preloder

Relaţii cu publicul

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
Decan: Conf. Univ. Dr. Ing. Dorin Cotiusca Zauca
Program audiență: miercuri, joi, vineri – orele 12:00 – 14:00
Prodecan: Prof. Univ. Dr. Ing. Iosif Bartha
Program audiență: joi – orele 10:00 – 12:00
Secretar Știintific: Prof. Univ. Dr. Ing. Florian Stătescu
Program audiență: miercuri – orele 12:00 – 14:00

Facultatea de Mecanică
Secretar sef: Ing. Mihaela Samoil
Secretar: Ing. Maria Misinciuc
Program audiență studenți: luni – vineri, orele 12:00 – 15:00
Program pentru cadre didactice: luni – vineri, orele 11:00 – 15:00

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.