preloder

Biblioteca

Prof.univ.dr. Carcea I.M.

 1. Mediul Educațional Școlar
 2. Cunoașterea Personalității – suport de curs I.D.D.
 3. Managementul Educației Nonformale – suport de curs I.D.D. nivel B
 4. Activarea Potențialului Creativ
 5. Cunoașterea Psihopedagogică a Persoanei – manual de învațare autonomă instituțional asistată
 6. Aktivierungstrategien Des Kreativen Potentials
 7. Pedagogie I 
 8. Pedagogie II
 9. Psihologia Educației – suport de curs I.D.D.

Conf.univ.dr. Tiron E.

 1. Consiliere și Orientare Școlară
 2. Pedagogie I
 3. Pedagogie II
 4. Managementul Clasei de Elevi
 5. Psihologie Educațională

Alte cărți în domeniu: 

1. Prejudecată și Spectacol
2. Dialog Terapeutic. Despre Timiditate
3. Dimensiunile Educației Contemporane
4. Timiditatea și Terapia ei

Lector univ.dr.ing. Stanciu T.

1. Didactica disciplinelor tehnice
2. Proiectarea și Managementul Programelor Educaționale
3. Caiet de practică

Suport de curs proiect FDI-7

1. Cum să devină studenții mai interactivi

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.