma de 14630 lei fara TVA (contract nr. 4568/06.03.2018).

 

Serviciu de incinerare deşeuri menajere de origine animală pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi - 13.02.2018

invitație de participare

 

Serviciu de curăţarea separatoarelor de grăsimi Cantina Tudor Vladimirescu din laşi - 13.02.2018

invitație de participare

 

Piese de schimb pentru sistem de alarmare la incendiu ETTI - 13.02.2018 - atribuit

invitație de participare

atribuita SC FLASH GROUP SRL, comanda nr 67/20.02.2018, valoare 1547 cu TVA

 

Servicii de telefonie - 09.02.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

 

Achiziții proiect ASSET - CI - 09.02.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. AVANSIS ELECTRONIC S.R.L.: 840,33 lei fara TVA

S.C. SHATTER S.R.L.: 427,45 lei fara TVA

 

Memorii USB - CI - 09.02.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 129,00 lei fara TVA

 

Licență - subscripție nouă Microsoft Image Premium - IEEI - 08.02.2018

invitație de participare

 

Placă electronică - 07.02.2018

documentația de atribuire

 

Luxmetru digital - 06.02.2018 - atribuit

invitație de participare

S.C. ARC BRASOV S.R.L.: 1.300,00 lei fara TVA

 

Materiale pentru reparații instalații sanitare - 02.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC Q SRL, contract AC 24/09.02.2018, valoare (lei fără TVA) 270,47

 

Serviciu de constatare și reparare uscătoare profesionale - 02.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit prin contract nr.3398/19.02.2018 - 6728 lei fara TVA

 

Revizie/reparare fotocopiator - 02.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

contract, nr. 3400 din 19.02.2018, operatorului economic S.C Quartz Matrix S.R.L, cu o valoare de 2485.00 lei fără TVA;

 

Încărcare și verificare tuburi oxigen și acetilenă - 02.02.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit către SC LINDE GAZ ROMANIA SRL - valoarea de 2.800.00 lei fara TVA (contract nr. 212 / 23.02.2018)

 

Servicii de reparare și întreținere instalații climatizare - chiller Cantină Campus „Tudor Vladimirescu” - 02.02.2018 - anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

Se prelungeste perioada de depunere a ofertelor pana la data de 14.02.2018, inclusiv.

S-a hotărât anularea procedurii, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

 

Produse informative și de promovare PRI - 01.02.2018 - atribuit

invitație de participare

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. SHATTER S.R.L., contract nr. 2905/12.02.2018, cu o valoare de 8.668,48 lei fara TVA.

 

Materiale feronerie pentru reparații - Arhitectură - 01.02.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 130/08.02.2018, S.C. MCM DESIGN SRL IASI

Valoare 297,50 lei cu TVA

 

Sare pentru deszăpezire - Arhitectură - 01.02.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 127/08.02.2018, S.C. MCM DESIGN SRL IASI

Valoare 74,00 lei fara TVA

 

Cablu conector și mouse - Arhitectură - 01.02.2018 - atribuit

invitație de participare

Comanda nr. 141/08.02.2018, S.C. SHATTER SRL IASI

Valoare 297,28 lei cu TVA

 

Lopeți pentru deszăpezire - 29.01.2018 - atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC DEDEMAN SRL, comanda nr 38/05.02.2018, valoare 188.51 (cu TVA)

 

Serviciu de purificare / filtrare apă cu instalare a 122 de aparate - 26.01.2018 - atribuit

invitație de participare

contract, nr. 2575 din 07.02.2018, operatorului economic S.C LA FÂNTÂNA S.R.L, cu o valoare de 59.292,00 lei fără TVA

 

Clorură de calciu pentru deszăpezire - 25.01.2018 - atribuit

invitaţie de participare

Atribuit SC SELGROS CASH&CARRY SRL, COMANDA NR 28/29.01.2018, VALOARE 209.95 (cu TVA)

 

Formulare contabile - 19.01.2018 - atribuit

invitație de participare

Atribuit S.C. ALPHA GROUP LTD prin comanda nr 115/30.01.2018 cu valoarea de 177,31 lei cu TVA.

 

Servicii de mentenanță software gestionare școlaritate UMS - 19.01.2018 - atribuit

invitație de participare 

S.C. RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.: 1.706,00 lei fara TVA / luna

 

Serviciu de mentenanță barieră acces auto - 18.01.2018 - atribuit

invitație de participare

Atribuita SC QUARTZ MATRIX SRL, contract nr 22/29.01.2018, valoare 1200 fara TVA

 

Servicii de purificare apă - 18.01.2018 - atribuit

invitație de participare

Nota: Se prelungeste perioada de depunere a ofertelor pana la data de 26.01.2018, ora 11

Atribuit SC LA FANTANA SRL, valoare 5436 (fara TVA)

 

Servicii de expertiză extrajudiciară - 18.01.2018

invitație de participare

 

Servicii de expertiză extrajudiciară - 11.01.2018 - anulat

invitație de participare

 

Achiziții 2017

Achiziții 2016

 

Lista achizițiilor cu o valoare mai mare de 5000 euro, aferente primului trimestru al anului 2016

Situație de monitorizare a contractelor de achiziții atribuite în anul 2015

Achiziții 2015

 
 
 
 
 
 
.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"