preloder

Secretariat

Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”
Secretar facultate: Prof. Otilia Ștefănescu
Fax: 0232 211 595
E-mail: arhitect@tuiasi.roce.tuiasi.ro

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Secretar șef: Ing. Matcu – Zbranca Elena
Telefon: 0232 278 680 (interior 1335)
Secratari: Ec. Cosmici Vasilica, Prof. Ganciu Alina Mihaela, Ing. Nastasiu Monica, Ec. Tarabuta Alina
Telefon: 0232 278 680 (interior 1331)

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Secretar sef: Ing. Simona Hodea
Telefon: 0232 278 683 (interior 2135)
Fax: 0232 271 311
E-mail: decanat@tuiasi.roch.tuiasi.ro
Secretar: Ing. Luciana Tudosie
Interior 2105
Secretar: Jurist Elena Amalia Moruzi
Interior 2105
Secretar: Ing. Oana Adriana Bordeanu
Interior 2140

Facultatea de Construcții și Instalații
Secretar șef: Mariana Florea
Telefon: 0232 254 638
E-mail: flormar@tuiasi.roce.tuiasi.ro
Secretar CCIA, CFDP, IU, taxe, burse: Iulia Bumbu
Interior 1480
Secretar Colegiu, Seral, Master: Violeta Herea
Interior 1446
E-mail: vherea@tuiasi.roce.tuiasi.ro
Secretar Instalații, Engleză, Studenți străini: Rodica Vatra
Interior 1479
Secretar anii I si II: Dorina Ignat
Interior 1479
Secretar: Cleopatra Verdes
Interior 1479
E-mail: cleopatra@tuiasi.roce.tuiasi.ro

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
Secretar șef (Evidență studenți domeniile Inginerie Mecanică și Inginerie Economică, Specializările Mecanică Fină, Mașini și Sisteme Hidraulice și Pneumatice, Inginerie Economică în Domeniul Mecanic): Nela Franc
Telefon: 232 278 680 (interior 2307)
Fax: 232 242109
E-mail: secretariat@tuiasi.rotcm.tuiasi.ro
Secretar facultate (Evidență domeniul Inginerie Industrială, Specializările Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Mașini și Sisteme de Producție, Utilajul și Tehnologia Sudurii): Maria Chirilă
Telefon: 232 278 680 (interior 2308)
Secretar facultate (Evidență studenți de la Master – toate specializările): Mihaela Cojocariu
Telefon: 232 278 680 (interior 2308)
E-mail: m_cojocariu@tuiasi.royahoo.com

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Secretar sef: Ing. Daniela Barbuta
E-mail: dbarbuta@tuiasi.roetc.tuiasi.ro
Secretar facultate: Ing. Iuliana Pantilimonescu
E-mail: ipantilimonescu@tuiasi.roetc.tuiasi.ro
Secretar facultate: Prof. Ramona Grigoras
E-mail: rpopovici@tuiasi.roetc.tuiasi.ro

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
E-mail secretariat: secretariat@tuiasi.roee.tuiasi.ro
Secretar șef facultate: Felicia Zet
Telefon: 0232 278 683 (interior 1110);  0232701110
E-mail: fzet@tuiasi.rotuiasi.ro
Secretar facultate: Nechita Florentina
Telefon: 0232 278 683 (interior 1513);  0232701513
E-mail: nechita@tuiasi.rotuiasi.ro
Secretar facultate: Caras Elena
Telefon: 0232 278 683 (interior 1108);  0232701108
E-mail: ecaras@tuiasi.rotuiasi.ro
Secretar facultate: Cătălina Cercel
Telefon: 0232 278 683 (interior 1516);  0232701516
E-mail: catalina.cercel@tuiasi.rotuiasi.ro
Secretar facultate: Eugenia Sainciuc
Telefon: 0232 278 683 (interior 1516);  0232701516
E-mail: sainciuc@tuiasi.rotuiasi.ro

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
Secretariat Științific: Prof. dr. ing. Florian Stănescu
Telefon: 0232 270 804, 0232 278 683 (interior 2151)

Facultatea de Mecanică
Secretar șef: Ing. Mihaela Samoil
Telefon: 0232 232 337, 0232 278 683 (interior 2192)
E-mail: msamoil@tuiasi.romail.tuiasi.ro
Secretar: Ing. Maria Misinciuc
Telefon: 0232 232 337, 0232 278 683 (interior 2234)
E-mail: mmisin@tuiasi.romail.tuiasi.ro

Facultatea de Știinta și Ingineria Materialelor
Secretar facultate: Ing. Petronela Chirila
Telefon/ Fax: 0232 230 009
E-mail: petronelach2@tuiasi.royahoo.com

Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial
Secretar șef: Ing. Geta Boros
E-mail: gboros@tuiasi.rotex.tuiasi.ro
Secretar facultate: Ing. Ligia Ciubotaru
E-mail: cligia57@tuiasi.royahoo.com
Secretar facultate: Mina Vasai
E-mail: vasaimina@tuiasi.rouahoo.com
Secretar facultate: Maria Garlea
E-mail: mgarlea@tuiasi.rotex.tuiasi.ro

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.