loader image

Septembrie 2021

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de zidar tr.III, poz.7 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de sudor tr.I, poz.3 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat tr.II, poz.6 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.09.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Automatică și Calculatoare. (22.09.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Automatică și Calculatoare. (20.09.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică  din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.09.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate,  poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (16.09.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică  din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.09.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (15.09.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică  din cadrul Direcției Generale Administrative. (14.09.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (13.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată,  de muncitor necalificat tr.I, poz.8  din statul de funcţii al Căminului T3-T4 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.09.2021)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.7, din statul de funcţii al Facultății de Automatică și Calculatoare. (10.09.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (09.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de electrician tr.I, poz.9 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de instalator sanitar tr.I, poz.18  din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.09.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, la compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (06.09.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.II, poz.8, din statul de funcţii al Biroului State – Salarii  – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (02.09.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.1, din statul de funcţii al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (02.09.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.