loader image

Mai 2024

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de tehnician tr.I, poz.4, din statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (17.05.2024)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.16 din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Secretariatului Rectorat-Prorectorat Didactic. (16.05.2024)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului administrativ al Facultății de Automatică și Calculatoare. (09.05.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, de execuție, de secretar universitate studii superioare debutant, poz.16, din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar și nedidactic al Secretariatului Rectorat-Prorectorat Didactic, pe durată determinată, până la revenirea titularei din concediul creștere copil, respectiv 18.09.2025, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (08.05.2024)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.