loader image

Septembrie 2021

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.I, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (30.09.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.I, poz. 18, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (30.09.2021)

Rezultatele analizei dosarelor candidaților în cadrul concursului de recrutare și selecție personal pentru proiectul POCU 131181 PRACTEH. (30.09.2021)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz.8, din statul de funcţii al Căminului T3-T4 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/contractului nr. POCU 626/6/13/131181/2020, din cadrul Programului Operational Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul “Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH”, acronim PRACTEH. (27.09.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.I, poz.18, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.09.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.I, poz.9, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.09.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Automatică și Calculatoare. (23.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de zidar tr.III, poz.7 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de sudor tr.I, poz.3 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat tr.II, poz.6 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.09.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Automatică și Calculatoare. (22.09.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Automatică și Calculatoare. (20.09.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică  din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.09.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate,  poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (16.09.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică  din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.09.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (15.09.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică  din cadrul Direcției Generale Administrative. (14.09.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (13.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată,  de muncitor necalificat tr.I, poz.8  din statul de funcţii al Căminului T3-T4 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.09.2021)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.7, din statul de funcţii al Facultății de Automatică și Calculatoare. (10.09.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (09.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de electrician tr.I, poz.9 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.09.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de instalator sanitar tr.I, poz.18  din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.09.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, la compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (06.09.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.II, poz.8, din statul de funcţii al Biroului State – Salarii  – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (02.09.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.1, din statul de funcţii al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (02.09.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.