preloder

Simpozionul de Istoria Învățământului și Științelor Tehnice, o incursiune în trecutul ingineriei în România, adus la viață de „Zilele Universității”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a organizat evenimentul devenit tradițional odată cu manifestările dedicate „Zilelor Universității” – Simpozionul de Istoria Învățământului și Științelor Tehnice. Ajuns la cea de-a XI-a ediție, acesta a cuprins o serie de prelegeri, cuvântări și conferințe care au contextualizat rolul inginerilor și a științei în istoria țării, dar și în dezvoltarea principalelor domenii tehnice din România. Acesta a avut loc miercuri, 13 noiembrie 2019, în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin”.

Organizatorul principal al simpozionului a fost prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin, prorector reponsabil cu activitatea didactică la Universitatea Tehnică, iar în afară de TUIASI, printre organizatori se numără și Primăria Municipiului Iași și filialele din Iași ale Academiei Române, Academiei de Științe Tehnice din România și Academiei Oamenilor de Știință din România.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin a remarcat prezența în sală a fostului prorector al TUIASI, acad. Horia-Nicolai Teodorescu, cel de la care au pornit ideea și conceptul acestui simpozion în urmă cu 11 ani. În discursul său, actualul prorector al universității a apreciat faptul că acest simpozion a fost primit „ca o catedrală” și că rolul celor care îl continuă este acela de îi „menține strălucirea și de a-i da dimensiunea pe care o merită”.

„Acest simpozion este o catedrală, o construcție spirituală căreia încercăm să îi căutăm adevăratele sensuri cu fiecare ediție în parte. Îmi propun ca anul viitor să avem un volum de lucrări și vom încerca să recuperăm din lucrările prezentate oral la acest simpozion și să întocmim un volum cu aproape tot ceea ce a fost la edițiile anterioare. Este foarte important să ne gândim la viitor. Toate aceste instituții, politehnici și tot ce înseamnă universitate tehnică, sunt ale viitorului – aici se naște tehnologia, tot ceea ce va unifica în viitor lumea. În primul rând e vorba de absolvenții noștri, care vor merge în mediul industrial, vor produce și utiliza tehnologie și vor schimba lumea”

a punctat prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin

La ediția din acest an a fost luată pentru prima dată decizia de a se realiza și tipări materiale cu rezumatele conferințelor care au avut loc în cadrul simpozionului, distribuite la toți cei prezenți la eveniment.

Conferința de deschidere a Simpozionului de Istoria Învățământului și Științelor Tehnice a fost susținută de conf. univ. dr. ing. Mihai Dorin, istoric, care a punctat felul în care au contribuit inginerii la căderea comunismului, numindu-i „agenți tăcuți ai istoriei”.

„Ca sistem închis, comunismul a încercat să controleze integral societatea. Astăzi acceptăm că sistemul comunist nu a putut asigura competitivitatea tehnologică în raport cu societățile deschise, de tip capitalist. Apogeul tehnic al comunismului a fost programul spațial sovietic, după care a urmat declinul științific și tehnic accelerat. Ipoteza noastră este aceea că regimul comunist s-a prăbușit înainte de toate din cauza incapacității de a asigura o dinamică tehnologică susținută”

a spus, în discursul său, Mihai Dorin

Cuvântările ulterioare au vizat mai multe domenii, de la inteligența artificială la istoria electromagnetismului sau a electrotehnicii, fiind punctate și personalități ale facultății de Mecanică sau ingineri care au marcat țara, precum Mihail Manoilescu. Spre exemplu, șef lucrări dr. ing. Angela Dănilă, de la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor (DIMA) a vorbit despre textilele aromoterapeutice, într-o lucrare cu numele „Textilele Aromoterapeutice, la granița dintre știință și magie”.

„De la «fumigația» cu plante aromatice practicată în perioada «marii ciume», aromoterapia a înregistrat progrese remarcabile prin aplicarea uleiurilor esențiale, prin tehnica microîncapsulării. Deși par din lumi diferite, textilele și aromoterapia se împletesc armonios prin obținerea de textile aromoterapeutice. Aplicarea aromoterapiei în domeniul textil îmbină perfect cunoașterea cu magia, asigurând un echilibru între confortul fizic, psihic și emoțional”

a precizat șef lucrări dr. ing. Angela Dănilă în lucrarea sa

Lista completă a lucrărilor susținute poate fi consultată mai jos:

 • Seminarul de Sisteme Fuzzy și Inteligență Articificială „Grigore C. Moisil”, susținută de acad. Horia-Nicolai Teodorescu | Academia Română
 • Un singur Pământ și mai multe științe, susținută de prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu și prof. univ. dr. ing. Irina Lungu | Facultatea de Construcții și Instalații
 • 200 de ani de Electromagnetism, susținută de prof. univ. dr. ing. Alecsandru Simion și prof. dr. Cristian-Gyözö Haba | Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
 • Personalități ale Facultății de Mecanică, susținută de prof. univ. dr. ing. Dumitru Horbaniuc și de prof. univ. dr. ing. Paul Bârsănescu | Facultatea de Mecanică
 • Secția de Electrotehnică – 1910-1935, susținută de conf. univ. dr. ing. Gabriel Asandului | Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Mihail Manoilescu – Inginerul, susținută de prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin | Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
 • Dezvoltarea Formării profesionale universitare în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență, susținută de doctorandul Andrei-George Albulescu, conf. univ. dr. ing. Iulian Ioniță, prof. univ. dr. ing. Constantin Baciu, prof. univ. dr. ing. Costică Bejinariu | Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
 • Agenți tăcuți ai istoriei: cum au contribuit inginerii la căderea comunismului, susținută de conf. univ. dr. ing. Mihai Dorin | Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Evoluția Științei și Ingineriei Polimerilor în România, susținută de prof. univ. dr. ing. Geta David | Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”
 • Ingineria Chimică Anorganică – între tradiție și perspectivele chimiei verzi, susținută de conf. univ. dr. ing. Liliana Lazăr și conf. univ. dr. ing. Maria Harja | Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”
 • Textilele Aromoterapeutice, la granița dintre știință și magie, susținută de șef lucrări dr. ing. Angela Dănilă | Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
 • O istorie nescrisă a construcțiilor hidrotehnice din România, susținută de conf. univ. dr. ing. Vasile Vâscu, de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.