loader image

Pasionat de IT? Urmează un internship IT@TUIASI

Studenții interesați să urmeze o carieră în domeniul IT se pot înscrie în perioada 1 – 10 martie 2021 la programul de internship IT@TUIASI. Sunt disponibile șase locuri pentru internship, cu un program de 20 de ore pe săptămână, la Biroul Informatizare.

Durata programului: 6 luni

Aplicanți eligibili: studenți ai unei facultăți cu profil tehnic;

Cuantumul indemnizației de internship: 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program de maxim 20 de ore pe săptămână, acordat proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată, conform prevederilor legii 176/2018, articolul 8, alineatul 2;

Procedura de selecție:

 • selecția va avea loc în două etape: concurs de dosare și interviu;
 • comisia de selecție:
  • ing. mat. Marius Constantin Șutu
  • ing. Gheorghiță Butnaru
  • șef. lucrări dr. ing. Adrian Alexandrescu
  • ing. Daniel Roșca
 • înscrierea candidaților va avea loc prin e-mail, la adresa internship@tuiasi.ro, iar solicitarea de înscriere va conține ca atașamente: scrisoare de intenție, adeverință de student și CV în format Europass, precum și orice alte documente relevante pentru a ilustra aptitudinile în domeniul IT&C (diplome, atestate, certificate de participare la training-uri etc.);
 • rezultatul procesului de selecție a dosarelor va fi comunicat pe e-mail fiecărui candidat în parte, iar candidații admiși vor primi ora și locul în care sunt programați pentru interviu;
 • interviul va avea loc online, iar rezultatul va fi comunicat pe email fiecărui candidat în parte.

Calendarul programului de internship:

 • 1 – 10 martie 2021: înscrierea candidaților
 • 11 martie 2021: selecția dosarelor
 • 12 martie 2021: interviu și comunicarea rezultatelor
 • 15 martie – 15 septembrie 2021: desfășurarea stagiului de internship

Criteriile de selecție, cerințele minime, cunoștințele necesare, atribuțiile și responsabilitățile, tematica pentru interviu și bibliografia aferentă se regăsesc în documentul de mai jos:


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.