loader image

130 de lucrări inovative ale studenților de la trei facultăți ale TUIASI, prezentate la Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești

Studenții de la trei facultăți ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au luat partea la Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești, organizată de către Departamentul de Ingineria Materialelor și Securitate Industrială, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor (SIM).

Astfel, pe 15 mai 2024, tinerii de la SIM, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial (CMMI) s-au înscris și au prezentat peste 130 de lucrări inovative. Ei au fost evaluați de patru comisii, câte una pentru SIM și CMMI și două pentru cei de la Mecanică.

„Criteriile de evaluare au inclus conținutul științific al lucrărilor, modul de redactare și de prezentare a acestora. Mai mult de jumătate din lucrări au avut și aplicații practice, cele mai multe fiind ale studenților din anul I. A fost încurajată transpunerea cunoștințelor teoretice în aplicații practice, lucrul în echipă precum și comunicarea liberă a informațiilor documentate și prezentate în cadrul acestui eveniment”

au transmis reprezentanții SIM

Lucrările cele mai valoroase au fost recompensate cu premii I, II și III pentru fiecare facultate precum și premii speciale și mențiuni. Toți participanții au primit diplome de participare și au fost invitați să pregătească lucrările și în cadrul sesiunilor următoare.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.