loader image

Un nou proiect Erasmus lansat de Universitatea Tehnică – EDRESS

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor, este partener al proiectului „European Digital Readiness Strategy for Clothing Studies”, acronim EDRESS, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + KA220 – HED, parteneriat de cooperare în învățământul superior.

generica
  • Nr. proiect: 2021-1-DE01-KA220-HED-000023124
  • Durata proiectului: 01.01.2022-01.01.2025
  • Coordonator: Universitatea Tehnică – Dresda (Germania)
  • P1: Universitatea de Tehnologie – Lodz (Polonia)
  • P2: Universitatea Tehnică – Liberec (Cehia)
  • P3: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – România

Obiectivul proiectului

Situația pandemică din anul 2019 a determinat o serie de restricții în îndeplinirea sarcinilor profesionale și de comunicare directă. Pentru a-și continua activitățile, diverse companii, instituții publice sau private au recurs la medii digitale, în funcție de nevoile și specificul lor. În mediul educațional, utilizarea instrumentelor digitale în desfășurarea procesului didactic a adus după sine o serie de provocări: pregătirea  materialelor didactice într-un mod cât mai intuitiv, sintetic și accesibil pentru cei instruiți.  

Proiectul E-DRESS își propune să îmbunătățească pregătirea digitală a personalului didactic și tehnic și să elaboreze module de curs în conformitate cu noile provocări ale învățării online/mixte specifice ingineriei confecțiilor textile.

Prin efort comun, consorțiul proiectului va elabora materiale didactice  pentru învățământul superior tehnic- confecții textile, în diferite limbi : engleză, germană, cehă, poloneză și limba română.  Aceste materiale vor fi  postate pe o platforma open-source, multilingvă. Platfoma  va elimina barierele lingvistice ale utilizatorilor săi (studenți și profesori) și va asigura o interacțiune eficientă student- profesor- tehnologie, atenuând  impactul negativ creat de  situația pandemică COVID-19 asupra educației tradiționale. Metodele inovative ale tehnologiilor imersive vor  oferi cursanților o experiență de învățare digitală inedită, vor determina creșterea mobilității studenților și a personalului didactic între instituțiile partenere și vor deschide noi oportunități de colaborare în sfera cercetării.

Rezultatele proiectului:

  • Platformă educațională open source, multlingvă,  ce va asigura interacțiunea studenților și a profesorilor din diferite universități din Europa (confecții textile);
  • Elaborarea unui conținut creativ și unitar al cursurilor academice care va permite recunoașterea și echivalarea nivelului de pregătire într-un mod transparent, facilitând mobilitatea studenților/ profesorilor între  țările partenere;
  • Stimularea practicilor inovatoare de predare/ învățare potrivite pentru mediul de învățare online și mixt;
  • Stimularea schimbului de bune practici, dezvoltarea de noi competențe determinate de conținut inovativ și creativ al curriculei universitare elaborate.

Responsabil proiect din partea TUIASI este conf. univ. dr. ing. Manuela AVADANEI.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.