preloder

Festivitate de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Antonio Marzocchella

Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași va acorda titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Antonio Marzocchella de la Universitatea „Federico II” din Napoli, Italia, în cadrul ședinței festive de luni, 16 septembrie 2019. Ceremonia se va desfăşura în Sala de Conferinţe a Senatului – corp T Rectorat, începând cu ora 11.00.

Personalitate marcantă a vieţii academice şi ştiinţifice europene, Dr. Antonio Marzocchella este profesor de Sisteme Chimice și Biotehnologice în cadrul Facultății de Inginerie, Departamentul de Inginerie Chimică, Materiale și Producție Industrială din Universitatea „Federico II”, Napoli, Italia (L’Università degli Studi di Napoli „Federico II”) fondată de împăratul Frederic al II-lea al Sfântului Imperiu Roman la 5 iunie 1224, fiind una dintre primele universități din lume și cea mai veche universitate laică. Unul dintre cele mai renumiți studenți ai acestei universități a fost teologul și filosoful Toma de Aquino.

Facultatea de Inginerie a Universității „Federico II” este printre cele mai vechi și mai mari din Italia. Prima școală de inginerie a fost inființată la Napoli în 1811 în timpul ocupației napoleoniene a Regatului Napoli. Joachim Murat, rege al Neapolelui a hotărât, la 4 martie 1811 înființarea Școlii de construcții de drumuri și poduri (Scuola di Applicazione di Ponti e Strades).

Departamentul de Inginerie Chimică, Materiale și Producție Industrială (DICMaPI) este unul dintre cele mai importante centre educaționale și de cercetare științifică din Italia în inginerie chimică, materiale, procese de producție și management industrial, cu aproximativ 1.500 de studenți și peste 140 de doctoranzi, fiind parte dintr-o vastă rețea de colaborări naționale și internaționale cu realizări științifice multiple ce oferă expertiză profesională unui număr mare de companii naționale și internaționale.

Activitatea de cercetare este focalizată pe ingineria și optimizarea proceselor, concepte de management pentru producție industrială eficientă energetic și ecologic. De asemenea, se desfășoară studii și cercetări în domeniul protecției mediului și al promovării eficienței ecologice ce privesc valorificarea biomasei și a deșeurilor organice sub formă de energie, prevenirea poluării mediului și procese inovatoare și biotehnologice de mediu pentru reducerea poluării și conservarea resurselor.

În acest context, prof. Marzocchella se distinge în comunitatea academică internațională prin contribuțiile în elaborarea, dezvoltarea şi coordonarea de cercetări în domeniile inginerie chimică, biotehnologie industrială şi biotehnologia mediului înconjurător. A publicat peste 250 lucrări ştiinţifice, din care peste 70% in jurnale cu factor de impact mediu-mare (peste 1.800 citări, H=24, în Web of Science). Este autor al unor brevete de invenție care aduc contribuții substanțiale la optimizarea proceselor, perfecționarea echipamentelor și aplicarea tehnologiilor curate. De asemenea, a coordonat proiecte naţionale şi europene în care Universitatea „Federico II” din Napoli este coordonator sau partener și a desfășurat activități multiple ca cercetător invitat la instituții academice și de cercetare din întreaga lume.

Dr. Marzocchella este membru a numeroase asociaţii şi comitete ştiinţifice internaţionale, expert pentru evaluarea de proiecte de cercetare naționale și europene; membru în comitete de organizare, comitete științifice și conferențiar invitat al mai multor manifestări științifice internaționale; editor sau membru al comitetului științific al mai multor jurnale internaționale (Environmental Engineering and Management Journal; Procedia Environmental Science, Engineering and Management; Chemical Engineering & Technology, International Journal of Nonlinear Sciences & Numerical Simulations etc.), organizator al unor conferințe internaționale.

Prof. Antonio Marzocchella este promotor şi susţinător al colaborării în sfera activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică dintre Universitatea „Federico II” din Napoli și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” – Departamentul Ingineria şi Managementul Mediului. În colaborare cu prof. Maria Gavrilescu, prof. Marzocchella este promotorul unui acord de cooperarea internațională interdepartamentală între Departamentul de Inginerie Chimică, Materiale și Producție Industrială, din Universitatea „Federico II” din Napoli și Departamentul Ingineria și Managementul Mediului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România, semnat în anul 2012.

Prof. Marzocchella a contribuit activ la evoluția revistei științifice Environmental Engineering and Management Journal (editată, din annul 2002, de Departamentul Ingineria și Managementul Mediului sub egida Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași), în calitate de membru al Comitetului științific consultativ, referent științific și editor invitat pentru două numere speciale, care au inclus lucrări selectate dintre cele prezentate în cadrul International Conference on Environmental Engineering and Management, organizată de același department, edițiile a 7-a (2013) și a 8-a (2015). De asemenea, a fost participant activ la evenimente științifice organizate de Departamentul Ingineria și Managementul Mediului și Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”:

  • membru al Comitetului științific internațional al International Conference on Environmental Engineering and Management (edițiile 7-10), conferențiar invitat și editor invitat pentru numere speciale ale revistelor științifice Environmental Engineering and Management Journal și New Biotechnology dedicate acestei conferințe internaționale;
  • membru al Comitetului științific și conferențiar invitat în cadrul workshopului exploratoriu Progrese în ingineria, biotehnologia şi managementul mediului în contextul unei economii durabile, bazate pe cunoaştere, organizat de Departamentul Ingineria și Managementul Mediului (2012);
  • conferențiar invitat la ediția 2018 a 4th International Conference on Chemical Engineering (ICCE 2018)Innovative materials and processes for a sustainable development organizată de Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”.

Prof. Marzocchella este, în colaborare cu prof. Maria Gavrilescu, promotor și responsabil al acordurilor bilaterale Erasmus și Erasmus+ încheiate între Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea „Federico II” din Napoli.

Colaborarea în cercetare s-a materializat prin depunerea de propuneri de proiecte în parteneriat în adrul FP7, Orizont 2020 și stabilirea unor direcții comune de cercetare în care să fie incluși și tineri cercetători (masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi).

În contextul acestei colaborări fructuoase şi al unor perspective deosebit de generoase, Departamentul Ingineria şi Managementul Mediului a propus acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Antonio Marzocchela pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea domeniului Ingineria Mediului, propunere care a întrunit unanimitatea membrilor Consiliului Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” şi ai Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Comisia de analiză a propunerii, constituită din personalităţi de prestigiu ale lumii academice din România a avizat favorabil această propunere:

  • Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, Rectorul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
  • Prof.univ.dr.ing. Teodor Măluțan, Decanul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
  • Prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
  • Prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
  • Prof. univ. dr. habil. ing. Irina Volf, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
  • Prof. univ. dr. ing. Anca Irina Galaction, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
  • Prof. univ. dr. ing. Alexandru Ozunu, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Evenimentul se asociază contextului generos promovat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în direcţia unor colaborări extinse în domeniul învăţământului şi cercetării cu mari universităţi europene.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.