loader image

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași lansează competiția de granturi interne de tip top-down

Mai jos găsiți pachetul de informații pentru desfășurarea competiției de granturi interne de tip top-down în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Pachet de informații privind competiția de granturi interne de tip top-down, în cadrul universităţii, cu tema: Realizarea unui sistem informaţional cadastral al reţelelor tehnico-edilitare pentru imobilul reprezentat pe platforma de spaţii de învăţământ şi cercetare aparţinând Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 1-73

Propuneri proiecte:

  • Tema: Realizarea unui sistem informaţional cadastral al reţelelor tehnico-edilitare pentru imobilul reprezentat de platforma de spaţii de învăţământ şi cercetare aparţinând Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, localizat în Mun. Iaşi, bdul Dimitrie Mangeron, nr. 1-73
  • Director grant: şef lucr. dr. ing. Hogaş Horaţiu-Iulian

Anunț! Modificare calendar de desfăşurare a competiţiei de granturi interne de tip top-down (conform Deciziei rectorului nr. 1247/13.06.2019):

Activitate Termen
Evaluare proiecte 18 iunie 2019
Afişare rezultate proiecte evaluate (punctaje) 19 iunie 2019
Primire contestaţii 21 iunie 2019
Răspuns contestaţii 24 iunie 2019
Contractare 1 iulie 2019

Rezultate proiecte evaluate

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.