loader image

Mențiune pentru studenții de la Inginerie Electrică la Concursul Studențesc Internațional Digilent Design Contest 2013

O echipă de studenți de la Facultatea de Inginerie Electrică, Informatică Aplicată și Tehnologia Informației (IEEIA) a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a cîștigat o mențiune la Faza Finală Europeană a ediției a IX-a a Concursului Studențesc Internațional Digilent Design Contest 2013. Aceasta s-a desfășurat la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, în perioada 18-19 mai 2013. 

La competiția care a presupus dezvoltarea de aplicații cu ajutorul produselor Digilent (module cu microcontrolere și module cu FPGA) au participat 39 de echipe din toată Europa, dintre care cinci echipe de la IEEIA. Echipa premiantă de la IEEIA a fost formată din doi studenți, Luiza Mihaiuc și Cristian Vijiian, coordonați de prof. univ. dr. Liviu Breniuc. Aceștia au realizat și au prezentat un proiect intitulat Arduino Based Expert System.

Echipele înscrise în concurs au provenit atît de la universități din România din centrele universitare din Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța, Timișoara, Târgu Mureș și București, dar și din străinătate, din țări precum Ungaria, Turcia, Anglia, Germania, Estonia, Elveția.

Juriul a fost format din reprezentanți ai organizatorilor, cadre didactice din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și reprezentanți ai firmelor Digilent Inc. (Pullman, WA, SUA) și Digilent RO (Cluj-Napoca, Romania).

Diplomele au fost înmînate de prof. dr. ing. Gabriel Oltean, prodecan al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar premiile de reprezentanții firmelor organizatoare. 

În cadrul concursului, studenții primesc gratuit platformele hardware (sisteme cu circuite FPGA și microcontrolere) și dezvoltă proiecte proprii, pe care le prezintă în faza finală printr-o expunere orală și o demosntrație practică. De asemenea, proiectul trebuie însoțit de documentația coespunzătoare.

Concursuri similare regionale Digilent Design Contest se organizează în SUAIndia și China.

Pentru mai multe detalii descărcați comunicatul de presă emis de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, organizatoarea concursului. 

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.