loader image

Iulie 2020

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, din statul de funcții al Biroului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.07.2020)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, din statul de funcții al Biroului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.07.2020)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.II, din statul de funcții al Biroului Personal – Serviciul de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (23.07.2020)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.I, din statul de funcții al Biroului Organizare, Normare, Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (23.07.2020)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. I, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (23.07.2020)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA, din statul de funcții al Departamentului de Ingineria și Designul Produselor Textile din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (23.07.2020)

În data de 22.07.2020, ora 11.00, va avea loc reluarea examenului de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. I al doamnei Scripcariu Ana-Maria, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. II la secretariatul Facultății Știința și Ingineria Materialelor (17.07.2020).

În data de 22.07.2020, ora 09.00, va avea loc reluarea examenului de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr. I al doamnei Pricop Mihaela-Laura, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr. II la Biroul Organizare – Normare – Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare, din cadrul Direcției Resurse Umane (17.07.2020).

În data de 22.07.2020, ora 10.00, va avea loc reluarea examenului de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr. II al domnișoarei Nastasă Roxana-Oana, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr. III la Biroul Personal – Serviciul de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane (17.07.2020).

În data de 23.07.2020, ora 10.00, va avea loc reluarea examenului de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III al doamnei Moroșanu Anișoara, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr. I la Căminul T19 – Biroul Social, din cadrul Direcției Servicii Studențești (17.07.2020).

În data de 23.07.2020, ora 10.00, va avea loc reluarea examenului de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III al doamnei Isachi Daniela-Maria, angajată în funcția de administrator de patrimoniu studii medii tr. I la Căminul T18 – Biroul Social, din cadrul Direcției Servicii Studențești (17.07.2020).

În data de 20.07.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. IA al doamnei Bosînceanu Maria, angajată în funcția de inginer gr. I la Departamentul de Ingineria și Designul Produselor Textile din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor (17.07.2020).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/02.07.2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, următoarele:

  • reluarea tuturor concursurilor pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante sau temporar vacante din cadrul universității, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, începând cu data de 16 iulie 2020
  • reluarea examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului didactic auxiliar și nedidactic, existente la momentul suspendării, înepând cu data de 16 iulie 2020

Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului vacant de specialist managementul proiectelor, poz. 19, pentru activități specifice proiectului cod CNFIS-FDI-2020-0465. (10.07.2020)

Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului vacant de specialist DPI și consultant mediu de afaceri, poz.18, pentru activități specifice proiectului cod CNFIS-FDI-2020-0465. (10.07.2020)

Proces verbal realizat în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea postului vacante înființate în afara organigramei TUIASI
pentru proiectul în scopul implementării activităților proiectului / contractului nr. 2SOFT/4.2/77/2020 din cadrul Programului Operațional România – Republica Moldova 2014-2020 finanțat prin ENI-CBC, cu titlul „Integrated Networks for Hazard Risk Management”, acronim HAZARM. (10.07.2020)

Proces verbal realizat în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea postului vacante înființate în afara organigramei TUIASI
pentru proiectul nr. 2SOFT/3.1/54/2020, din cadrul Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova, finanțat prin ENI-Instrumentul European de Vecinătate, cu titlul „Improving the cross-border public transportation using electric busses supplied with renewable energy”, acronim ELBUS. (10.07.2020)

Proces verbal încheiat în urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea a trei posturi vacante responsabil monitorizare start-up-uri din cadrul proiectului SMARTER – 82/3/7/106188. (09.07.2020)

Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului vacant de specialist DPI și consultant mediu de afaceri, poz.18, pentru activități specifice proiectului cod CNFIS-FDI-2020-0465. (08.07.2020)

Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului vacant de specialist managementul proiectelor, poz.19, pentru activități specifice proiectului cod CNFIS-FDI-2020-0465. (08.07.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță reluarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului SMARTER 82/3/7/106188. (07.07.2020)

TUIASI anunță reluarea procesului procesului de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul nr. 2SOFT/3.1/54/2020, din cadrul Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova, finanțat prin ENI-Instrumentul European de Vecinătate, cu titlul „Improving the cross-border public transportation using electric busses supplied with renewable energy”, acronim ELBUS. (07.07.2020)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de specialist managementul proiectului, poz. 19, din echipa proiectului CNFIS-FDI-2020-0465, director proiect – prof. univ. dr. ing. Maria Carmen Loghin. (06.07.2020)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de specialist DPI și consultanță mediu de afaceri, poz. 18, din echipa proiectului CNFIS-FDI-2020-0465, director proiect – prof. univ. dr. ing. Maria Carmen Loghin. (06.07.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei în scopul implementării activităților proiectului / contractului nr. 2SOFT/4.2/77/2020 din cadrul Programului Operațional România – Republica Moldova 2014-2020 finanțat prin ENI-CBC, cu titlul „Integrated Networks for Hazard Risk Management”, acronim HAZARM. (06.07.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță reluarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de „Specialist managementul proiectelor” și „Specialist de DPI și consultant mediu de afaceri”, întrerupte ca urmare a Legii 55/2020 și a Deciziei Rectorului TUIASI nr. 875/22.05.2020.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.