loader image

Decembrie 2019

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 2 din statul de funcții al compartimentului administrativ al Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (20.12.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer gr. II, poz. 1 la Departamentul de Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (20.12.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz 22 și poz. 23 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal deservire al Facultății de Construcții și Instalații. (17.12.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 8, din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.12.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de magaziner, poz.26, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.12.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de magaziner, poz.26, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.12.2019)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 11, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T1-T2, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.12.2019)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulator bunuri, poz. 22, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.12.2019)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr.IV, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.12.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 11, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T1-T2, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.12.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulator bunuri, poz. 22, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.12.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr.IV, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.12.2019)

Rezultate probă scrisă pentru concursul pentru ocuparea postului vacant de magaziner, poz.26, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.12.2019)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale (06.12.2019).

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial (06.12.2019).

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr. IV, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești (06.12.2019).

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 22, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești (06.12.2019).

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 11, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T1-T2, din cadrul Direcției Servicii Studențești (06.12.2019).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, pe durată nedeterminată, de paznic, poz. 23, poz. 58 și poz. 91 din statul de funcții al Serviciului de Pază Campus Academic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (06.12.2019).

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale (05.12.2019).

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii superioare gr. II, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale (05.12.2019).

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de magaziner, poz. 26, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești (04.12.2019).

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial (04.12.2019).

În data de 18.12.2019, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr. II al doamnei Cujbă Ionela Mădălina, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr. III la Biroul State Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane (04.12.2019).

Răspuns la contestația privind selecția de dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr. IV, poz. 9, din statul de funcții al Cantinei, din cadrul Direcției Servicii Studențești (02.12.2019).

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.