preloder

Direcţia Bibliotecii Universităţii

Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice și cercetătorii din instituţiile de învăţământ superior. Accesul în bibliotecile universitare este deschis tuturor cetăţenilor, care vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.

Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior și participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare stiinţifică din instituţiile respective.

Bibliotecile universitare îndeplinesc sarcini în cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din Romania.

Bibliotecile universitare dezvoltă colecții enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu caracter ştiintific şi de înaltă valoare culturală, din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare și de cultură.

În acest sens Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi a cărei menire este dintotdeauna, de a asigura şi sprijini procesul de învăţământ şi cercetare, a reacţionat în mod pozitiv la noile cerinţe prin elaborarea unei strategii de dezvoltare a colecţiilor şi a serviciilor oferite tuturor utilizatorilor, în ciuda micşorării continue a resurselor financiare și umane.

Biblioteca Universitaţii Tehnice funcționează în baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 și Decretul nr. 474/2002 pentru promulgarea Legii Bibliotecilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 422/18.06.2002 şi republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.132/11.02.2005, a Ordonanţei nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.85/30.01.2006 şi a Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii.

Mai multe detalii şi informaţii privind Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi puteţi afla accesând site-ul www.tuiasi.ro/biblioteca.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.