loader image

Burse destinate stagiilor de practică în străinătate pentru studenţii francofoni

Studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi care sunt în penultimul an de studii la licenţă (anul al III-lea) sau în primul an de master în anul universitar 2012-2013 şi care au cunoştinţe de limba franceză (minim nivelul intermediar B1) se pot înscrie în competiţia pentru o bursă oferită de Biroul Europei Centrale şi de Est a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), menită să acopere costurile unui stagiu de practică profesională în afara ţării.

Studenţii interesaţi pot să-şi depună candidaturile on-line pe site-ul AUF până pe 29 martie 2013.

La înscriere candidaţii trebuie să prezinte un atestat de la instituţia din străinătate care să confirme acceptarea la un stagiu de practică. De asemenea, aceştia trebuie să obţină un acord motivat din partea responsabilului ştiinţific şi a decanului facultăţii unde urmează studiile.

Durata mobilităţii este de minim o lună şi maxim trei luni, în intervalul 1 iunie 2013 – 31 decembrie 2013. Valoarea bursei pentru efectuarea stagiului profesional este stabilită de AUF în funcţie de nivelul de trai din regiunea instituţiei din străinătate şi a eventualelor co-finanţări obţinute de candidat. AUF se ocupă şi de acoperirea cheltuielilor de deplasare şi de asigurarea de sănătate obligatorie pe durata stagiului în străinătate.

Aceste mobilităţi destinate realizării unor stagii profesionale au scopul de a familiariza studenţii cu mediul profesional corespunzător domeniului lor de studii şi de a le îmbunătăţi cunoştinţele practice pentru inserţia profesională în ţara de origine după finalizarea studiilor academice.

Descărcaţi regulamentul AUF referitor la acordarea acestor burse.

Mai multe informaţii referitoare la aceste burse găsiţi aici: https://www.auf.org/bourses/mobilites-de-stage-professionnel/.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.