loader image

Mai 2019

În data de 11.06.2019, ora 08.30, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I, al doamnei Șoican Ana-Maria, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. II la Biroul de Relații Internaționale – Erasmus+ din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (30.05.2019)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr.II, poz.2 din cadrul Direcției Servicii Studențești la Căminul T16. (28.05.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de instalator încălzire tr. I, poz. 5 din cadrul Direcției Servicii Studențești la Căminul T7-T8. (27.05.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 4, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (27.05.2019)

În data de 10.06.2019, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, al doamnei Horoba Liliana-Cătălina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III la secretariatul Rectoratului din cadrul Universității „Gheorghe Asachi” din Iași. (27.05.2019)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.4, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (25.05.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant  de inginer debutant, poz.4, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (22.05.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.I, poz.3, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (22.05.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.I, poz.3, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică.

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante de paznic, normă întreagă, pozițiile 6, 8, 27 și 30 la Serviciul de Pază.

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante de paznic, normă întreagă, pozițiile 6, 8, 27 și 30 la Serviciul de Pază. (17.05.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr. I, poz. 3, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (17.05.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz. 4, din statul de funcții al compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (17.05.2019)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 4, normă întreagă, perioadă neterminată, la Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (16.05.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante, normă întreagă, perioadă determinată de paznic, poz. 6, poz. 8, poz. 27 și poz. 30 la Serviciul de Pază. (14.05.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tâmplar tr.II, poz.5, din statul de funcții al Căminului T11 din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.I, poz.3, normă întreagă, perioadă neterminată, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule rutiere din cadrul Facultății de Mecanică.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durata nedeterminată, de instalator încălzire tr.I, poz. 10 din statul de funcții al Căminului T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician studii medii tr. III, poz. 2 și poz. 4, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Biroul de Asistență Tehnică IT&C din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (08.05.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer debutant, poz. 4 din statul de funcții al Departamentului de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (07.05.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor temporar vacante de paznic, normă întreagă, pozițiile 6, 8, 27 și 30 la Serviciul de Pază. (07.05.2019)

În data de 16.05.2019, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. IA al doamnei Florea Alina-Roxana și al doamnei Stan Mihaela, angajate în funcția de bibliotecar studii superioare gradul I la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (03.05.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.