loader image

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași au ocupat două poziții pe podiumul unui simpozion național în domeniul ingineriei electrice

Doi studenți ai Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (FIEEIA) de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași s-au clasat pe locurile I și III la cea de-a IX-a ediție a Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenților Orădeni – SERMStudo.

Acesta a fost organizat la Baza didactică și de cercetare „Gaudeamus” din Stâna de Vale, județul Bihor, în perioada 16-18 mai, iar performanța politehniștilor ieșeni este cu atât mai mare cu cât la competiție au participat 51 de studenți din toate centrele universitate importante din țară – București, Cluj, Timișoara, Oradea sau Craiova. Aceștia au prezentat, fiecare, câteva o lucrare științifică în care au abordat o problematică din domeniul ingineriei electrice.

Mihai Andrei Luca și Andrei Vasilachi, coordonați de șef lucrări dr. ing. Bogdan Constantin Neagu și de conf. univ. dr. Gheorghe Grigoraș, cu toții de la FIEEIA, au prezentat lucrările „Echilibrarea optimală a încărcării fazelor în rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune” și „Soluții optime de conectare a consumatorilor în microrețele pentru minimizarea pierderilor de putere și energie activă”.

„Simpozionul a devenit o manifestare de tradiție menită să crească vizibilitatea activității de cercetare, precum și interesul pentru cercetarea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial și din celelalte universități de profil din țară. Obiectivul principal al SERMStudo este de a prezenta rezultatele studiilor științifice și profesionale ale studenților și specialiștilor în inginerie, precum și din domenii profesionale conexe

au precizat organizatorii în prezentarea evenimentului

Manifestarea științifică a avut patru secțiuni în care au fost susținute mai multe prezentări de către studenții participanți: „Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme energetice performante. Fiabilitate”, „Secțiunea ingineria și protecția mediului. Ecologie. Management și marketing în domeniul energetic. Materiale și tehnologii”, „Secțiunea resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică” și „Secțiunea Informatică aplicată în energetică”.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.