loader image

Martie 2024

Rezultat selecție dosare conform Procedurii PO.DRU.03, de către Comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea postului vacant de asistent proiect, înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul ”Vocational Education and Training Learning Factories – Creative and Agile training for Green and Digital transition in Leather Goods sector”, Acronim FACTORY, Contract nr.  KA220-VET-36BD6B35, finantat de Erasmus+ Portugalia. (29.03.2024)

Rezultat selecție dosare conform Procedurii PO.DRU.03, de către Comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea postului vacant de asistent proiect, înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru contractul de finanțare nr. 101128944 cu titlul ”Valorisation of Human Capital in the Moroccan and Tunisian Footwear Sector”, acronimVAL, finantat de Erasmus+. (29.03.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA din cadrul Departamentului Mecanica Structurilor Facultatea de Construcții și Instalații. (26.03.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor  ”Vocational Education and Training Learning Factories – Creative and Agile training for Green and Digital transition in Leather Goods sector”,  Acronim FACTORY, Proiect nr / Contract nr.  KA220-VET-36BD6B35, finantat de Erasmus+ Portugalia. (26.03.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor  ”Valorisation of Human Capital in the Moroccan and Tunisian Footwear Sector”, acronimVAL, finantat de Erasmus+. (26.03.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de inginer gr.II, din cadrul Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Direcția Generală Administrativă. (25.03.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de analist programator studii superioare gr.II, din cadrul Biroului Informatizare – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale – Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (25.03.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.I, din cadrul Biroului de Întreținere-Service – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale – Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (25.03.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.I, din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale – Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (25.03.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de legător manual tr.II din cadrul Tipografiei Rotaprint. (25.03.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.II, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul – Biblioteca TUIASI. (25.03.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul – Biblioteca TUIASI. (25.03.2024)

Rezultate probă practică privind examenul de promovare pe postul de electrician tr. II din cadrul Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus Direcția Servicii Studențești. (22.03.2024)

Rezultate probă practică privind examenul de promovare pe postul de instalator sanitar tr. I  din cadrul Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus Direcția Servicii Studențești. (22.03.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, din cadrul Biroului de Gestiune a Documentelor – Direcția Generală Administrativă. (22.03.2024)

Rezultate probă practică privind examenul de promovare pe postul de tâmplar tr.I din cadrul Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus Direcția Servicii Studențești. (22.03.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de referent de specialitate studii superioare gr.II, din cadrul Serviciului de Pază TUIASI. (21.03.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, din cadrul Compartimentului administrativ al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (21.03.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, din cadrul Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (21.03.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, din cadrul secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (21.03.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, din cadrul Serviciului Salarizare – Direcția Resurse Umane. (20.03.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, din cadrul Serviciului Salarizare – Direcția Resurse Umane. (20.03.2024)

Rezultate selecţie dosare pentru proiectul ”DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01), contract nr. 101083392, cod SMIS 161826. (13.03.2024)

În data de 25.03.2024, ora 900, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de  promovare  pe  postul de inginer  gr.II din statul de funcții al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (11.03.2024)

Rezultate selecţie dosare pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul ”DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01), contract nr. 101083392, cod SMIS 161826. (11.03.2024)

În data de 22.03.2024, ora 1100, la sediul Facultății de Construcții și Instalații, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer  gr.IA din statul de funcții al Departamentului Mecanica Structurilor. (06.03.2024)

În data de 22.03.2024, ora 1000, la sediul Tipografiei Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Rotaprint, va avea loc examenul de promovare pe postul de legător manual tr.II  din statul de funcții al  Tipografiei. (06.03.2024)

În data de 22.03.2024, ora 900, la Sala de lectură a Bibliotecii din cadrul Facultății de Mecanică, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.II  din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul. (06.03.2024)

În data de 22.03.2024, ora 1030, la Sala de lectură a Bibliotecii din cadrul Facultății de Mecanică, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I  din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul. (06.03.2024)

În data de 22.03.2024, ora 1030, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (06.03.2024)

În data de 21.03.2024, ora 1000, la sediul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I  din statul de funcții al  Compartimentului administrativ al facultății. (06.03.2024)

În data de 21.03.2024, ora 900, la sediul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III din statul de funcții al secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (06.03.2024)

În data de 21.03.2024, ora 930, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar  studii superioare gr.III din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (06.03.2024)

În data de 21.03.2024, ora 1000, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii superioare gr.II din statul de funcții al Biroului  Informatizare – Serviciul Sisteme de Comunicații din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (06.03.2024)

În data de 21.03.2024, ora 1000, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.I din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (06.03.2024)

În data de 21.03.2024, ora 1000, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.I din statul de funcții al Biroului  Întreținere Service – Serviciul Sisteme de Comunicații din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (06.03.2024)

În data de 20.03.2024, ora 900, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de referent de specialitate studii superioare gr.II  din statul de funcții al  Serviciului de Pază TUIASI. (06.03.2024)

În data de 20.03.2024, ora 900, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  din statul de funcții al  Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (06.03.2024)

În data de 20.03.2024, ora 930, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  din statul de funcții al  Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (06.03.2024)

În data de 20.03.2024, ora 800, la Sala de ședințe din cadrul Direcției Servicii Studențești, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr.II  din statul de funcții al  Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus – Direcția Servicii Studențești. (06.03.2024)

În data de 20.03.2024, ora 1000, la Sala de ședințe din cadrul Direcției Servicii Studențești, va avea loc examenul de promovare pe postul de tâmplar tr.I  din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus – Direcția Servicii Studențești. (06.03.2024)

În data de 20.03.2024, ora 900, la Sala de ședințe din cadrul Direcției Servicii Studențești, va avea loc examenul de promovare pe postul de instalator sanitar tr.I  din statul de funcții al  Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus – Direcția Servicii Studențești. (06.03.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, acronim eDIH-DIZ, din cadrul Programului Europa Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01), contract nr. 101083392, cod MySMIS 161826. (06.03.2024)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.