loader image

Proiecte Erasmus Mundus la TUIAŞI

Universitatea Tehnică  „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIAŞI) coordonează, începînd cu acest an universitar, două proiecte de cooperare academică Erasmus Mundus: SMDTex (Sustainable Management and Design for Textiles) în cadrul Erasmus Mundus Joint Doctorate Programmes (EMJDs) şi CLink (Centre of Excellence for Learning, Innovation, Networking and Knowledge).

SMDTex va fi lansat oficial pe 29 octombrie şi vizează deafăşurarea programelor de doctorat pentru zece studenţi (patru din spaţiul european şi şase din afara lui), în regim de cotutelă, în domeniul managementului şi designului textilelor. Proiectul se va desfăşura pe perioada a patru ani, în parteneriat cu încă trei instituţii de învăţămînt superior din Franţa, Italia şi Suedia şi încă şase parteneri asociaţi.  „Pentru facultate/universitate, înseamnă un element de vizibiliitate internaţională foarte important. înseamnă desigur posibilitatea de a organiza doctorate cu dublă diplomă, care este ceva important pentru domeniul nostru şi orice domeniu, desigur. Proiectul deja este demarat, prima serie de doctoranzi va fi selectată pentru anul 2013, deci in august 2012 începe selecţia internaţională. Vor fi opt doctoranzi în primul an. Nu toţi din România”, a explicat prof. univ. dr. Carmen Loghin de la Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial a TUIAŞI.

Proiectul CLink are ca scop îmbunătăţirea competenţelor profesorilor şi studenţilor prin folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare.  La acesta sînt partenere 11 universităţi, din ţări afara spaţiului european (Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, China, India, Malaysia şi Thailanda) şi din Uniunea Europeană (Germania, Ungaria, Franţa şi Marea Britanie).

Programul de cooperare Erasmus Mundus vizează dezvoltarea calităţii învăţămîntului superior European şi promovarea sa la nivel mondial. De asemenea, prin intermediul burselor de mobilitate oferite studenţilor, Erasmus Mundus încurajează colaborarea între instituţii de învăţămînt superior , cadre didactice, studenţi şi cercetători din spaţiul UE şi din afara lui.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.