loader image

O studentă a TUIASI, locul I la competiția EMING 2022 organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai”

O studentă a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a obținut premiul I la Simpozionul Științific Studențesc EMING 2022, organizat de către Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Tânăra studiază la Departamentul de Energetică al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (IEEIA) de la TUIASI și a participat alături de o delegație a universității la manifestarea care a avut loc în perioada 4 – 7 mai 2022 la Reșița.

Studenta a luat locul I cu lucrarea „Impactul vehiculelor electrice asupra regimurilor de funcționare ale rețelelor de distribuție de joasă tensiune”, care a fost coordonată de către conf. univ. dr. ing. Bogdan Constantin Neagu, cadru didactic al IEEIA.

Manifestarea a fost organizată de către Facultatea de Inginerie de la Universitatea „Babeş-Bolyai”. Conform organizatorilor, simpozionul se adresează studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă, master sau doctorat și elevilor de liceu, desfăşurându-se în format hibrid la Reșița, Facultatea de Inginerie și/sau online pe platforma TEAMS de la Microsoft.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.