loader image

Martie 2021

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (31.03.2021)

Rezultate probă practică privind ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (31.03.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.9, la compartimentul administrativ (personal deservire) din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (30.03.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (30.03.2021)

Rezultat selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ, poz. 1, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (30.03.2021)

Răspuns contestație – post vacant de secretar studii superioare debutant. (29.03.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (26.03.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (25.03.2021)

Rezultate în urma procesului de recrutare și selecție a personalului realizat, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare și selecție, pentru ocuparea posturilor vacante înființate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. 2SOFT/1.2/44, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”. (25.03.2021)

Proces recrutare și selecție personal proiect BCS RO-MD. (23.03.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 1, pe durată nedeterminată normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (23.03.2021)

Rezultatele finale în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului, realizat conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. POCU 626/6/13/131181/2020, din cadrul din cadrul Programului Operațional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH” – 23.04.2021

Procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile nou înfiinţate în afara organigramei, în scopul realizării activităţilor proiectului cu titlul TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași într-un mediu de lucru real. (22.03.2021)

Procesul de recrutare şi selecţie a personalului realizat, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. POCU 626/6/13/131181/2020, din cadrul din cadrul Programului Operațional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH”, acronim PRACTEH. (19.03.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de instalator sanitar tr.IV, poz.2  din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.03.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată, de lăcătuș mecanic tr.IV, poz.7 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.03.2021)

Rezultate finale recrutare și selecție personal proiect PRACTIC. (18.03.2021)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (18.03.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.III, poz.3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (16.03.2021)

Recrutare și selecție proiect PRACTIC (16.03.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/contractului nr. POCU 626/6/13/131181/2020, din cadrul Programului Operațional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH”, acronim PRACTEH. (16.03.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studi superioare gr.III, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (15.03.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.1, din statul de funcţii al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (15.03.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de Director General Administrativ, poz.1 din statul de funcţii al Direcției Generale Administrative. (12.03.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/contractului nr. POCU/626/6/13/130661, din cadrul Programului Operational Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul “Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași – PRACTIC”.

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. III, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (11.03.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (09.03.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.III, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (05.03.2021)

Recrutare și selecție personal pentru proiectul IVAC. (05.03.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului Ingineria Tricoturilor și Confecțiilor din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (05.03.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (03.03.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.3 din statul de funcţii al secretariatului Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată. (02.03.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului / contractului nr. 2SOFT/1.1/94, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania — Republic of Moldova 2014 — 2020” finanţat prin ENI CBC, cu titlul Integrated Value Chain for Improvement onLabor Market”, acronim IVAC. (02.03.2021)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. III, poz. 3, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (01.03.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.