loader image

Buddy System – echipa de sTUdenți TUIASI – super-eroi pentru studenții internaționali înscriși la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Prorectoratul Relații Internaționale anunță recrutarea unui număr de maxim 11 studenți TUIASI, câte un student / facultate, în vederea constituirii BUDDY SYSTEMS (BS) – corp de sprijin pentru studenții internaționali.

În cazul în care, de la una dintre facultăți, nu se înscrie niciun student, locul este anulat. Echipa finală TUIASI selectată va fi constituită din numărul de studenți rămași după selecție.

Odată formată echipa, studenții vor avea în grijă un număr aproximativ egal de studenți internaționali.

ROLUL tău, drag student TUIASI, în calitate de membru BUDDY SYSTEMS va fi:

 • să fii persoană de contact după ce studentul internațional este înscris la TUIASI;
 • să porţi corespondența electronică cu studenții internaționali, pentru a-i sprijini în pregătirea venirii și șederii în Iași;
 • să primeşti studențul internațional la venirea în Iași și să-l însoțeşti la Prorectoratul Relații Internaționale;
 • să manifeşti respect, flexibilitate, deschidere și să răspunzi în cel mai scurt timp posibil întrebărilor studenților internaționali;
 • să furnizezi săptămânal feedback coordonatorului BS cu privire la activitate;
 • să fii un bun reprezentant al TUIASI în relația cu studenții internaționali;
 • să nu întreprinzi acțiuni care să aducă atingere imaginii TUIASI;
 • să participi la organizarea și la derularea evenimentelor organizate pentru studenții internaționali (în măsura timpului alocat acestor activități);

Accesul în BS se realizează în urma analizei dosarului și a promovării interviului purtat cu comisia de selecție.

Dosarul de înscriere conține:

 1. copie după cartea de identitate;
 2. cerere completată;
 3. CV în limba engleză (cu accent pe activitățile cu caracter internațional în care ai fost implicat) – semnat pe fiecare pagină;
 4. scrisoare de motivație în limba engleză – semnată;
 5. dovada participării într-o activitate cu caracter internațional (ex. organizarea unui eveniment internațional, participarea la un concurs internațional, participarea într-un stagiu Erasmus +, participarea la un internship în cadrul Prorectoratului Relații Internaționale etc).

Poți depune documentele la Prorectoratul Relaţii Internaţionale, sau în format scanat la adresa international@tuiasi.rotuiasi.ro, în perioada 25 – 29 iunie 2018.

Interviul va avea loc la Prorectoratul Relaţii Internaţionale, în perioada 2 – 6 iulie 2018, data exactă și ora urmând a fi anunțate în timp util.

Sprijinul financiar acordat fiecărui student selectat este bursă specială în valoare de 150 lei / lună / student. Vei completa lunar fișa de pontaj a programului și o vei preda la Prorectoratul Relații Internaționale.

Perioada de colaborare este 1 august 2018 – 1 decembrie 2018.

7 Motive pentru a alege să intri în BUDDY SYSTEMS:

 • întâlnești și poți lega prietenii cu tineri din alte zone ale lumii;
 • înveți lucruri noi despre cultura altor țări;
 • exersezi și îți perfecționezi cunoștințele de limbi străine;
 • poți afla informații utile despre sistemul de învățământ din alte țări;
 • adaugi o experiență la dezvoltarea personală;
 • poți participa la evenimente diverse organizate cu și pentru Buddy System;
 • câștigi încrederea viitorilor angajatori, care vor aprecia în CV-ul de angajare participarea ta la activități extracurriculare (certificat de participare în BS).

Exemple de ACTIVITĂȚI în care vei fi implicat, drag student TUIASI, membru în corpul BUDDY SYSTEMS. Ajuți studentul internațional cu:

 1. informații despre cum ajunge la locul de cazare la venirea în Iași și îl însoțești apoi la Prorectoratul Relații Internaționale
 2. informații despre cum poate obține loc de cazare în cămin – de ex. cum se completează cererea de cazare
 3. informații de bază privind șederea în România (unde poate obține viza – în cazul studenților non-UE; unde obține informații pentru obținerea viza de ședere, etc)
 4. informații despre activitatea academică (orar, nume de profesori, discipline etc)
 5. informații de bază despre activitatea de zi cu zi (cum este vremea în Iași, unde poate deschide un cont la bancă, unde poate mânca, unde poate merge la cinema, unde este cantina, cum poate obține o legitimație de transport, explicarea sistemului de transport, etc).
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.